Propojení WiFi a GSM/GPRS/EDGE

Na konferenci CTIA společnost TTPcom předkládá k úvaze návrh na bližší propojení GSM systémů s WiFi. K návrhu a diskusi se připojilo více firem, nový systém má už i jméno GSM.11 – to je hezké. Podrobný článek najdete zde na CMP, jsou tam úvahy i o způsobu integrace obou systémů, já ale TTPcom trochu znám a většina jeho návrhů se nikdy moc neprosadila, nebo jen jako dílčí, takže bych zatím zůstal u úvahy na autorizaci do WiFi skrze SIM operátora a tedy na WiFi a GSM v praxi v mobilu oddělené…