UMTS Release 6

Patrick Zandl · 4. říjen 2004 Opravit 📃

V září měl být zmrazen další update UMTS standardu nazývaný Release 6, šesté vydání. To zmrazení – frozen – je baladický opis toho, že s dalšími návrhy na rozšíření si od doby zmrazení máte dát svátek a počkat si na další Release. Jenže pořád se něco posouvá…

Hlavní částí Rel. 6 je specifikace Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS). MBMS umožní dodávku jednoho obsahu na více terminálů za použití pouze jednoho radiového zdroje, jde tedy vlastně o jednosměrnou distribuci obsahu point-to-multipoint. Počítá se s tím hlavně pro TV/Video/Audio. My prozaici tomu říkáme DAB na 3G frekvencích.

Další klíčovou funkcí bude Enhanced Uplink for Dedicated CHannels (EUDCH). Tato funkce by měla pro IP transport znamenat zlepšení pokrytí versus průchodnosti a také zpoždění u přenosu dat při odesílání, tedy na uplinku, jak z názvu možno usoudit. EUDCH požaduje pro svůj provoz podobné funkce, jako HSDPA, tedy adaptivní modulaci, hybridní ARQ, TTI, QoS atd. Ostatně, HSDPA a EUDCH by do budoucna měly být jedno pro druhé.

Dále už jde o drobnější vylepšení, ta zahrnuji Generic User Profile (GUP), rozšířené specifikace přijímače (obsahují diverzitu přijímaného signálu), rozšířenou podporu integrace s WLAN, sdílení přístupu k síti, rozšíření podpory SIP, WideBand AMR, dále záležitosti spojené s Instant Messagingem, PTT over Cellular, služby paketového streamingu atd. A také nouzové hovory v paketové síti.

No a pokud bychom dumali, co se do Release 6 nevešlo a čeká nás v Release 7, pak asi nejdůležitější bude provázání IMS s pevnou sítí. Myšlenka totiž je taková, že by operátoři mohli skrze IMS totálně konvergovat mobilní a pevnou síť, čiliž byste přijímali hovor z pevného či mobilního telefonu zcela dle vlastní libosti a bez ohledu na číslo, na které vám bylo voláno. Samozřejmě v případě, že se na tom dohodne mobilní a pevný operátor. Ergo funkce na rok 2015. Ostatně, ani ten zbytek Release 6 nebude v praxi jen tak brzy.

Bohužel, můj návrh CNI se ani letos do standardu neprotlačil :( Asi jsem málo lobboval…

🗼 Pokračujte dále na Seriál Mobilní sítě

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook