Vztah IEEE 802.11e a WMM

Patrick Zandl · 23. září 2005

Standard pro podporu QoS v sítích WiFi se připravuje od roku 2001 pod názvem 802.11e – je tedy oním „Éčkem“ v rodině písmen WiFi standardu. Jenže teprve v červenci 2005 došlo k finální dohodě pracovní skupiny TGe na rozšíření MAC vrstvy standardu 802.11 o podporu QoS. To ale bohužel ještě neznamená, že by standard byl schválen, pouze že byly uzavřeny práce na technických specifikacích a návrhy specifikací, na nichž se sjednotili všichni členové pracovní skupiny, tedy všechny firmy zainteresované do návrhu standardu, byly postoupeny Standardizačnímu výboru. Nejdříve v říjnu 2005 tak bude standard pro QoS publikován a s patřičným zpožděním potřebným pro jeho implementaci budou koncové výrobky s podporou QoS dostupné natrhu, neočekává se to ale před polovinou roku 2006.

Nový standard IEEE 802.11e je velmi komplexní záležitostí, která je navržena tak, aby byla otevřená co nejvíce do budoucna a byla schopna obsluhovat nejnáročnější klienty ve firemním prostředí. Jenže v praxi nebude taková robustnost a rozšiřitelnost zapotřebí, protože největší požadavky přicházejí z oblasti domácích uživatelů. Potřeby domácích uživatelů jsou ale pouhou podmnožinou toho, co standard 802.11e řeší a proto vznikla již v srpnu 2004 určitá podmnožina QoS funkcionality nazvaná WMM tedy Wi-Fi MultiMedia.

WMM obsahuje funkce potřebné pro dnes nejčastěji na trhu žádané aplikace bezdrátových sítí, tedy priorizaci provozu multimediálních aplikací, jako je video, hudba či hlas v telefonním hovoru. WMM je takzvaným „profilem“, průřezem či výběrem funkcí z připravovaného 802.11e a všechny výrobky WMM budou fungovat ve spolupráci s výrobky dle standardu 802.11e. Je dokonce teoreticky možné, aby byly pomocí doplnění software upraveny na plnou podporu standardu 802.11e, ačkoliv to není očekáváno (výrobce by se tím připravil o možnost donutit vás k nákupu nového zařízení) a rozhodně se na to nemůžete spoléhat.

Výrobky s podporou WMM jsou již na trhu, v ČR je v prodeji Asus WL-520g a Buffalo AirStation WBR2-G54S.

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook