Jak je to s tím HD

Patrick Zandl · 1. květen 2005

Patrik se dopustil malé nesrovnalosti. Bohužel mu na ní stojí celý článek Na síti nebo na disku - otázka skoro hamletovská ...

Abych ušetřil Patrika zdrcujícího komentáře z Výzkumného ústavu čar a kouzel, jen malé upřesnění. Autoři Marigolda si uvědomují, že při použítí moderních kodeků (Real 10, Windows Media 9 AKA VC-1 nebo MPEG H.264 AVC) je potřebný datový tok pro HD video mezi 5-8 Mb/s. Taktéž jsou si vědomi, že pro přenos nekomprimovaného "PAL" signálu potřebujeme 270 Mb/s a pro přenos nekomprimovaného HD videa cca 1,4 Gb/s.

Staví to sice ten článek do poněkud jiného světla, ale na druhou stranu posun směrem k tomu, aby média byla na síti (místo na disku), se jeví býti zjevným.

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook