Trendy: softwarové radiové rozhraní

Patrick Zandl · 1. červen 2003

Nedávno mne obecný nedostatek zajímavých zpráv přiměl znovu se zamyslet nad tím, co jsem už dávno chtěl psát - tedy o nových trendech. Pravda, přidal jsem článek o 4G sítích, přečetlo si ho asi 240 lidí, tedy o 230 lidí více, než jsem původně očekával. Ale to jsou věci příliš komplexní, chtěl bych také psát o drobnostech, o vývojových stupních, které nás možná čekají a možná nikdy nepřijdou.

Jedním z takových trendů je posun od specializovaných čipů k víceúčelovým čipům pro radiové rozhraní. Vypadá to děsně zmateně, ale je to logická a jednoduchá úvaha. Dnes, když chcete vyrábět něco s digitálním rádiem, potřebujete čipovou sadu, která se bude starat o kódování a dekódování signálu, tedy o práci s radiovým rozhraním, čipset pro airinterface. Když chcete vyrábět mobilní telefon s GSM a WiFi, potřebujete buďto duální čipovou sadu, nebo dva čipy a ty nějak hezky propojit. Čipové sady jsou specializované, ale dělají se i s podporou více rozhraní, například GSM/bluetooth atd. Taková čipová sada vlastně není nic jiného, než software, který zvládne dekódovat zvolený radiový interface, například TDMA, CDMA, OFDM atd.

A nyní úvaha: dnes jsou to specializované čipy, ve kterých je interface zadrátovaný. Jenže vývoj radiových rozhraní jde rychle kupředu a je to asi tak něco, jako natvrdo do vašeho PC zakódovat jen ZIP formát pro kompresi dat nebo GIF pro obrázky. Jakýkoliv jiný formát by znamenal koupit nové PC...

Proto se dnes objevují úvahy specializované čipové sady udělat jako víceúčelové, tedy doplnit je o možnost update firmware a to na základně obecného rozhraní definujícího radiový interface. Výsledek? Chcete, aby váš GSM telefon ovládal WiFi? Updatujete firmware jeho čipové sady o tuto funkci...

Tak jednoduché to samozřejmě není. Čipová sada není všechno, co je potřeba - zařízení by také muselo umět pracovat na určené frekvenci, muselo by mít přizpůsobenou anténu, případně kodek pro hlasovou syntézu, ale to jsou problémy, které už dnes je možno řešit.

Už dnes podobným způsobem pracují výrobci čipových sad - jejich čipové sady pro radiové interface jsou vlastně programovatelné a dnes již i velmi univerzální mikroprocesory. Jejich výkon a kapacita určují, kolik a jakých interface mohou obsahovat. Jenže uvolnit takové mikroprocesory jako zákaznicky aktualizovatelné, neřkuli vytvořit obecně platný standard, už chce mnohem více. Pro zákazníky by to mělo mnohý přínos, především by to odstranilo četné obavy z rychlých obměn standardů radiového rozhraní, významně by to zlepšilo flexibilitu nasazování radiových systémů a nakonec se očekává, že i zlepšilo výsledky výrobců. Ti by se totiž více posunuli k vývoji software a došlo by k značnému oddělení výroby radiového hardware a radiového software. Počítačovému průmyslu takové oddělení hardware od software prospělo. A zákazníkům jak by smet...

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook