ČRa, Contactel a trestní oznámení

Patrick Zandl · 22. září 2003

Tato zprávička je asi především pro komentátora Noname, který minulý týden komentoval zprávičku o trestním oznámení minoritního akcionáře na ČRa. A z něj vyplývá, že ČRa nikdy nesnížily základní jmění v Contactelu, naopak ho navyšovaly až na 1,6875 mld Kč, což představuje podíl 40,39%. Podíl zhruba 2,5 mld Kč = 59,61% drží TDC Internet. Z tohoto stavu se má provést prodej podílu ČRa v Contactelu za 1 Kč. Žádné snížení základního jmění se tu nepíše a neuvádí ho ani tisková zpráva ČRa, takže se mi zdá, že Noname mírně řečeno kecal.

Noname uvádí, že další peníze přišly opravnými položkami. Opravky se dělají k majetku vedenému v účetnictví, když je reálná hodnota majetku jiná oproti účetnictví (například právě u akcií). Pak je nutno pomocí opravky majetek přecenit. Opravné položky ale nepředstavují skutečný finanční příjem, jen spasování účetnictví se skutečným stavem. Na finanční rozvahu se můžete podívat pololetně zde.

Důležitá tedy bude následující věta ze zápisu VH ČRa:

soudem jmenovaný znalec došel k závěru, že hodnota Contactelu činí mezi minus 1,091 mil. Kč a minus 403 mil. Kč; na základě tohoto znaleckého posudku ČRa souhlasily s prodejem celého svého obchodního podílu ve společnosti Contactel společnosti TDC Totallosninger A/S za 1 Kč; a znalecký posudek byl uložen ve sbírce listin obchodního rejstříku.

Z toho je jasné, že účetně je všechno v pořádku, nic to ale nemění na faktu, že ČRa projebala více jak 1,68 mld Kč investicí do Contactelu. Trestní oznámení minoritního akcionáře je v tomto zcela oprávněné a minoritní akcionář se zcela oprávněně ptá, kdo to vede ČRa, že takový prodělek dopustil. Minoritní akcionář se správně ptá, zda nebylo možno podíl v Contactelu neprodávat a pouze se nepodílet na navyšování základního jmění a počkat, až bude možno jej prodat dráže a lépe...

Oficiální vysvětlení ČRa: Představenstvo je toho názoru, že využití existující infrastruktury ČRa přinese akcionářům společnosti vyšší hodnotu, než spoléhání se na investici do společnosti nad jejímž managementem mají ČRa pouze malou kontrolu. Zdroj: zápis VH ČRa. To ale nic nemění na tom, že tohle si společnost měla uvědomit v roce 1999 a nepředvádět tu něco, co může kdekdo snadno považovat za malou domů pro TDC.

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook