Český Telecom pronajme konkurenci telefonní linky (LLU). Draho.

Patrick Zandl · 22. září 2003

Český Telecom konečně splnil další podmínku pro liberalizaci telekomunikačního trhu (jako vždy se zpožděním oproti původním plánům). Nabídne konkurenci pronájem telefonních linek, tedy abyste tomu rozuměli: nyní vám může kompletní účet přijít od jednoho alternativního operátora, protože on si pronajme telefonní linku vedoucí k vám. Až doposud pevnou linku vám účtoval Telecom a platby za hovory Telecom a alternativní operátor, pokud jste ho používali.

Dobrý fór samozřejmě je, že Telecom onu pevnou linku pronajímá konkurentům za cenu vyšší, než za jakou ji pro najímá koncovým zákazníkům. Tvrdí, že běžná cena pro zákazníky nepokryje její náklady, ty se kryjí z protelefonovaných poplatků. Zatímco nejpoužívanější paušální poplatek Home Standard pro domácnosti je 299 Kč, konkurence zaplatí 491 Kč.

Telecom k této sumě došel metodou "dlouhodobých přírůstkových nákladů a přiměřeného zisku" LR(A)IC (Long Run Average Incremental Costs) . Díval jsem se, co o ní praví výklady. Je to metoda, kdy se rozpočtou všechny náklady na vybudování přenosové trasy a dále všechny předpokládané náklady na její udržování a modernizaci.

V Evropě se pronájem linek rozšířil velmi málo, z 200 milionů linek je pronajat asi milion. Jak by ne, podobné cenové podmínky jsou všude v Evropě, takže alternativní operátoři se snaží přetáhnout především firmy a podnikatele, kde se dá čekat, že si na svůj měsíční paušál vydělají. O babičky v krušnohoří je zájem nulový.

Moje oblíbená otázka: co s tím?
Nic, další služba Telecomu prakticky na houby pro normální lidi. Alternativní operátoři se budou pár let s telecomem a ČTÚ dohadovat o nějakou fér cenu a budou poukazovat na to, že kdyby Telecom měl opravdu náklady na udržování jedné linky, už by tu léta neexistoval. Atd atd. A pak se najdou firmy, které se na to vykašlou a pochopí, že s pohrobkem socialistického telefonování nikdy žádný rozumný business bez nervů nepokvete. A postaví si vlastní síť jen pro data, ostatně kdo by v době telefonů ještě potřeboval telefonní linky. Už tady pár takových je. Držím jim palce...
Zdroj: Český Telecom a další.
Přehled Local Loop Unbundling v Evropě je zde.

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook