CzFree.Net rok poté: Na hranicích Říše

Patrick Zandl · 6. únor 2004 Opravit 📃

Jak vidím CzFree.Net o rok po napsání prvního článku? Jako Assimovu Říši: na vrcholu, na počátku pomalého rozkladu, který nikdo nevnímá a který se díky tomu ani nikdo nesnaží zastavit.<p> Vloni v polovině ledna jsem vydal článek věnující se aktivitě CzFree.Net nazvaný CzFree Net - národ sobě nebo vzdušný chaos? Byl to můj pohled na to, co je CzFree.Net, jak sebe představuje a jak jej někteří ostatní vnímají, co dokázal a kam to podle mne směřuje. Identifikoval jsem jako tři základní problémy CzFree netransparentnost, absenci jasných pravidel a nepublikování důležitých informací. Koncem loňského roku se v diskusi objevil příspěvek s tím, abych napsal, jak se situace změnila po roce. A to není špatný nápad. O tom tedy bude tento článek - jak vidím CzFree.Net počátkem roku 2004?</p>

Především je třeba si udělat hned z kraje jasno - aktivní obhájci CzFree.Net se do mne minule pustili, co že si dovoluji o CzFree psát, natož pak jej kritizovat. Inu, mám na to právo stejně jako kdokoliv jiný, mám právo na svůj názor a tak jako jej vyjadřuji k ostatním událostem v telekomunikačním odvětví, činím tak i k CzFree. Může se vám to nelíbit, můžete s ním polemizovat a nemusíte jej číst, to jsou zase vaše práva. V každém případě jde o můj osobní pohled založený na četných zkušenostech s CzFree.

CzFree.Net prošel v průběhu roku 2003 mnoha změnami, které si dost možná jeho aktivisté ani neuvědomují, ale je dobré je identifikovat hned z kraje článku. V podstatě se CzFree rozpadlo do tří hlavních částí:

  • Tvrdé jádro
  • Uživatelé
  • Komercionalizátoři

Tvrdé jádro představuje zapálené a aktivní konstruktéry, kteří nelení lézt po střechách, montovat antény a vydávat ze svého osobního rozpočtu značné částky jen proto, aby síť směřovala tam, kam podle nich směřovat má. Věnují CzFree značnou část svého volného času, umu a prostředků, zpravidla bez nároků na odměnu, jen z radosti z toho, že budují něco, co se jim líbí. Jde o lidi, kteří ladi Linuxové routery, HostAP, budují optická pojítka a antény z plechovek od párků, což říkám se vším respektem k jejich odbornosti. Rozsah tvrdého jádra odhaduji na zhruba stovku lidí.

Uživatelé jsou ti, kteří se vezou. Vypjetím sil se připojili a jejich veškeré očekávání od CzFree.Netu je fakt, že jim dává levné připojení do internetu. Jejich maximální výkon většinou spočíval v tom, že si koupili anténu a zprovoznili si připojení, často za mohutné pomoci někoho z tvrdého jádra.  

Komercionalizátoři jsou firmičky i jednotlivci, kteří pochopili, že tudy vede cesta k zisku a možnosti snadné reklamy. Většinou jde o lidi, kteří sehnali pevné připojení (nejlépe se zajímavou slevou) a kteří jeho kapacitu přeprodávají dále s tím, že vystupují jako internetová gateway v rámci CzFree. Služba internetové brány je v CzFree zcela regulerní a přístupová služba, jenže komercionalizátoři používají CzFree opravdu jen jako marketingový tahák, zpravidla nemají zájem o to komunitě jakkoliv přispět. Typickým příkladem je fakt, že nepřipojují zájemce, kteří od nich nechtějí nakupovat připojení internetové brány (IGw), ale chtějí pouze využívat tranzit do CzFree. Komercionalizátory rozhodně nelze šmahem zaměňovat se všemi provozovateli iGw.

Pokud se tedy dnes hovoří o CzFree.Net, je třeba mít na paměti, že je řeč o těchto třech skupinách lidí a podle toho je také potřeba na ně klást očekávání a nároky.

Problémy se nevyřešily, pokusy ale byly

Problémy, které jsem vloni zmiňoval, nevymizely. Určitý pokrok nastal v definování jasných pravidel, mnoho pravidel se opravdu nadefinovalo, když se ukázalo, že situace je neúnosná a alespoň základní technické parametry je třeba definovat. Jenže přišel problém s vynutitelností. CzFree.Net nemá jmenované ani volené zástupce, má pouze několik více či méně akceptovaných guruů, mezi jejichž názory lze slušně lavírovat. Nelíbí se vám, co prohlásil Deu? Tak se odvolejte na tvrzení XChaose nebo kohokoliv dalšího z široké plejády členů tvrdého jádra a máte po starostech, protože komunitu zaměstnáte rozsáhlou diskusí o tom, kdo má pravdu, místo toho, aby se něco udělalo, například přijalo opatření zabraňující nežádoucí aktivitě.

Vynutitelnost pravidel je v CzFree problém. Pokud jste pročítáním diskusí nevypozorovali hierarchii, můžete se orientovat pouze podle popisek u uživatelů a tím se dozvíte, že je někdo Team leader nebo má jiné, vágně či vůbec zadefinované postavení související zpravidla s právem moderovat určité diskuse.  To přináší svoje problémy v případě, že chcete v CzFree něco udělat. Kdo je oprávněn vaši aktivitu posoudit a schválit? Obecně se bere to, že udělat ji můžete svobodně, pokud je prospěšná a problémy nevznikají, dokud je obecný konsensus, že je prospěšná, například v případě, že sypete dobrovolně hromadu vlastních peněz do výstavby sítě. Jenže co když přijde na téma, o kterém není jednoznačný názor? Pak přicházejí problémy...

Ještě únosné je to u technických problémů, které lze většinou řešit na úrovni ad-hoc řešení, kdy východisko hledají obě strany místo toho, aby ta strana, která se nedrží standardu, aplikovala standardní řešení.

Problém jasných pravidel také souvisí s tím, že většina pravidel přeci jen neexistuje v jednotně sepsané formě, jsou rozesety v různých diskusích, není jeden dokument suplující "Všeobecné podmínky". A co víc, diskuse jsou dostupné pouze z interní sítě CzFree.Net a například moje nabídka, že bych všechny dokumenty zkompiloval do jednotné verze ztroskotala na tom, že se nenašel nikdo, kdo by mi povolil připojení skrze VPN... Důležité ale je, že mnohé dokumenty se tedy nedozvíte, dokud se do CzFree nepřipojíte - uzavíráte tedy "smlouvu" (byť ne písemnou), jejíž obsah neznáte. Existoval projekt zpřístupnění těchto diskusí i na internetu, nevím ale jak pokročil...

Růst sítě překročil možnosti řízení růstu

Problémy jsou také s růstem sítě. Mnohé technologie se ukázaly být dlouhodobě problematické, například běžné WiFi zařízení se nehodí pro výstavbu rozsáhlejších páteřních tras. To se v současné době snaží CzFree řešit přechodem na optická pojítka odvozená z projektů Crusader a Ronja, jinde zase nákupem vylepšených (a dražších) WiFi technologií nabízejících lepší chování v outdoor prostředí jako je Avaya/Orinoco. Postupem času se ukázalo, že dříve tak vysmívané technologie označené jako předražené a zbytečné, mají své opodstatnění a smysl.

Přetrvává také geografická roztříštěnost. CzFree.Net přešlo na celorepublikový mapový software, což je významná změna, ale mnoho sítí, které se k CzFree hlásí, s ním nemají jiné fyzické propojení, než internetovou VPN. CzFree.Net tak zůstává metropolitní komunitní sítí, jakékoliv přídomky o broadbandu a celorepublikovosti zůstávají zbožným přáním, nikoliv realitou.

Jaký byl a bude vývoj?

Výše uvedené odpovídá scénáři, který jsem popsal před rokem. Decentralizovaná síť spoléhá na moc jednotlivých gubernátorů, jejichž pozice je definovaná vágně, spíše sílou jejich hlasu v diskusích, než konsensem či delegováním pravomoci. Toho využívají komercionalízátoři, kteří se sice navenek hlásí k CzFree, ve skutečnosti ale mají vlastní pravidla, komunitu prakticky nijak neobohacují a jen využívají přísunu uživatelů. Komercionalizátoři se v případě konfliktu staví do pozice místních gubernátorů, kteří jsou nezávislí, využívají decentralizace a problematické vynutitelnosti pravidel. Využívají toho, že v podstatě není nikdo, kdo by mohl říci, že oni nejsou CzFree. Net.

Narůstají technické problémy, které se daří řešit a hasit se značným soustředěním sil. Celá síť se ze stavu prudkého rozvoje přesunula do stavu, kdy všichni mají práce nad hlavu a myslí si tedy, jak dramaticky se síť rozvíjí. Jenže většinu zdrojů konzumuje udržení či mírné vylepšení stávajícího stavu, o prudkém rozvoji nemůže být ani řeč. Rozsáhlé upgrade sítě zvládají pouze vyřešit problémy související s nárůstem provozu. Síť se dostává do statutu quo - nic se neděje, ale všichni mají dojem maximálního vytížení.

Východiska

Východisek ze situace je opět několik: buďto se CzFree rozhodne přijmout a dodržovat určité řídící mechanismy, nebo stávající situace, kdy peer-to-peer komunikace přesahuje možnosti lidských zdrojů dále povede k tomu, k čemu vedla vždy v podobných záležitostech: ku zhroucení. Tuto situaci jsem minule přirovnával k Assimově Říši, v níž právě na problémy komunikačních a rozhodovacích mechanismů ztroskotala galaktická Říše. Pomaličku se od ní začaly odštěpovat jednotlivé části, vznikala samostatná království na hranicích Říše, všichni měli dojem že je to přirozený a positivní vývoj. Jenže to byl počátek úpadku.

I v CzFree může tento vývoj snadno nastat. Jednotlivé lokality a jejich gubernátoři se začnou pomalu osamostatňovat nebo se již osamostatňují, zavedou vlastní rozhodovací mechanismy na lokální úrovni, vzhledem k nejednoznačnosti výkladu členství v CzFree a pro výhodnost se budou dále označovat za členy CzFree tak, jako jednotliví mantové odpadlích částí Říše skládali formální lenní přísahu císaři, jejímž hlavním obsahem bylo to, že pravomoc císaře končí na hranicích manství.

Ještě je čas to zvrátit. Jenže je potřeba si tento trend uvědomit a něco podniknout. Zavírání očí nepomáhá. A nepomáhá ani domnívat se, že názor většiny je názor správný.

PS: V době, kdy jsem tento článek psal, mi nefungovaly stránky CzFree.Netu, proto nemohu přidávat konkrétní odkazy vyjma obecného odkazu na titulní stránku CzFree.Net. Je také třeba vzpomenout, že vzniklo několik sdružení a firem, které chtějí provoz CzFree uvést na právně a účetně čistou bázi, například Prague Wireless Community nebo CzfreeNet.cz. Bojím se ale, že tím vznikl pro nezasvědceného další zmatek - jaký mají tyto komunity vztah k CzFree.Net? Jsou jeho část pověřená "legalizací", je to konkurence nebo to jen stojí mimo?

Původní článek z roku 2003 CzFree.Net - národ sobě nebo vzdušný chaos? si můžete přečíst na tomto místě. Diskuse pod článkem je společná pro oba články...

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook