Hledání zlatého grálu zabijácké aplikace

Patrick Zandl · 1. listopad 2004

Hledání “zabijácké aplikace”, která všechny lidi donutí používat sítě 3G, je oblíbeným tématem všech 3G setkání. Mnoho lidí totiž stále věří na to, že taková killer app existuje. Mnoho lidí stále věří na Ježíška. Je to kacířské, ale není ani Ježíšek, ani Killer app.

Na VÚČAKO Kamojedov dává do pléna otázku, zda je v dohledu nějaká aplikace, která by vyžadovala rychlosti vyšší než EDGE a lidé po ní natolik prahli, aby si kvůli ní kupovali WCDMA/UMTS. Odpovědět si můžeme ihned a snadno. Je. Je to známá aplikace, říká se jí “připojení k internetu za rozumnou cenu” a za dva měsíce si takovou aplikaci u Eurotelu koupilo 14 000 lidí. Ale Kamojedov asi chtěl otázku položit více šalamounsky, tedy s neviditelným podtitulem, že na takové aplikaci musí co nejvíce vydojit operátor, aniž by hnul prstem a aby se síť prakticky nezatížila. V tomto případě ovšem doporučuji sáhnout po oborech mimo telekomunikace, například penězoměnství.

Je zajímavé sledovat, jaké aplikace vyžadují nejrozvinutější 3G trhy, tedy Jižní Korea a Japonsko. Tak především jsou to emaily, ovšem zasílané jako push zprávy, tedy na bázi našich MMS zpráv s tím, že se platí u odesilatele za délku odchozí zprávy. Ve světě, kde minimálně 80% výnosů z datových služeb představují SMS zprávy, je to utopická myšlenka, že bychom na podobný systém přešli, protože u SMS se operátorům daří vyvařit cenu přes 10 000 Kč za 1 MB dat. Takový vývar není ani z WAPu. O situaci s japonskými emaily jsem podrobně referoval zde.

Další aplikace už využívané o mnoho řádů méně - web, imode, aplikace třetích stran, loga a zvonění. Sice rozvinutější, než u nás, ale na druhou stranu nic, co bychom neznali a až na socioware hry založené na soužití s GPS také nic, co bychom nemohli používat v GSM sítích.

Aplikace považované za striktně 3G jako jsou videohovory, video on demand a další podobné videoslužby, jsou populární až o mnoho dalších řádů méně. Mimo jiné i kvůli ceně - za cenu často čtyřnásobnou můžete na pididispleji vidět někoho, s kým hovoříte. Nebo si za cenu lístku do kina můžete stáhnout trailer na film a sledovat ho na vašem mobilním kině. Dobrý vtip na párty, na velké použití to není.

Situace v Japonsku a v Jižní Korei v 3G sítích je zvláštní tím, že zdejší 2G sítě byly jen málo či spíše podivně rozvinuté (vzpomeňme japonský PHS). Nenabízely tolik různých služeb, co dnešní evropské GSM sítě. UMTS proto do evropy nepřichází jako revoluce, ale jako evoluce. UMTS přináší novou kapacitu do evropských GSM sítí stejně, jako to udělalo kdysi DCS-1800, později překřtěné taktně na GSM-1800. Ani s příchodem DCS jsme se nedočkaly radikální změny služeb. Jen pro ty nové byla větší kapacita sítě k dispozici a GPRS/EDGE by bez DCS-1800 bylo nemyslitelné.

Zabijácká aplikace, jak to tak vypadá, neexistuje. Přesto po ní budou operátoři prahnout, protože je jim líto si připustit, že na vývoji mobilních aplikací musí široce spolupracovat se třetími stranami a že jim musí své sítě do široka otevřít. Jinak nebude vznikat aplikační různost, výběr a lidé nebudou taženi k tomu, aby využívali něco jiného, než aplikace hlasové. Fantazie, že sám operátor si vystačí, skončily pádem Mannesmannu do lůna Vodafone.

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook