Tak ještě jednou a pomalu: CzechTek nebyl právně zcela v pořádku, ale zásah proti němu byl nepřiměřeně brutální

Patrick Zandl · 31. červenec 2005

Přiznám se, že jsem nečekal tak bouřlivou odezvu a diskusi na svůj pohled na CzechTek. Řada diskutujících pochopila, co jsem chtěl říct, část z nich se mylně domnívala, že na takový názor nemám právo a poslední skupinka mne buďto nepochopila, nebo se rozhodla uplatnit starou strategii: vyvracet mi něco, co jsem netvrdil a tím mne aklamovat nevěrohodným. Je to dobrá strategie, ale na mne nefunguje, znám ji taky.

Kromě toho se mi nechce odpovídat na jednotlivé výpady k mojí osobě jednotlivě (kromě toho, že vůbec). Ale budiž.

Právem hrdi na zásah?

Fakt 1: CzechTek 2005 nebyl zcela v souladu se zákony

Můj postoj se dá shrnout do dvou prohlášení, přičemž to první jsem ve článku nedeklaroval, protože jsem ho považoval za předem přijaté. To jest: CzechTek 2005 nebyl uspořádán zcela v souladu se zákonem. Co znamená zcela, je již diskutabilní a nemáme pro to všechny podklady, můžeme se ale minimálně domnívat, že akce nebyla řádně schválena, nebyla řádně vytyčena pronajatá zóna (tedy došlo k vstupu na cizí pozemek) a nebylo dostatečně dbáno na hygienické předpisy, zejména počet kadibudek na počet přítomných. Může být, že tam budou i další provinění. Oproti minulým ročníkům měla akce právně zcela jasně definovaného organizátora, i když účastníci tvrdí, že nikdo takový neexistuje (V. ŠrubařŠroub, jméno na smlouvě s pronajimatelem pozemku) a také zcela legálně pronajatý pozemek 15 ha, slušná to plocha pro 5000 lidí, málo na 20 000 lidí.

Ohledně kadibudek je situace nejasná, účastníci tvrdí, že je policie nevpustila na pozemek, záležitost tedy budiž předmětem dalšího šetření. Méně nebezpečnou stránkou nedostatku kadibudek mohou být plné gatě někoho, kdo nestihl vystát frontu, více nebezpečnou pak možnost přenosu nákaz, nejsem ale hygienik a nejsem sto odhadnout takové riziko.

Otázka tedy je, co by se s z hlediska faktického změnilo, kdyby byla akce řádně schválena. Co by na celé akci změnil jeden papír schvalující její uspořádání, kromě právě toho schválení. Podle mne zhola nic. Ačkoliv neumím přesvědčivě odpovědět na otázku, proč si CzechTek schválení nesehnal, nedomnívám se, že by ten papír znamenal pro obyvatele okolních vesnic a majitele pozemků jakoukoliv změnu oproti předpokládanému průběhu akce. Jedinou změnou přicházející s papírem by mělo být tedy to, že policie by si zde nehrála na vojáčky, ale pomáhala. Nicméně to podle mne mohla i bez papíru, mohla regulovat dopravu (ne jí bránit), mohla ohraničit pozemky a ne vymlacovat okna aut. Napadá někoho, co by se s takovým papírem ještě jiného změnilo?

Samozřejmě velmi a krajně nepříjemné je podezření (jež považujme kontumačně za prokázané), že tekaři vstupovali neoprávněně na cizí pozemek. Porušování soukromého vlastnictví je svinstvo a nesmí k němu docházet, protože tím dáváme najevo neúctu k právům druhého. Zda je zmlácení oprávněným trestem za toto, bych ovšem nesoudil, již proto, že trestat přísluší až soudu. Nebo ještě nešlo o trest? Jistě, že nešlo. Šlo o prosazení práva, škoda, že nevybíravým způsobem. Situace se dala řešit jinak. I před tím, i potom. Ne už hodně potom... Osobně považuji tento fakt za jediný myslitelný důvod zásahu, rozhodně ale ne k tak brutálnímu, už proto, že uprostřed louky blbě poznáte, kde vede katastrální hranice její části. Bohužel policie v případě CzechTeku již několikrát lhala a těžko zjistíme s jistotou, zda a jak to bylo. (podívejte se, co o tom píše Letinka)

Svými osobními zkušenostmi na téma demonstrací, akcí a jejich pořádání si dovolím přispět na závěr.

Fakt 2: Zásah policie byl zcela neadekvátní společenské nebezpečnosti akce, spojení policejní brutalita je zcela na místě.

Přemýšlel jsem o tom zleva zprava, nechal jsem ze sebe přes den vyprchat emoce, ale nevidím to jinak, než včera. Až doposud jsem byl přesvědčen, že český právní řád je založen na tom, že za provinění přichází sankce, která má být rozsahem odpovídající rozsahu provinění. Ergo nemůžete vzít brokovnici a zastřelit člověka jen z titulu toho, že vlezl na váš pozemek. Neuseknou vám ruku za to, že jste v krámě ukradli flašku vína. Holedbáme se tím, že právě tahle přiměřenost provinění a trestu nás povyšuje nad civilizace, jež považujeme za barbarské a kde zastávají názor, že trest má být vždy exemplární. Kupříkladu islám, kde právě tradice sekání rukou je trvale trnem v oku řadě států, jež se nazývají demokratické. Řada filosofů dokonce tvrdí, že exemplarita trestů je znakem autoritativních režimů a to je názor, se kterým souhlasím.

Abychom si to předvedli v praxi. Jedete vozidlem, zastaví vás příslušník policie, požádá vás o doklady. Ejhle, zapomněl jste si doklady doma. Porušil jste legislativní rámec České republiky, protože jste povinen mít doklady u sebe a na výzvu příslušníka Policie je předložit. Přiměřené je, že dostanete pokutu, nebo vás příslušník zadrží do ověření vaší totožnosti, způsobilosti řídit vozidlo (=máte řidičák) a do zjištění právního vztahu k vozidlu (=ukradl/neukradl jste ho). Nebo obojí. Nepřiměřené je, že vás příslušník vytáhne z vozu, skope vás, rozmlátí vám přední sklo a ještě vám do auta hodí dýmovnici. Tomu by se říkalo policejní brutalita a má to za následek v lepším případě snížení platu o deset procent (policisty, ne vašeho), v horším vyhazov policisty ze služby, jeho obvinění a prošetření inspekcí ministerstva vnitra a případně obvinění a jeho potrestání. Tak to funguje tam, kde policie funguje dobře a policejní prezident pak oprávněně může prohlásit, že to nebylo „selhání systému, ale jednotlivce“.

Pokud se vrátíme k akci CzechTek 2005 – výše uvedený příměr s autem považuji za velmi vhodný. Fakt, zda u sebe máte či nemáte doklady (občanku, řidičák a techničák), neovlivňuje vaši schopnost řídit vozidlo. Pouze tím prokazujete svůj nárok na to. Čili pokud jedete a doklady jste zapomněl doma, představujete stejné ohrožení pro ostatní, jako když je máte u sebe, nicméně jste porušil zákon, jenž vám přikazuje prokázat se policii na vyžádání doklady. Z toho vyplývá, proč se podobná věc řeší pokutou a nikoliv zmlácením řidiče: společenská nebezpečnost vašeho činu je nízká a nízký je tedy i trest. Jinak by tomu bylo, kdybyste jel ožralý – to už byste ohrožoval ostatní řidiče a trest by byl vyšší.

U akce CzechTek 2005 je tomu podobně. Fakt, zda je pro tuto akci vystaveno povolení, nemá vliv na to, jak celá akce proběhne, pokud samozřejmě odmyslíme zásah policie a pokud odmyslíme možnost, že by úřad obstruktivně nechtěl povolení vydat. I zde tedy můžeme konstatovat, že prohřešek je malý a společenská nebezpečnost velmi nízká. V právním státě se to dá vyřešit pokutou člověku, jenž si pozemek pronajal a akci nenahlásil. Pan ŠrubařŠroub by dostal padesát tisíc správní pokuty a pokyn, aby okolní pozemky na své náklady uklidil. To by byl přiměřený trest.

Stovka raněných na obou straných, jeden mrtvý, louky rozkorejněné vojenskými manévry, náklady v řádu milionů Kč, nic z toho nemůžeme ani při nejlepší vůli považovat za adekvátní trest. To je prachsprostý neadekvátní zásah, policejní brutalita, když bych psal do novin, neváhal bych říci teror. A přitom ještě nejde ani o trest, ty teprve začnou rozdávat soudy a jsem věru zvědav, komu přičtou vzniklé škody k tíži, protože teď teprve vznikly pořádné škody.

Policie může...

Pokud jste milovník pořádku, řeknete nyní, že tekaři měli uposlechnout výzvy policie a odejít. Pokud tíhnete k anarchismu, namítnete, že nic špatného nedělali, tak proč by odcházeli. Pravda je, jak je zvykem, někde uprostřed. Když vám policista nakáže, že máte opustit prostor, jste povinen ho poslechnout. Když vám nakáže, abyste snědli svoje boty, jste rovněž povinni ho poslechnout a pak si na jeho počínání můžete stěžovat. Policista by měl vědět, na co má vůči vám nárok a právo, takže vám nebude přikazovat, abyste snědli svoje boty, leda by chtěl před již zmíněnou inspekci a nafasovat trest. V právním státě vám policista nenakazuje nesmysly.

Příkaz opustit prostor není nesmyslný a od policie je oprávněný. Není třeba se teď dohadovat, zda ho dala policie dost jasně najevo, mnoho zpráv mi dochází o tom, že ho prostě nebylo slyšet a i lidé, kteří měli dobrou vůli nejít do konfliktu, ho prostě neslyšeli. Tolerance je třeba na obou stranách a profesionální potírači demonstrací a nepovolených shromáždění to vědí. Stačí chyba a jsou ranění i mrtví. Stačí, abyste dostali pendrekem do obličeje a místo vyznavače ahinsá se z vás stane bersekr – takhle vznikají krveprolití. Policie dobře věděla, že tekaři se přijeli bavit, ne se prát, dost podstatný rozdíl oproti demonstracím, jako byla ta na Mezinárodní měnový fond v Praze. Policie mohla přihlížet, mohla usměrňovat davy, napomínat je, aby nelezli, kam nemají. Mohla. Bylo to plně v její pravomoci. Pokud bychom spočítali všechny dopady, bylo by to jak ekonomicky, tak společensky přijatelnější.

Místo toho si policie vybrala cestu konfliktu. Těžko nyní soudit, proč. Na jednu stranu to může být mentální nedostatečnost velitele zásahu, který není vycvičet dostatečně v práci s davem – neumí nic, než je nechat zmlátit. Na druhou stranu (a ty hlasy znějí už i z politických kruhů) to může být politická objednávka, kdy někdo policii nařídí, aby rázně zakročila. Jména premiéra Paroubka a ministra vnitra Bublana se sama nabízejí. Langerovo tvrzení má logiku – milovníci pořádku a starší věková skupina, na kterou ČSSD míří, budou Paroubka obdivovat za to, jak rázně si poradil. Pro politika je to slušná předvolební kampaň. A pokud se to zvrtne a lidé nebudou proti, bude to „chyba jednotlivce, nikoliv systému“ a velitel zásahu dostane vyhazov nebo desetiprocentní snížení platu, to podle toho, jak bedlivě to novináři budou slibovat. Ano, tak to může být a ani nemusíme být milovníci konspiračních teorií, je přeci obvyklé, že podřízení udělají pro spokojenost nadřízeného ledasco.

Výsledek této úvahy je stejný, jako včera: policie provedla neadekvátně brutální zásah k tomu, jaká byla společenská nebezpečnost činu. Nevyřídit jeden papír snad není nebezpečné. Chodit přes cizí louku je hnus, ale rozhodně ne důvod k mlácení lidí.

Akce v cizině

Padly připomínky, proč se takové akce pořádají pouze u nás, nikoliv v cizině. Poprosil jsem známé v cizině, aby mi osvětlili situaci na západě. Jasně, že tam podobné akce jsou. Jen nejsou zakázané, ani perzekuované. Příkladem může být zmíněná berlínská Love Parade – nejdříve underground akce, dnes s ní město ochotně pomáhá. Problém je třeba v Německu v odlišné legislativě. Pokud akci pořádáte na pronajatém pozemku, máte pouze ohlašovací povinnost, takže eingeschrieben pošlete kde a jaká akce bude a zpět dostanete manuál, co musíte dodržet. Samozřejmě, může přijít kontrola, přepočítat počet záchodků a napařit pokutu. Pokud jde o státní či obecní pozemek, jsou na určité akce vyhražené určité pozemky, kde se prostě musíte vtlačit do mezery mezi ostatními akcemi a pak vás nechají, samozřejmě za úhradu nákladů.

U nás, co si vzpomínám z jediné demonstrace, kterou jsem pořádal, je povinnost sice nazvaná ohlašovací, ale v praxi to znamená, že vám povolení uspořádat takovou akci, nemusí udělit. Pochybuji, že by něco jako CzechTek povolení dostalo, i kdyby se na hlavu stavělo, ale samozřejmě zkusit by se to mělo.

Inu, jiný kraj, jiný mrav.

Závěrem

Někdo mne vzýval, abych uspořádal na svých pozemcích nějaké akce, když mi to nevadí. Máte pravdu, už jsem o tom přemýšlel, ovšem z tohoto hlediska jich většina není vhodná, kupříkladu proto, že to jsou úzké nudle nebo bez přístupové cesty. Nicméně beru to jako vhodnou příležitost pozvat vás na Folkovou Ohři, která bude na hradě Hauenštejn v sobotu 27.8. a v neděli 28.8. Hrad má slušné hradby, akce je povolena, budou tam záchodky, přístupová cesta je vyjednaná, voda pro děla v podhradí, prostě kompletní komfort, akorát Kliďas nemá rád techno, takže je to folk... Informace na webu zde, myslím, že účast kapel je velmi reprezentativní. Jenže se tu samozřejmě platí. Však jen pronájem jedné toitoiky stojí k deseti litrům za den...

Co dodat. Osobně mne mrzí, jak se k zásahu postavil ministr Bublan, člověk, který podepsal Chartu 77. Komunisté o chartistech tvrdili, že chtějí jen rozvracet státní zřízení a dostat se k moci, že jim nejde o nic jiného, než dostat se ke korytu. Nakonec se ukázalo, že minimálně v tomto případě měli pravdu :(

Na to, jak se k mlácení postavil Paroubek s Bublanem, bychom opravdu měli vzpomenout v den voleb. Snad jen škoda, že výběr, koho volit, není zrovna nejpestřejší. Jen by mne zajímalo, jak hodlá Bublan měnit zákon o shromažďování. Že by se tam přímo dopsala větička: policie vás může zmydlit, kdy se jí zachce? To není nic, co bychom nevěděli, ale je dobré mít jistotu.

K dalšímu čtení doporučuju blog CzechTeku, pár fotek od SF2 a další články které se vám vypíšou zde přes Právě Dnes.

Další fotogalerie s policejní brutalitou ze zásahu: http://www.fi.muni.cz/~imladris/cztk2005/
http://mik.cz/P7303019.jpg
http://i.cn.cz/1122810429_czechtek-bitva-11.jpg http://i.cn.cz/1122808500_czechtek-bitva-9.jpg http://www.techno.cz/party/report/bion/2005/0731ct/ipage00012.htm

Obsáhlý právní rozbor najdete též na Blistech, vyplatí se jej přečíst, velmi poučné. Osobně mne pobavila věta "Již od dob MMF lze pozorovat jev, kdy MV a policie těžiště své práce obohatily vedle správních činností dle ústavního pořádku též o intenzivní public relations agendu (často eticky nekorektní)."

Příklad brutality: policie dýmovnicema málem podpálila škodovku. Posádku zmlátila, ta na ni podala trestní oznámení. Zdokumentováno a nafoceno.

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook