ČTÚ zkontrolovalo telefonní automaty Telecomu a je nespokojeno

Na základě informací zveřejněných v denním tisku provedl odbor státní inspekce telekomunikací Českého telekomunikačního úřadu kontrolu vybraného vzorku veřejných telefonních automatů. Výsledkem této kontroly je zjištění, že ani na jednom z kontrolovaných VTA není aktualizován informační panel o změně délky impulsu.


Současně bylo zjištěno, že na displejích kartových VTA v Praze, krajských městech a některých obcí je poskytována informace o možnosti zjištění cen na čísle 800123456. Tato informace o možnosti zjištění aktuální výše cen na čísle 800123456 je však volajícímu poskytnuta až po cca 10 – 30 vteřinách uskutečněného hovoru. Na základě uvedených zjištění byla u společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., zahájena cenová kontrola, kterou bude zjišťováno, zda společnost ČESKÝ TELECOM, a.s., neporušila cenové předpisy… pokračování v tiskové zprávě ČTÚ.