Zase ty překlady cizích termitů

Patrick Zandl · 9. leden 2004

V průběhu týdne jsem chtěl udělat trochu pořádek v terminologii kolem mobilních sítí. Ono to totiž vypadá strašně jednoduše, psát o něčem, o čem jste zvyklí číst jen v angličtině, ale taková selanka to není. Uvědomil jsem si to zejména v momentu, když jsem četl v nějaké české presentaci o výhodách technologie ČD. Dlouho mi totiž bylo nápadné, že České dráhy disponují nějakou pokrokovou technologií a přišla mi nápadně podobná něčemu, co jsem už znal. Když jsem narazil na výraz FD, zapřemýšlel jsem, co je tohle za firmu, další listování presentací mi objasnilo, že zkratkou ČD rozuměl autor Časový Duplex nikoliv České Dráhy. A FD byl logicky frekvenční duplex. To ale z několika hesel powerpointové presentace není tak hned zřejmé :)

Nakonec jsem se dobral k několika uspokojivým překladům termínů do češtiny, zejména pak k poznání, že zkratky je lepší rozhodně nepřekládat, i když takový USRAN zní trošku divně. Nicméně přeložit výraz Core Network jako Jaderná síť je docela odvaha - ovšem jaký výraz by bylo lepší použít? Páteřní síť není přesný význam a navíc se to u nás používá v jiném významu. Centrum sítě? Jádro sítě? Nějaké tipy?

Pak mi nezbylo, než obdivovat kouzlo zkratek. V jednom UMTS draftu jsem četl větu, kterou už si nepamatuji, ale která se hemžila zkratkami. Když jsem se pokusil ji přepsat do češtiny, aby jí člověk porozuměl bez slovníku akronymů a UMTS terminologie, byl z toho dlouhý odstavec... hezký pátek. 

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook