Na jiné ADSL raději zapomeňte…?

V pátek vydané materiály ČTÚ věnované ADSL dnes plní většinu serverů. Nejdále je na tom samozřejmě Jiří Peterka na Lupě, jehož názor asi nejlépe shrnuje nadpis prvního článku Na jiné ADSL raději zapomeňte.


Studie ČTÚ věnovaná porovnání cen za ADSL ve světě a u nás budí rozpaky, dlužno říci, že oprávněné. Viz Peterkovo Cenové srovnání ČTÚ: jsme na průměru? nebo Miloslav Sova na Živě Kde udělal ČTÚ v analýze ADSL chybu? Cituji tři Sovovy argumenty:  1. Studie se zabývá pouze cenami služeb ČTc s objemovými limity a nezabývá se jeho službami bez limitu. Pokud by tedy ČTÚ provádělo stejné srovnání podle nových cen Českého Telecomu ( kde došlo k výraznému zlevnění bezlimitních variant), ve srovnání by se to vůbec neprojevilo (ani nemohlo). Naopak, kdyby si Telecom účtoval třeba milion měsíčně, závěr studie by nutně musel být stejný.

  2. Tam, kde se v nabídce zahraničního operátora nevyskytovala varianta s limitem, použil variantu bez limitu. Za žádných okolností však nelze míchat limitované a nelimitované varianty, už tento prohřešek sám o sobě znehodnocuje celou studii.

  3. Studie dochází k závěru, ze ceny služeb ČTc s objemovými limity jsou na průměru se zahraničím. I kdyby tomu tak bylo, neopravňuje to ČTÚ k tomu, aby prohlásilo, že všechny ceny ADSL od ČTc jsou na evropském průměru (když nevzalo do úvahu ceny neomezených služeb).

Otázka ale také je, co jste (jsme) od ČTÚ čekali. Že najednou po roce propírání ADSL a Telecomu bouchne někdo v ČTÚ pěstí do stolu a hlasem mocným zakřičí Berdáre, Berdáre, takhle tedy ne, zítra slevníš, nebo potáhneš prodávat IQčka do Slušovic!? ČTÚ dost těžko mohlo přijít s něčím zásadně kritickým, už proto, že by si tím samo muselo pomazat hlavu a kajícně doznat, že ani v případě ADSL neprojevilo nějakou přesvědčivou rozhodnost a akceschopnost. ČTÚ především mělo už kdysi dávno definovat jasné podmínky, za nichž by rádo vidělo ADSL na českém trhu, jednat se mohlo od roku 2000, kdy bylo jasné, že Telecom ADSL pořizuje. Dneska už logicky je všechno ve vleku toho, že Telecom vždy může svým svůdným cvachovským úsměvem zaševelit, že tohle jeho technologie a řešení neumožňuje.


Ale snad tak zle nebude. Některé firmy se rozhodly čekání na technologicky únosnou podobu ADSL vzdát a mezi tím vším se dohadují s Telecomem o namontování vlastních DSLAMů a přípojek na vybrané ústředny.  Dokonce „se říká“ (to je hezký novinářský eufemismus), že velké teleco firmy, které nabídly ADSL bez limitu, to dělají z toho důvodu, že najaře suše zákazníky přehodí z ADSL Českého Telecomu na vlastní řešení. Pokud budou mít vlastní DSLAM na ústředně, už by v tom nebyl velký problém.


Počítat s tím, že Telecom v dohledné době ze své parodie na ADSL udělá obecně použitelnou službu, bych zatím označil za přehnaný optimismus. Minimálně do té doby, než mu na té službě budou překážet zákazníci…