CzFree Net – národ sobě nebo vzdušný chaos?

Patrick Zandl · 12. leden 2003

Komunitní síť CzFree.Net se stala pojmem sama o sobě. Opravdu naplní svoji deklaraci a stane se broadband sítí, která nabídne internet každému, nebo skončí v chaosu a rozkladu? Nebo něco mezi tím? Kde jsou silné a slabé stránky?Dějiny CzFree jsou zatím krátké – samotná idea se datuje do počátku roku 2002 a praktická realizace začala počátkem léta 2002. Tak by se dalo říci, že CzFree vlastně právě slaví první narozeniny.

Také článků o CzFree vyšlo již několik, jak na internetu, zejména na Lupě, něco málo na Živě, Technetu i Mobilu. Pak tu máme proslavenou zmínku v Euru, články v Lidových novinách atd. Vcelku slušná publicita. Takže o co vlastně v CzFree jde?

Co je CZFree.Net?

Jak praví FAQ stránky na Czfree.Net, „CZFree.Net je projekt nové neziskové broadband telekomunikační sítě v České Republice, Praze. Síť je založena na filozofii přispěj a použij, kdokoliv se může na své náklady připojit, rozšířit tak síť a využívat společného fondu služeb. Sdílíme filozofii spřátelených sítí, které vznikají po celém světě.“

Do skutečně fungující telekomunikační sítě v České republice, nebo i jen v Praze, má zatím CzFree daleko. Síť nabízí pokrytí v některých lokalitách Prahy. Navíc situace není vůbec tak jednoduchá.

CzFree.Net dnes představuje spíše komunikační a názorovou platformu. Má svého charismatického leadera Zdeňka Jandu alias Deu, má svůj program. Má množství fanatických příznivců a také množství odpůrců. Zhodnotit jednoduše přínosy a zápory této aktivity, v podstatě nejde. Přesto se o to pokusím, ačkoliv je to hodně nevděčné – stěžovat si budou jak zastánci, tak příznivci. Jak jinak…

Co ve skutečnosti je CzFree.Net?

Fakticky jde o komunitní síť. Pokud nevíte o tom, co jsou to komunitní sítě, přečtěte si marigoldí článek o nich. Parta lidí se pomocí internetu domluvila na tom, že bude sdílet svoje připojení k internetu. Jeden iniciátor svým osobním příkladem a hlavně praktickou demonstrací toho, že to jde a že to funguje, strhl následovníky. Na webu je dnes registrováno několik tisícovek zájemců o výstavbu „node“ sítě CzFree.Net – jenže jen zhruba tři desítky těchto bodů jsou ve skutečném provozu. Svému proklamovanému účelu – přinést internet za lidové peníze – zatím síť slouží málokde a většina pražanů je mimo její pokrytí. Všechno se samozřejmě může změnit. Na jednu i druhou stranu.

Síť CzFree.Net je technicky založena na využívání levných spojovacích technologií, především pak WiFi a v menší míře i optických pojítek Ronja, v současné době handicapovaných především pracnou výrobou a také malým vzdálenostním dosahem čítajícím stovky metrů.

Pokud se rozhodnete, že chcete být v síti CzFree.Net, nemáte to zatím jednoduché. Neexistuje jiné koordinační centrum, než web – nemůžete si nikam zavolat, jako jste tomu zvyklí u klasických ISP a tam dostat všechny informace pohodlně a jasně. Musíte si zjistit, kdo provozuje živý node ve vašem okolí a toho kontaktovat. Kontaktní informace obnášejí zpravidla email, ICQ, v horším případě jen kontakt vnitřním systémem diskusního fora CzFree.Netu. Ve většině případů máte smůlu a ve vašem okolí se žádný node nenachází, v tom případě máte dvě možnosti: čekat, až se tam objeví, přičemž délka čekání není nijak omezena. Tou druhou možností je vzít věci do svých rukou a vytvořit node vlastní. Lehké to mít nebudete. Především proto, že CzFree.Net sice do jisté míry pomocí svých stránek zjednodušuje hledaní informací, co a jak použít na rozjetí node, na druhou stranu nenabízí žádný „instalační balíček“, pomocí něhož byste vše snadno a rychle rozběhali. Pokud nejste znalci routování, borci v Linuxu a Wi-Fi, počítejte s tím, že se budete hezkých pár týdnů mořit se samostudiem materiálů, než se vám podaří vybudovat si odpovídající technické zázemí. Pravda – zvládnete to řekněme za cenu 10-15 000 Kč.

Aby váš node byl skutečný CzFree node, musíte být připojeni do této sítě; tedy musíte mít na „dohled WiFi“ někoho, kdo do ní je připojený. A jelikož jste před chvíli zjistili, že nikdo takový není, musíte se snažit sami – musíte si založit větev sítě tak, abyste se pomocí dalších lidí, kteří si chtějí udělat node, „doskákali“ až k páteři a na ni se připojili. Někomu se to podaří rychle, někomu vůbec.

Problém 1: Transparentnost

Jak už vidíte, CzFree.Net není klasická síť. Jde o síť, kde každý vlastní kousek a není zde centrální majitel a striktně vzato ani centrální správa. Mohli byste říci, že to odpovídá internetu. Omyl – v internetu vždy někdo vlastní celý kousek a v tom jeho kousku by se nemělo stát, že rozhodnutí někoho jiného tento kousek rozpojí. V CzFree to tak je – pokud se majitel jednoho node, přes kterého jde provoz na další node rozhodne svůj node zrušit, mají ostatní smůlu a musí hledat náhradu. Z toho také plyne, že CzFree nemůže dávat žádné garance provozu. Funguje, když funguje a když nefunguje, máte smůlu. Ostatně, síť je zadarmo.

Tedy skoro zadarmo. Zadarmo je připojení do internetu rychlostí 32 kbps. Dvojnásobek této rychlosti je třeba zaplatit třemi stokorunami, což je dvacetina ceny běžného ISP. Je to skoro zadarmo, ale už ne zadarmo a proto si mezi svými odpůrci vysloužil CzFree.Net přezdívku „internetové letadlo“. Není totiž nikde jasně řečeno, jak tyto peníze slouží k úhradě nákladů, není totiž jasné, kolik peněz dostává TransgasNet za připojení CzFree do internetu a kolik z těchto peněz si kdo další nechává. Transparentnost je v CzFree.Netu jeden z hlavních problémů – zásadní informace nejsou nikde jasně deklarovány, musíte se po nich pídit. Kupříkladu si zkuste najít oficiální informaci o cenách internetu v Czfree na jejich stránkách…

Problém 2: chybí jasná pravidla - nekoordinovaný růst sítě

Pokud opomineme problém transparentnosti, je hlavním problémem CzFree.Netu způsob řízení. Jako decentralizovaná struktura trpí všemi průvodními probléme decentralizace, především pak neutuchajícím pocitem, že nikdo neví nic a všichni vědí všechno. V jednotlivých lokalitách má Czfree své guru, lidi kteří svojí vlastní pílí a aktivitou začali budovat síť kterou prohlásili za CzFree. Mnohdy ale nemají ani na vlastní páteř CzFree napojení, připojení do internetu si řeší zcela sami a jinak a mnohdy jsou také v podstatě samozvanými vládci ve své oblasti, protože je jen na nich, co a jak bude. O tom, že by se drželi nějakých detailnějších pravidel CzFree nelze mluvit. Už proto, že žádná taková jasně řečená pravidla neexistují.

Tím se dostáváme k roztříštěnosti sítě. Existuje mnoho lokalit, kde funguje síť hlasící se k CzFree a přitom s ní nemá žádné faktické spojení, jen se hlásí k této idei, tedy k idei komunitní síti, kde skupina lidí sdílí své náklady. Brno, Plzeň i Hradec a další města a další lokality mají své CzFree – ve skutečnosti ale jde o izolované komunitní sítě, stejně jako je komunitní sítí zatím a stále i samotné CzFree.

Problém 3: nepublikované důležité informace

Další výtku, kterou je možné k CzFree vznést, lze shledat v rovině technické. Právě centrální koordinace výstavby sítě v technické rovině je často předmětem kritiky. Mnoho síťařů namítá, že takovou síť nelze bez centrálního řízení výstavby a bez deklarování jasných pravidel a postupů vystavět. Jsou také často kritizovány používané routovací a jiné protokoly používané v CzFree, hovoří se o „kanónu na vrabce“ atd. Jistě, v případě použití toho či onoho protokolu se lze do nekonečna handrkovat o jeho vhodnosti, nelze ale upřít, že totální neexistence jednotného novelistu včetně kontaktů na jeho správce, je u takové decentralizované sítě závažným problémem. Co se stane, když takový node vypadne? Nebo co když z tohoto node bude někdo hackovat cizí síť a napadený si bude stěžovat? Koho kontaktovat v případě problémů? Problém je v tom, že uzavřené, nepublikované jsou i takové informace, které by měly být veřejné a zřejmé. Jistě, není to zlá vůle ale nedostatek času atd... jenže to nepomůže...

Jak to může a nemusí dopadnout?

CzFree.Net je ambiciosní projekt, o tom není sporu. Jenže začíná být vidět, že stejná váha, jakou se začínají nabalovat zájemci o expanzi, začíná projekt drtit. Koordinovat tak velkou síť by bylo obtížné i pro zkušenou firmu se zaběhnutými řídícími mechanismy a při vší odborné úctě se nezdá, že by se hlavní iniciátoři CzFree s problémem řízení chodu sítě uměli vypořádat. Zatím se síť spoléhá na svoji decentralizaci, tedy na to, že gubernátoři jednotlivých lokalit se s problémy budou umět vypořádávat sami a že z náznaků, jichž se jim v diskusních forech dostává, rozpoznají kam mají svoji gubernii směřovat. Ne každý z nich ale má zkušenosti a znalosti, jako hlavní vůdcové CzFree a někteří mají také i trochu jiné záměry.

To všechno vytváří podhoubí k tomu, aby se CzFree svojí vlastní vahou zhroutila stejně, jako pověstná Říše v Asimově Nadaci. Jednotlivé okrajové části sítě už nyní mají vlastní politiku, vlastní technické i finanční názory a to se síť nedostala zdaleka do všech částí Prahy. Na propojení s jinými městy a s jinými sítěmi hlásícími se k CzFree zatím nemůže být ani pomyšlení. CzFree.Net tak zatím zůstává vlastně jen jiným názvem pro komunitní nebo sousedské sítě.

Opravdu – mnoho lidí se vážně zaobírá myšlenkami postavit si „czfreenet“ ve svém okolí. V podstatě nemají šanci se propojit se skutečným CzFree.Netem – ale přesto tomu svému projektu tak říkají. Czfree se stalo synonymem pro sousedské sítě. Stalo se platformou pro výstavbu takových sítí. To není nijak málo, ale je to podstatně méně, než na co CzFree.Net aspiruje.

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook