Novoroční přehlídka frazeologie

Patrick Zandl · 5. leden 2004

Novoroční proslovy  mám většinou hodně v žaludku, přijde mi to jako úděsná přehlídka frází. Proslovy Václava Havla se většinou snažily o výjimku a tak jsem byl zvědav, jak dopadne proslov Václava Klause. Byl příšerný. Prvních sedm minut (počítal jsem si to) tedy vlasntě polovina proslovu, byla opravdu jen sbírka frází typu "Rok, který právě skončil, byl pro naši zemi rokem bez mimořádných událostí, byl rokem přiměřeně úspěšným." Když jsem pak poslouchal navazující Sedmičku a Špidla s Topolánkem si notovali, jak to byl fajn vyrovnaný proslov, nevěřil jsem, že jsme všichni poslouchali stejný proslov. Druhá polovina proslovu jen velmi šetrně vyjmenovala několik málo problémů, u nichž byl taktně zamlčen společný jmenovatel, tedy že stát nezvládá výkon základních funkcí státu (paradoxně nakonec ani výběr daní). Klasův proslov nestál za nic - byl to jen politický proslov snažící se neurazit a nic neříct. Takových je dvanáct do tuctu... Přepis proslovu je zde.

Sedmičku jsem sledoval po dlouhé době a přišla mi vydařená. Špidla s Topolánkem si notovali, jak oba dva jsou aktivně proti tomu, že poslanci mají jinak počítanou nemocenskou, než normální občan. Nepochopil jsem, jak je tedy možné, že dvě nejsilnější strany disponující většinou hlasů neprosadily jiné znění zákona. Asi se něco jiného povídá v televizi a něco jiného ve Sněmovně či v Seníku.

Pokud chcete plamenný proslov na Nový rok, jeden přichystal na stránkách CzFree.Net Deu. Zdravice je narozdíl od Klausova proslovu prodchnuta mnoha fakty a konkrétnostmi, ale i perlami jako "Platforma CZFree.Net je zde nositelem digitální revoluce..." atp. Deu má narozdíl od Klause smůlu, že pod jeho proslovem je diskuse...

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook