Chci bezdrátovou síť (6.1)

Patrick Zandl · 14. prosinec 2004

Retranslace

Tento článek je volným pokračováním mého srpnového seriálu Chci bezdrátovou síť, jež objasňuje vše podstatné, co byste měli chtít vědět, když chcete bezdrátovou síť. Pro ty, kteří zde o prázdninách nebyli doporučuji první kapitolu a pak si dole můžete kliknout na “lokální hledání” a můžete se tak dostat na další pokračování.

Jak víte, seriál popisuje vše od historie, přes standardy, instalace vnitřních sítí až po instalace venkovních sítí a antény. V jednom z posledních dílů jsem slíbil, že rozvedu co jsou to retranslace a jak se dělají, bohužel jsem to tehdy nestihl.

Berte to tedy jako splátku tohoto dluhu a zároveň jako omluvu všem, komu vadí ty články, které jsem sem za posledních pár dnů dal a které pravda nebyly vždy zcela v “duchu” tohoto serveru, ale měly jen zaplnit prostor a donutit vás na Marigold nezapomenout v době, kdy je Patrik na svatební cestě. Vedle kontroverzního článku “CDMA je slepá ulička” je to asi druhý opravdový článek, který jsem vydal, vím o tom a ještě jednou se omlouvám všem, kteří ty zbylé nepřekousli.

Takže tolik úvod a pojďte se vrhnout na problematiku retranslací. V první ze tří části se budu věnovat problematice obecně, v dalších dvou dílech každému ze dvou typů řešení samostatně (nebojte se, oba vyjdou ve středu).

Co to znamená retranslace

Představte si situaci, kdy potřebujete spojit dvě místa (řekněme A & B) bezdrátovým spojem, která na sebe nevidí (což bývá téměř vždy nutná podmínka), případně jsou od sebe příliš vzdálena a vy nemůžete porušit generální licenci o maximální hustotě vyzářeného výkonu (případně je to příliš daleko i s porušením). Existuje ale místo R, které “vidí” na místo A i na místo B, případně je od obou míst méně vzdáleno. Potom místo R se nazývá retranslační bod a komunikace z A do B neprobíhá přímo, ale přes bod R. Bezdrátový spoj A → R → B se potom nazývá spoj s jednou retranslací.

Retranslace mohou být někdy i několikanásobné, potřebujete-li např. vytvořit velmi dlouhý spoj, můžete zřetězit např. 3 retranslace (R, S, T) za sebou (víc už se v podstatě nedělá) a tak může komunikace jít postupně A → R → S → T → B.

Aby to nebylo tak jednoduché, lze za určitých podmínek (které dále rozebereme) mít i různě větvenou retranslaci. Potřebujeme-li tedy spojit bod A s body B a C, ovšem tyto na sebe navzájem nevidí, ovšem vidí opět všechny na bod R, potom může komunikace probíhat i A → R → B,C.

Způsoby retranslace se dají rozdělit nejsnadněji na:

  • pasivní,
  • aktivní.

Pasivní retranslace využívá jen přesměrování či odrazu signálu (rozebereme dále) bez nějakého přidaného aktivního prvku, není třeba tedy žádného napájení atp., ovšem má mnohá omezení (nelze z tohoto místa “odebírat internet”, těžko se monitoruje, vyžaduje speciální podmínky atd.).

Aktivní retranslace využívá aktivní prvek, který je de-facto další přístupový bod, ovšem bez klientů (respektive klienty jsou jen okolní přístupové body). Při určitých řešeních je možné připojovat na tento prvek zároveň i klienty, ale nebývá to optimální (vše rozvedu později)

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook