Tak ještě jednou a pomalu: CzechTek nebyl právně zcela v pořádku, ale zásah proti němu byl nepřiměřeně brutální

Přiznám se, že jsem nečekal tak bouřlivou odezvu a diskusi na svůj pohled na CzechTek. Řada diskutujících pochopila, co jsem chtěl říct, část z nich se mylně domnívala, že na takový názor nemám právo a poslední skupinka mne buďto nepochopila, nebo se rozhodla uplatnit starou strategii: vyvracet mi něco, co jsem netvrdil a tím mne aklamovat nevěrohodným. Je to dobrá strategie, ale na mne nefunguje, znám ji taky.

Kromě toho se mi nechce odpovídat na jednotlivé výpady k mojí osobě jednotlivě (kromě toho, že vůbec). Ale budiž.Fakt 1: CzechTek 2005 nebyl zcela v souladu se zákony

Můj postoj se dá shrnout do dvou prohlášení, přičemž to první jsem ve článku nedeklaroval, protože jsem ho považoval za předem přijaté. To jest: CzechTek 2005 nebyl uspořádán zcela v souladu se zákonem. Co znamená zcela, je již diskutabilní a nemáme pro to všechny podklady, můžeme se ale minimálně domnívat, že akce nebyla řádně schválena, nebyla řádně vytyčena pronajatá zóna (tedy došlo k vstupu na cizí pozemek) a nebylo dostatečně dbáno na hygienické předpisy, zejména počet kadibudek na počet přítomných. Může být, že tam budou i další provinění. Oproti minulým ročníkům měla akce právně zcela jasně definovaného organizátora, i když účastníci tvrdí, že nikdo takový neexistuje (V. ŠrubařŠroub, jméno na smlouvě s pronajimatelem pozemku) a také zcela legálně pronajatý pozemek 15 ha, slušná to plocha pro 5000 lidí, málo na 20 000 lidí.

Ohledně kadibudek je situace nejasná, účastníci tvrdí, že je policie nevpustila na pozemek, záležitost tedy budiž předmětem dalšího šetření. Méně nebezpečnou stránkou nedostatku kadibudek mohou být plné gatě někoho, kdo nestihl vystát frontu, více nebezpečnou pak možnost přenosu nákaz, nejsem ale hygienik a nejsem sto odhadnout takové riziko.

Otázka tedy je, co by se s z hlediska faktického změnilo, kdyby byla akce řádně schválena. Co by na celé akci změnil jeden papír schvalující její uspořádání, kromě právě toho schválení. Podle mne zhola nic. Ačkoliv neumím přesvědčivě odpovědět na otázku, proč si CzechTek schválení nesehnal, nedomnívám se, že by ten papír znamenal pro obyvatele okolních vesnic a majitele pozemků jakoukoliv změnu oproti předpokládanému průběhu akce. Jedinou změnou přicházející s papírem by mělo být tedy to, že policie by si zde nehrála na vojáčky, ale pomáhala. Nicméně to podle mne mohla i bez papíru, mohla regulovat dopravu (ne jí bránit), mohla ohraničit pozemky a ne vymlacovat okna aut. Napadá někoho, co by se s takovým papírem ještě jiného změnilo?

Samozřejmě velmi a krajně nepříjemné je podezření (jež považujme kontumačně za prokázané), že tekaři vstupovali neoprávněně na cizí pozemek. Porušování soukromého vlastnictví je svinstvo a nesmí k němu docházet, protože tím dáváme najevo neúctu k právům druhého. Zda je zmlácení oprávněným trestem za toto, bych ovšem nesoudil, již proto, že trestat přísluší až soudu. Nebo ještě nešlo o trest? Jistě, že nešlo. Šlo o prosazení práva, škoda, že nevybíravým způsobem. Situace se dala řešit jinak. I před tím, i potom. Ne už hodně potom… Osobně považuji tento fakt za jediný myslitelný důvod zásahu, rozhodně ale ne k tak brutálnímu, už proto, že uprostřed louky blbě poznáte, kde vede katastrální hranice její části. Bohužel policie v případě CzechTeku již několikrát lhala a těžko zjistíme s jistotou, zda a jak to bylo. (podívejte se, co o tom píše Letinka)

Svými osobními zkušenostmi na téma demonstrací, akcí a jejich pořádání si dovolím přispět na závěr.

Fakt 2: Zásah policie byl zcela neadekvátní společenské nebezpečnosti akce, spojení policejní brutalita je zcela na místě.

Přemýšlel jsem o tom zleva zprava, nechal jsem ze sebe přes den vyprchat emoce, ale nevidím to jinak, než včera. Až doposud jsem byl přesvědčen, že český právní řád je založen na tom, že za provinění přichází sankce, která má být rozsahem odpovídající rozsahu provinění. Ergo nemůžete vzít brokovnici a zastřelit člověka jen z titulu toho, že vlezl na váš pozemek. Neuseknou vám ruku za to, že jste v krámě ukradli flašku vína. Holedbáme se tím, že právě tahle přiměřenost provinění a trestu nás povyšuje nad civilizace, jež považujeme za barbarské a kde zastávají názor, že trest má být vždy exemplární. Kupříkladu islám, kde právě tradice sekání rukou je trvale trnem v oku řadě států, jež se nazývají demokratické. Řada filosofů dokonce tvrdí, že exemplarita trestů je znakem autoritativních režimů a to je názor, se kterým souhlasím.

Abychom si to předvedli v praxi. Jedete vozidlem, zastaví vás příslušník policie, požádá vás o doklady. Ejhle, zapomněl jste si doklady doma. Porušil jste legislativní rámec České republiky, protože jste povinen mít doklady u sebe a na výzvu příslušníka Policie je předložit. Přiměřené je, že dostanete pokutu, nebo vás příslušník zadrží do ověření vaší totožnosti, způsobilosti řídit vozidlo (=máte řidičák) a do zjištění právního vztahu k vozidlu (=ukradl/neukradl jste ho). Nebo obojí. Nepřiměřené je, že vás příslušník vytáhne z vozu, skope vás, rozmlátí vám přední sklo a ještě vám do auta hodí dýmovnici. Tomu by se říkalo policejní brutalita a má to za následek v lepším případě snížení platu o deset procent (policisty, ne vašeho), v horším vyhazov policisty ze služby, jeho obvinění a prošetření inspekcí ministerstva vnitra a případně obvinění a jeho potrestání. Tak to funguje tam, kde policie funguje dobře a policejní prezident pak oprávněně může prohlásit, že to nebylo „selhání systému, ale jednotlivce“.

Pokud se vrátíme k akci CzechTek 2005 – výše uvedený příměr s autem považuji za velmi vhodný. Fakt, zda u sebe máte či nemáte doklady (občanku, řidičák a techničák), neovlivňuje vaši schopnost řídit vozidlo. Pouze tím prokazujete svůj nárok na to. Čili pokud jedete a doklady jste zapomněl doma, představujete stejné ohrožení pro ostatní, jako když je máte u sebe, nicméně jste porušil zákon, jenž vám přikazuje prokázat se policii na vyžádání doklady. Z toho vyplývá, proč se podobná věc řeší pokutou a nikoliv zmlácením řidiče: společenská nebezpečnost vašeho činu je nízká a nízký je tedy i trest. Jinak by tomu bylo, kdybyste jel ožralý – to už byste ohrožoval ostatní řidiče a trest by byl vyšší.

U akce CzechTek 2005 je tomu podobně. Fakt, zda je pro tuto akci vystaveno povolení, nemá vliv na to, jak celá akce proběhne, pokud samozřejmě odmyslíme zásah policie a pokud odmyslíme možnost, že by úřad obstruktivně nechtěl povolení vydat. I zde tedy můžeme konstatovat, že prohřešek je malý a společenská nebezpečnost velmi nízká. V právním státě se to dá vyřešit pokutou člověku, jenž si pozemek pronajal a akci nenahlásil. Pan ŠrubařŠroub by dostal padesát tisíc správní pokuty a pokyn, aby okolní pozemky na své náklady uklidil. To by byl přiměřený trest.

Stovka raněných na obou straných, jeden mrtvý, louky rozkorejněné vojenskými manévry, náklady v řádu milionů Kč, nic z toho nemůžeme ani při nejlepší vůli považovat za adekvátní trest. To je prachsprostý neadekvátní zásah, policejní brutalita, když bych psal do novin, neváhal bych říci teror. A přitom ještě nejde ani o trest, ty teprve začnou rozdávat soudy a jsem věru zvědav, komu přičtou vzniklé škody k tíži, protože teď teprve vznikly pořádné škody.

Policie může…

Pokud jste milovník pořádku, řeknete nyní, že tekaři měli uposlechnout výzvy policie a odejít. Pokud tíhnete k anarchismu, namítnete, že nic špatného nedělali, tak proč by odcházeli. Pravda je, jak je zvykem, někde uprostřed. Když vám policista nakáže, že máte opustit prostor, jste povinen ho poslechnout. Když vám nakáže, abyste snědli svoje boty, jste rovněž povinni ho poslechnout a pak si na jeho počínání můžete stěžovat. Policista by měl vědět, na co má vůči vám nárok a právo, takže vám nebude přikazovat, abyste snědli svoje boty, leda by chtěl před již zmíněnou inspekci a nafasovat trest. V právním státě vám policista nenakazuje nesmysly.

Příkaz opustit prostor není nesmyslný a od policie je oprávněný. Není třeba se teď dohadovat, zda ho dala policie dost jasně najevo, mnoho zpráv mi dochází o tom, že ho prostě nebylo slyšet a i lidé, kteří měli dobrou vůli nejít do konfliktu, ho prostě neslyšeli. Tolerance je třeba na obou stranách a profesionální potírači demonstrací a nepovolených shromáždění to vědí. Stačí chyba a jsou ranění i mrtví. Stačí, abyste dostali pendrekem do obličeje a místo vyznavače ahinsá se z vás stane bersekr – takhle vznikají krveprolití. Policie dobře věděla, že tekaři se přijeli bavit, ne se prát, dost podstatný rozdíl oproti demonstracím, jako byla ta na Mezinárodní měnový fond v Praze. Policie mohla přihlížet, mohla usměrňovat davy, napomínat je, aby nelezli, kam nemají. Mohla. Bylo to plně v její pravomoci. Pokud bychom spočítali všechny dopady, bylo by to jak ekonomicky, tak společensky přijatelnější.

Místo toho si policie vybrala cestu konfliktu. Těžko nyní soudit, proč. Na jednu stranu to může být mentální nedostatečnost velitele zásahu, který není vycvičet dostatečně v práci s davem – neumí nic, než je nechat zmlátit. Na druhou stranu (a ty hlasy znějí už i z politických kruhů) to může být politická objednávka, kdy někdo policii nařídí, aby rázně zakročila. Jména premiéra Paroubka a ministra vnitra Bublana se sama nabízejí. Langerovo tvrzení má logiku – milovníci pořádku a starší věková skupina, na kterou ČSSD míří, budou Paroubka obdivovat za to, jak rázně si poradil. Pro politika je to slušná předvolební kampaň. A pokud se to zvrtne a lidé nebudou proti, bude to „chyba jednotlivce, nikoliv systému“ a velitel zásahu dostane vyhazov nebo desetiprocentní snížení platu, to podle toho, jak bedlivě to novináři budou slibovat. Ano, tak to může být a ani nemusíme být milovníci konspiračních teorií, je přeci obvyklé, že podřízení udělají pro spokojenost nadřízeného ledasco.

Výsledek této úvahy je stejný, jako včera: policie provedla neadekvátně brutální zásah k tomu, jaká byla společenská nebezpečnost činu. Nevyřídit jeden papír snad není nebezpečné. Chodit přes cizí louku je hnus, ale rozhodně ne důvod k mlácení lidí.

Akce v cizině

Padly připomínky, proč se takové akce pořádají pouze u nás, nikoliv v cizině. Poprosil jsem známé v cizině, aby mi osvětlili situaci na západě. Jasně, že tam podobné akce jsou. Jen nejsou zakázané, ani perzekuované. Příkladem může být zmíněná berlínská Love Parade – nejdříve underground akce, dnes s ní město ochotně pomáhá. Problém je třeba v Německu v odlišné legislativě. Pokud akci pořádáte na pronajatém pozemku, máte pouze ohlašovací povinnost, takže eingeschrieben pošlete kde a jaká akce bude a zpět dostanete manuál, co musíte dodržet. Samozřejmě, může přijít kontrola, přepočítat počet záchodků a napařit pokutu. Pokud jde o státní či obecní pozemek, jsou na určité akce vyhražené určité pozemky, kde se prostě musíte vtlačit do mezery mezi ostatními akcemi a pak vás nechají, samozřejmě za úhradu nákladů.

U nás, co si vzpomínám z jediné demonstrace, kterou jsem pořádal, je povinnost sice nazvaná ohlašovací, ale v praxi to znamená, že vám povolení uspořádat takovou akci, nemusí udělit. Pochybuji, že by něco jako CzechTek povolení dostalo, i kdyby se na hlavu stavělo, ale samozřejmě zkusit by se to mělo.

Inu, jiný kraj, jiný mrav.

Závěrem

Někdo mne vzýval, abych uspořádal na svých pozemcích nějaké akce, když mi to nevadí. Máte pravdu, už jsem o tom přemýšlel, ovšem z tohoto hlediska jich většina není vhodná, kupříkladu proto, že to jsou úzké nudle nebo bez přístupové cesty. Nicméně beru to jako vhodnou příležitost pozvat vás na Folkovou Ohři, která bude na hradě Hauenštejn v sobotu 27.8. a v neděli 28.8. Hrad má slušné hradby, akce je povolena, budou tam záchodky, přístupová cesta je vyjednaná, voda pro děla v podhradí, prostě kompletní komfort, akorát Kliďas nemá rád techno, takže je to folk… Informace na webu zde, myslím, že účast kapel je velmi reprezentativní. Jenže se tu samozřejmě platí. Však jen pronájem jedné toitoiky stojí k deseti litrům za den…

Co dodat. Osobně mne mrzí, jak se k zásahu postavil ministr Bublan, člověk, který podepsal Chartu 77. Komunisté o chartistech tvrdili, že chtějí jen rozvracet státní zřízení a dostat se k moci, že jim nejde o nic jiného, než dostat se ke korytu. Nakonec se ukázalo, že minimálně v tomto případě měli pravdu 🙁

Na to, jak se k mlácení postavil Paroubek s Bublanem, bychom opravdu měli vzpomenout v den voleb. Snad jen škoda, že výběr, koho volit, není zrovna nejpestřejší. Jen by mne zajímalo, jak hodlá Bublan měnit zákon o shromažďování. Že by se tam přímo dopsala větička: policie vás může zmydlit, kdy se jí zachce? To není nic, co bychom nevěděli, ale je dobré mít jistotu.

K dalšímu čtení doporučuju blog CzechTeku, pár fotek od SF2 a další články které se vám vypíšou zde přes Právě Dnes.

Další fotogalerie s policejní brutalitou ze zásahu:
http://www.fi.muni.cz/~imladris/cztk2005/
http://mik.cz/P7303019.jpg
http://i.cn.cz/1122810429_czechtek-bitva-11.jpg
http://i.cn.cz/1122808500_czechtek-bitva-9.jpg
http://www.techno.cz/party/report/bion/2005/0731ct/ipage00012.htm

Obsáhlý právní rozbor najdete též na Blistech, vyplatí se jej přečíst, velmi poučné. Osobně mne pobavila věta „Již od dob MMF lze pozorovat jev, kdy MV a policie těžiště své práce obohatily vedle správních činností dle ústavního pořádku též o intenzivní public relations agendu (často eticky nekorektní).“

Příklad brutality: policie dýmovnicema málem podpálila škodovku. Posádku zmlátila, ta na ni podala trestní oznámení. Zdokumentováno a nafoceno.

Přihlásit k odběru Patrickova newsletteru

102 komentářů

 • Jedna technicka, ten clovek se nejmenuje Šrubař, ale Šroub 🙂

  Jinak pocit mam rovnez zcela stejny, jako vcera touhle dobou, proste pocinani policie je do nebe volajici a vyjadreni Bublana a Paroubka rovnez. Jako by to bolsevicke propagande z oka vypadlo – zadne tolerance, poradek si ilegalnimi zivly narusovat nedame. Doufam, patrne vsak marne, ze se alespon nad uvahami dvou vyse zminenych politiku o zmene shromazdovaciho zakona zamysli i ti, kteri oznacuju ucastniky CzechTeku za fetaky, smazky a odpad lidske spolecnosti…

 • Jak usmerovnat produkci kravalu extremne prekracujici limity? Mela policie na statni utraty nakoupit protihlukove steny a rozestavet je okolo pozemku? Ale je hezke, ze tento prispevek uz vzpomina i na cast tech, kterych se sobectvi ucastniku akce dotklo… To, ze policie reagovala tak, jak reagovala, asi ma i duvody v historii, v predchozich rocnicich, kdy mirne snahy se mijely ucinkem a byly podkladem pro vysmech policii.

 • [3] Milane, na hluk si nikdo nestezoval. Tedy minimalne do doby, nez tam policie usporadala druheho silvestra. Co se tyce reakce policie, to zni sice nekomu mozna logicky, ale je to naprosto nepripustne.

 • Pri prepisovani zakonu o shromazdovani by meli jeste prepsat zakon o policii do ktere je treba pridat vetu: "Pri podreni policie na mozne BUDOUCI spachani majetkoveho trestneho cinu (nad 5000Kc) muze dosytosti policie lhat verejnosti."

 • [3] Policie nema pravo provest preventivni zasah? Odkdy? Chcete mi tvrdit, ze by ta akce tim hlukem nepresahovala limity? Takze majitele okolnich pozemku (vcetne toho, co chtel "vyrazit na seno") meli fasovat klapky na usi? Jak daleko je nejblizsi obydlene staveni?

  To, ze si nekdo pronajal nedostatecny pozemek, doufajici, ze mu to pomuze zlegalizovat akci, ktera ma nechvalnou povest i provedeni, prece neni omluvou, ale primitivni vymluvou. Akce nebyla provedena zrovna v rukavickach, ale delat z ucastniku "mlacena bozatka" je minimalne smutne.

 • [5] Milana, jiz jednou jsem napsal, ze si na hluk z aparatur nikdo nestezoval. Pokud vite o opaku, tak jsem dejte dukaz, pokud ne, tak prostante opakovat jiz jednou vyvraceny argument.

  A ne, policie opravdu nema pravo provest preventivni zasah typu – tady bude urcite hrozny hluk, tak to radsi zvalcujeme vodnimy dely a slznym plynem. Stejne jako nema pravo zavrit nekoho jenom proto, ze vypada, ze by snad nekdy v budoucnu mohl neco znicit. To jsou naprosto elementarni zasady, jejichz poruseni hrube zasahuje do ustavne zarucenych prav.

 • [5]: souhlasim.
  Mozna na to my Cesi nejsme zvykli, ale kdyz policista neco rekne v cizine (treba v tolikrat "prikladovem" usa) tak to plati a to se dela. A co jsem vydel z TV zaberu si jich tam pekna rada ucastniku zaslouzila poradne narezat.

 • Jak je to s tím vstupem na pozemky? Měl jsem za to, že vstup veřejnosti na pozemky zemědělského a lesního charakteru je v zásadě povolen, pokud na nich není vzrostlá kultura (seno bylo prý posekané a srolované) nebo se v nich neprovádí odstřel srnců a kolouchů (což nebylo předem inzerováno, avšak nastalo). Rovněž Blisty uvádí, že nahlášení a povolení se týká pouze politických akcí ve veřejném prostoru, nikoli kulturních a sportovních na soukromém pozemku, jinak by obecní úřad mohl například rozpustit fotbalové utkání liga neliga (a smysl absurdistánu by byl naplněn).

 • Pane Zandle, myslím, že důležitá je ve Vašem článku především věta "Místo toho si policie vybrala cestu konfliktu". Považuji za vysoce pravděpodobné, že si tak vybrala zcela plánovitě a s chladnou hlavou předem. Vede mne k tomu několik drobností:

  1. Pokud by policisté například chtěli uzavřít dálniční sjezd tak aby nevznikaly problémy, udělají to naprosto jinak, než přehrazením sjezdu několik set metrů od dálnice – nenechali by je vůbec z dálnice sjet a v přiměřené vzdálenosti (nejlépe několik km před příslušným dálničním sjezdem) by upozorňovaly značky na to, že sjezd č. XY je uzavřen – stačilo tam dát dopravní značení a nemusel tam stát ani jeden policista – lidi by prostě pokračovali dále. Tak jak to bylo uděláno bylo 100% jasné, že dojde ke kalamitě – podobné situace vznikají na dálnicích třeba v Itálii kde se platí na výjezdu.

  2. Vyjádření ministra vnitra stejně jako premiéra už v pátek před jakýmkoliv zásahem byla nesena v konfrontačním duchu – oba mluvili o razantním zásahu.

  3. V pátek sám minist vnitra v TV tvrdil, že policie zasahuje na základě zrušení smlouvy od majitele pozemku. Byla to vědomá lež.

  4. Pokud policie zablokuje legální přístupovou cestu a pak zasáhne protože účastníci se na pronajatý pozemek dostávají jinudy, je to další klasická policejní provokace.

  5. Technika, sanitky a vše bylo na místě od samého začátku – nebylo to jako jiné roky, kdy Czech Tek začne za dohledu pár desítek místních policistů a pak přijedou nějaké posily..

  Prostě mám neodbytný pocit, že si zásahové jednotky udělaly "ostré" cvičení. Místo nudného klasického výcviku kdesi na letišti měli hoši praxi v terénu. O tom, že to řídil tachovský policejní náčelník, může Bublan vykládat jen pravověrným voličům ČSSD.

 • [8] Jiz v diskusi k minulemu clanku jsem uvadel, ze shromazdovaci zakon se na podobne akce jako je CzechTek nevztahuje.

  Co se tyce vstupu na pozemky, tak pozemek nelze zapsat do katastru nemovitosti, pokud k nemu nevede prima pristupova cesta, pripadne k nemu neni pristup ze sousedniho pozemku tehoz majitele, nebo pokud neni pristup osetren formou vecneho bremene pruchodu/prujezdu pres sousedni pozemky jinych majitelu. Staci?

 • Dle mého soudu je pravda ne někde uprostřed ale mnohem blíž k "technařům". Kéž by policie zasahovala podobně razantně proti SKUTEČNÉ trestné činnsti ! Takhle to vypadá jako připravená a politicky objednaná zastrašovací akce proti někomu kdo vybočí z řady. A reakce mnohých diskutérů připomínají totalitní výkřiky "pracujících" v televizních novinách 80. let. Je mi sice přes padesát, ale teď stojím na straně "feťáků" – ne proto, že by my byli nějak obzvlášť sympatičtí, ale na budku dostali NEPRÁVEM !!! A to by se mělo nějak (nevím jak) dát hlasitě najevo …

 • Techno mě nebere a randálující mlaďochy nemusím, na druhé straně, když si chtějí zařádit na louce u dálnice, opravdu nevím, co by mi na tom mělo vadit.

  Naopak mi vadí, když ministr vnitra (podle idnes) říká tohle:
  “Policie se na tu akci připravovala dost dlouho… Tehdy jsme si jasně řekli, že policie bude postupovat razantně, a pokud bude porušen zákon nebo bude jen náznak, že by mohl být porušen, okamžitě zasáhne. O každé změně ve vývoji jsem byl informován.“
  Tolik k údajnému politickému nezasahování a k stavu právního státu v Česku. (Ano, policie má na starosti i prevenci, třeba proti terorismu, ale číhat za zády křepčícím puberťákům, až někdo šlápne na sousedovic trávník (ačkoli nikdo neví, kde přesně začíná), to je šikana vládních institucí proti vlastním občanům a občanům spřátelených států. Jestlipak si pan exdisident Bublan vzpomíná, jak se ještě v osmdesátém devátém Husákovi prokurátoři snažili lidem z undergroundu prokazovat používání sprostých slov, aby měli záminku je zavřít?)

  No a co za tím vším vězí, to také na idnes řekl naplno náš momentální premiér: "V krátké době připravíme určité změny legislativy, aby se už takové akce neopakovaly."
  Voila!

 • Zákrok policistů byl neadekvátní a příslušné vedení včetně politiků(však si dohledejte jak tuto akci posvětil Paroubek a pak řekl, "jsem 12 hodin na dovolené a nevím o co jde" by mělo vyvodit závěry a dobrovolně odejít. Vyzývám pana Paroubka, aby odstoupil ze své funkce, protože rozhoduje o věcech, s kterými se ani neseznámí!!!!!! (a ještě to věřejně přizná a myslí to jako výmluvu za sto zraněných a jednoho mrtvého Českého občana.) Pane Paroubku, doufám, že přijdete na pohřeb občana, který zemřel díky vaší neuvážené větě.

 • [12] to je základ, policie se PŘEDEM ROZHODLA, že akce neprobhěhne, a potom LHALA a hledala si záminky, aby ty lidi mohla zmasakrovat.

  Nakonec si našla záminku v pošlapané trávě za 5.000 Kč, kterou ti lidé pošlapali jen proto, že jim policie zatarasila přístupovou cestu.

  Navíc, celá akce BYLA LEGÁLNÍ, ale chápu Patricka, že si to trošku musí urovnat vzledem k přechozímu článku, aby jej nesledovalo protiextremistické oddělení jako pár jiných lidí, co píší pravdu…

 • [10] To je celkem jasné, že tam musela být cesta, ale mě šlo ještě o něco trochu jiného – že žádný zákon pravděpodobně vstup na sousední pozemky nezakazoval, protože na nich už nebyla kultura, ale sklizené seno, tedy že argument policie byl i v tomto ohledu vylhaný od prvopočátku – jen podtrhuji co píše Svatošová v BL, každý má právo na volný průchod krajinou, není-li pokryta (hospodářsky využitelnou) vegetací, která může být poškozena. – jinak by totiž nezbývalo než zrušit veškerou turistiku v terénu a obdivovat krajinu pouze z asfaltových silnic. Zřejmě se to nevztahuje pro průjezd automobily, parkování a instalaci soundsystémů bez povolení vlastníka, ale minimálně to kryje ty co prošli po svých.

  Príma argument je též možná kontaminace luk a pastvin výkaly – krávy a další dobytek živočišný pochopitelně disciplinovaně koná svou potřebu výhradně v pravidelně vyvážených a dezinfikovaných toitoikách 😉

 • [15] Ano, pruchod pres sousedni pozemky je v tomto pripade mozny. Netyka se to zamozrejme jejich (pripadneho) neopravneneho zaboru pro konani cele akce, ale samotny prechod pres ne zadny zakon neporusuje. Samozrejme je treba opet podotknout, ze policie protipravne zabranila ucastnikum v prijezdu pres k tomu ucelu urcenou a verejnou pristupnou mistni komunikaci.

  Ke druhemu odstavci – z verejne dostupnych fotografii jsem na miste napocital cca 20 mobilnich toalet, coz je pocet v zasade odpovidaji poctu lidi, kteri se v te dobe na miste nachazeli a bezny u jinych podobnych akci. Dalsi jak znamo zablokovala policie, stejne jako cisterny s vodou.

 • Ještě poznámka: Kupte si zítra Respekt a přečtěte si článek Marka Švehly s podtitulem "Kéž naše dětinská policie nečelí hrozbě a la Londýn". Není to hezké čtení, ale obsahu se nedá nic vytknout.

 • [2] Mily pane, kdyby jste navstivil misto o cem pisete, zahy by jste si vsimnul ze ve vsi hluk dalnice prevysoval hudbu. Odlehlejsi misto by tito bezohledni sobci tezko hledali.

 • POLICIE ČR mi zapálila auto dvěma dýmovnicemi – prosím o rozšíření této
  informace, podal jsem trestní oznámení na postup policie POMOZTE MI
  PROSÍM !!! ať to nezašlapou pod kobereček….

  zde je fotodokumentace a ostatní
  http://www.home.karneval.cz/10270239/czechtek2005/czechtek2005.html
  MÁM KOPII PROTOKOLU O PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ A FOTODOKUMENTACI…

 • [20] S cim konkretne potrebujes pomoc? Uved nejaky email, tohle zrovna asi neni vhodne misto pro reseni daneho problemu.

 • No, budte radi, ze jsem tam nebyl ja. Ja ych se na naky obusky, vodni delo, a petardy vyprd. Nekolikrat sem pri svem zamestnani byl svedkem "schopnosti technaru", balili si primo v restauraci, vysili pred bar, a "mocili" na chodnik, zvraceli na lavicku, "pokladali vykaly" primo na chodnik, na schovani jim stacil kos nebo sloup osvetleni. Takze k tematu, byt tam ja, tak gumove projektyly a hnat je pryc. POLICIE nema v nasem state zadnou autoritu, a proto se tohle stalo. V americe by si nikdo nedovolil na policaj¨ta zautocit, pac by byl zastrelen, nebo v lepsim pripade postrelen. Cekam ze me ted budete kamenovat ze sem "zasranej proamerican", jo sem, protoze tam ma policie respekt, uz jen proto, aby tam takovydle vyrostci nedelali bordel. Misto aby se ucili, nebo sli na brigadu, fetujou, valej se, a nic nedelaj, a pak ma nase ekonomika stoupat, kdyz zivime z dani socky na podpore, jako je vetsina vyrostku ktery na czechtec a podobny "srazy" jezdej. Howg

 • ondrej.holous@centrum.cz
  1) potřebuji vědět jak mám nadále postupovat…

 • Nevíte někdo, proč bylo na akci dovezeno toto BVP – bojové vozidlo pěchoty, vybavené kanónem, kulometem a odpalovačem řízených střel? Na co ho chtěla policie použít? Tuto techniku si nedovolili ani komunisti na potlačování demonstrací.

 • [24] Mnooo, ministerstvo obrany rika:

  Bojové vozidlo pěchoty (BVP) je lehké bojové pásové vozidlo s vysokou pohyblivostí, vybavené mohutnými zbraněmi a pancéřovou ochranou. Zvyšuje palebnou sílu a manévrovací schopnost mechanizovaných jednotek na bojišti a to i v případě použití zbraní hromadného ničení.

  Doufam, ze uz je ti to jasnejsi. 😀

 • [25] Ovšem. Já jsem se v tomto vozidle coby běžné výbavě pohraničníků svezl někdy v osmdesátých letech na pionýrském táboře. Takže si jeho výbavu ještě pamatuju, i na co ho používali 🙂 Ale já bych chtěl znát toho, kdo si vyžádal přísun tohoto polotanku a na co měl být určen doopravdy. Uvažování takového člověka muselo být vpravdě šílené. Komunisti se občas zmohli kromě antonů, tehdy v podobě skříňových Avií ještě max. na OT64, ale to jen na zahrazení ulice a to už musel být extrém. Chtít nasadit BVPéčko, to už musel být idiot.

 • Me jmeno je Rudolf Musil jel jsem na cz-tek protože se rad bavim a musika typu tchno je me blizka.Na louce jseem se pohyboval ze soboty na nedeli za ucelem zabavi.Pčr me vsak (ne jenom me ale každeho kdo se jim dostal pod ruku)zbyla a to bez prikraslovani jako psa.Hazela na nas granaty se slznym plynem a delobuchy ktere hazela i mezi auta ktera mohla z toho duvodu i explodovat.Na moji srozumitelne polozenou otazku kdo je velitelem zasahu me bylo opakovanee odpovidano NEVIM ci NEREKNU coz je ucelove tvrzeni protoze je logicke ze kdyz prislusnik pčr plni rozkaz tak musi vedet kdo muho zadal.Pčr zakrocila razantne a brutalne k cemuz nemela pravo.Kdyz se ritirsky kordon dostal k autum tak do nich mlatila obusky kopala do nich a poskozovala je.Jel jsem se bvavit a ne se prat byli jsme neozbrojeni a agresivita z nasi strany byla akorat obrana a dusledek jednani pčr.Mlatili lidi lezici na zemi kteri nemaji sanci se ubrani vicvicenym a organizovanym zoldakum.Netvrdim ze z nasi strany bylo pravne vse v poradku ale za nesplneni birokratickych veci nesmeji lide dostavat do drzky.Tento zakrok byl ILEGALNI.Kdyz jsem mluvil sprislusniky pčr tak se chovali jak lide ale kdyz dostali rozkaz najednou nemeli svoji hlavu ale byli stado agresivnich silencu kteri machali obusky hlava nehlava a nevadilo jim ze se chovaji nezakone.Prislusnik pčr ma mit vyvinuty smysl pro spravedlnost a ne byt ovce.Nepropagovali jsme zadny nazory jako napriklad neonacisti proti kterym nikdo nezasehuj.Zakrok pčr byl opravdu brutalni a jsem rad ze je spousta lidi kterim se treba nelibi musika techno ale chapou princip tohohle problemu.Tyto manevry pčr museli byt hodne drahe a penize na ne vynalozene jsou vyhozene proc radsi nedaji k uzivani louku vnejakem vojenskem prostoru?Bylo by to levnejsi a nebylo byto drahe ani krvave.Hlavne FREEDOM SVOBODU a smrt zmrdum.

 • [26] Ale já bych chtěl znát toho, kdo si vyžádal přísun tohoto polotanku a na co měl být určen doopravdy.

  No, to se musis zeptat nekoho jineho. Treba planovali uklid mista atomovkou.

  P.S. Bacha, at se ti nezvedne po kliknuti na odkaz kufr. :-O

 • Nechapu ten priklad LoveParade kdyz si ho prectu tak mi jasne vypyva, ze to akce ala CzechTek vubec neni :-)) zkuste lepsi priklady. Mimochodem majtel pozemku musi zajistit dostupnost pozemku, ktery cestu nema, ale rozhodne je to jiz sporne kdyz chce prejit pres vas pozemek 15 000 lidi a nekolik tisic aut.

 • [22] soudruhu soudruhu !.. ty jsi se nezmněnil, poznávám Tě dobře.. my jsme Tě sametově nechali a Ty jsi nám rozvetl k fašismu.. hmm , doktor Ti už asi nepomůže.. snad čas pro Tebe i Tobě podobné lék na Tvoji nemoc najde.. uvidíš sám – v nejhorším případě zůstaneš slepý.. – v tom případě dobrá rada : dej pozor, aby jsi někomu ve své slepotě neublížil.. zkus zapřemýšlet..-zapoj své smysly- nebylo by lepší zkusit léčbu někde stranou než něco vyvedeš..?

 • No uz je to lepsi – konecne je napadlo sepsat smlouvu na pozemek kterej chteli zvalchovat.V pristim rocniku je napadne to usporadat jeste kousek dal od obydli,dat nejakou tu kadibudku navic,zajistit si pristupovou cestu tak aby nebyl majitel na ujme no a snad se doresi i pripadne povoleni (hygienika,shromazdovani)…snad tam nejaci vyhulenci studuji i prava a pokud to nedostanou budou to medialne prezentovat jako hroznou zvuli systemu… .
  Pro policii ted snad padne nejaka ta hlavka a mozna i nejaky politik by mohlo propadnout v oblibe,no klasika.

 • Vážení přátelé,

  Myslím, že není o čem diskutovat. Jak to řekl v TV jeden angličan, když se ho redaktor zeptal, proč to neudělají u nich. Jeho odpověďi, že by je zavřeli ani by si nestačili vybalit a všechno by jim zabavili je jasné, že se u nás zneužíá právního řádu, protože asi je něco špatně, když na "oslavu narozenin" či "soukromou akci" přijede z původních 100 lidí 10.000 lidí. už vidím bavorského sedláka, jak technařům pronajmá louku a všichni z okolí jsou veselí, že se u nic necho děje :o)

  Nedokážu si představit, že by mi za barákem soused pronajal svou louku nějakým známým na "nějakou soukromou akci"… Jo že to letos bylo někde daleko od baráků? No jo, ale příště už to být nemusí a co dokáže dav je jasný ….

 • [27] No, zrovna heslem "Smrt zmrdum" byste svoji stiznost zakoncovat nemusel. Totiz, pokud nekomu vyhrozujete smrti, pak samozrejme nasilny policejni zakrok zacina mit sve opravneni!

 • Nemam nic proti technarum, ale ani mi nejsou nijak sympaticti. Mam jen nekolik pripominek:
  1. Jsem zastance nedotknutelnosti soukromeho majetku v divoko-zapadni forme, to jest pokud nekdo bez povoleni vleze na muj pozemek, tak mam svate pravo zastrelit ho.
  2. Docela by mne zajimalo, jak by se zakova vec resila treba v Nemecku nebo v Rakousku – predpokladam, ze tam by nikdo nenasel odvahu neco takoveho usporadat bez vedomi obce a majitelu vsech dotcenych pozemku (tj. nejen pozemku pro vlastni akci, ale i vsech pristupovych cest a okolnich pozemku)…

 • [31] Sledoval jsem pres weekend debaty na webech. Pritomni pravnici se zpravidla pohadali do krve o ruzne detaily (takze si napriklad vzajemne doporucovali, at vrati diplom :-)), ale jisty zaver, srozumitelny i pro laika, z toho byl, ze a) at uz se pravo cesty (ci pruchodu, nebo jak to nazveme) opira o kterekoli ustanoveni, nesmi byt v rozporu s dobrymi mravy a b) toto pravo nezbavuje toho, kdo jej uziva, povinnosti nahradit skody, ktere zpusobil. A to je asi podstatne – na jedne strane urcite pravo, ale na druhe strane odpovidajici povinnost.

 • [30] Ano, toto jsem cekal, takle presne reagovali i na CzechTecu, a prave proto mam ted chut napsat, ze bych gumove projektyly vymenil za ostre. :o) a verte mi, upe v klidu.

 • [37] To ovsem ma v takovem pripade i ten druhy pravo, zastrelit v sebeobrane Vas. Neblaznete, takhle extremne se pravo obrany sveho majetku nevyklada ani ve Spojenych statech. Kdybyste nekoho zastrelil, tak byste stejne neusel vysetrovani, a pokud by Vas porota osvobodila, tak snad jedine proto, ze by byla slozena z "Vam rovnych".

  Sam jeste pamatuji, ze v malych obcich, pokud jste po nekom neco chtel, bylo bezne, ze vratka u plotu se nezamykala, ale bylo normalni jit az k domu a tam zatukat (zvonky nebyly). Clovek, ktery by vybehnul na pokojneho prichoziho s brokovnici, by byl pravem oznacen za blba. Casy se zmenily, spousta lidi si plete "freedom" s hulvatstvim, ale silne reci o obrane majetku nepocitaji s tim, ze pokud narazite na opravdoveho zlocince, neda Vam ani sanci flintu pouzit (je v nasilnostech vyrazne zkusenejsi), zatimco u ostatnich k tomu zase neni dobry duvod.

  Aby bylo jasno, sam se domnivam, ze obcan by mel byt podle moznosti ozbrojen a pokouset se branit nasili, ale jako krajni prostredek pri utoku na zivot, zdravi, nebo takovy majetek, jehoz zniceni treba znamena podstatne zhorseni kvality zivota.

 • [33] No, soudruh nejsem, ani sem nikdy nebyl, prio sametovce mi bylo 12. A btw: Miluju lidi co se opdepisuji takhle :o)

 • Když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem; nebyl jsem přece komunista.
  Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem; nebyl jsem přece sociální demokrat.
  Když přišli pro odboráře, mlčel jsem; nebyl jsem přece odborář.
  Když přišli pro Židy, mlčel jsem, protože jsem nebyl Žid.
  Když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by se mě mohl zastat.

  evangelický farář Martin Niemöller (1892-1984), vůdce německé vyznávající církve, překl. TP (Copy&paste http://www.britskelisty.cz/0106/20010607b.html… )

 • [39] To jako, ze byste nekoho zastrelil, protoze Vam rekl, ze jste curak?

 • [40] Jj, tak nejak souhlasim. Vzpominam si jak sem kdysi koupil domek, a taky sem nezamykal, vono to bylo na vesnici. A jedno takle poranu se probudim, a vedle me stoji borec s dredama, a hrabe se mi v penezence … vylit sem, chnapnul basebolku, par jich dostal, pak sem zistil ze sem jich v baraku mel 6!!!! Od ty doby mam ZP, beretu neustale podpazi, a verte mi nebo ne, je mi uplne jedno jesi me zavrou/zastrelej/zmlatej, ale sebe, svou rodinu a svuj majetel budu branit hlava/nehlava. Howg

 • [40] To s tim zastrelenim bylo samozrejme mysleno jako nadsazka, na divokem zapade (nstesti) nezijeme. Ovsem meli by se podle toho chovat nejen majitele pozemku, ale (predevsim) i ti, kdoz chteji pres jejich uzemi prejit…

 • [44] No, nezbyva, nez Vam poprat dostatek duchapritomnosti, az se do nejake sebeobranne situace dostanete…

 • [45] To mate naprostou pravdu. Problem je v tom, ze tady se jedna o velke mnozstvi lidi, jejichz rozumove schopnosti jsou podstatne snizene :-/ Spis by se to dalo prirovnat k zivelne pohrome.

 • Policii bych rozhodně nevinil, chovali se rozhodně přiměřeně situaci. Na tuhle akci, o které se dopředu vědělo, že není úplně stoprocentně legální jelo pár lidí co se tam jelo určitě vyřádit právě na policajtech (viz ten boreček co skopl jednoho policajta na dálnici a ostatní mu tleskali v televizi). Tahle akce je schválně taková pololegální, lidi to prostě přitahuje. Kdyby se to udělalo komplet legální tak nikde není problém.

  Příměr s LoveParade je mimo, ta je povolená a bez větších problémů. Kdyby to organizátoři udělali u nás stejně, nebyl by problém, ale přístup pronajmeme malou louku (minulé ročníky nebylo ani to) a počítáme s tím, že lidi budou i mimo pronajatý prostor je prostě diletantský. Tohle by v Německu nebo kdekoliv jinde neprošlo, nebo spíš by si to nikdo nedovolil. To, že policajti někoho zmlátili omylem je možné, ale to je sekundární problém. Prostě chránili majetek, to že škody mohly být malé (pošlapaná louka, odpadky) není argument, to je jako bych řekl, že přece nevadí když vám rozbiju pouze zadní sklo u auta.

 • [48] Ano, to, ze policajti nekoho zmlatili, je sekundarni problem. Jedine spravne reseni je, vysetrit jak primarni problem, tak sekundarni. Technarum nikdo nedava pravo nicit cizi pozemky, stejne jako policii nikdo nedava pravo zasahovat neadekvatne. To mi pripomina vypraveni policajta z Pelisku: "Nebyl cas zjistovat, kdo je kdo."

 • ..ja jasne sefe..vsichni jsme tam jeli prat se s policii …shit… nevim jestli jsi tam byl a videl jejich chovani ( asi ne protoze ja jsem proti policii nikdy nic nemel…nehadam se ..nevzdoruju ..neperu se s nima..ale po vyletu na cztek menim svuj nazor)…je mi jedno ze jsme jim posrali jejich idilkovy vikend s rodinkou o vody to neni duvod aby se knam uz po ceste tam chovali jak k hovadum….( btw. z Plane u Mar. Lazni doprovazela kolona 9ti pol. dodavek nasi vypravu cca 150 lidi …vedli nas schvalne 40km obchuzkou a naprosto delali bordel v doprave…jj..to je ta cesta na ktere sejmul ten kamion toho typa…unikatni zazitek…)…ja nevim nad cim porad uvazujete..zapomente na ty keci stim jestli je to ci neni leg. akce pravy duvod sdelil jen tak velitel Tachovske policie..nevim proc si toho nikdo nevsiml ?!? …rekl ze duvodem bylo ze se na akci zacalo sjizdet hodne ucastniku,takze by V PRIPADE BUDOUCIVH PROBLEMU mohla byt akce nezvladnutelna !!!!!!!! CHAPETE TO DOPRDELE ?????

 • …omlouvam se za chyby..ja si to neprecetl…

 • [41]
  ..soudruhu, mladý – ještě skoro dítě ,jsi při sametové a před ní byl.. – to jsi měl štístko, že jsi nemusel žít jako dospělý v tom nesvobodném panoptiku co nám tady soudruzi naordinovávali – no a vidiš neuchránilo Tě mládí Tvé.. myšlením svým k soudruhům jsi se přiřadil..i když podle
  [39] reakce Tvé – dnes už jsi přeci jenom blíž k fašistům..
  no -ještě jsou na světě místa kde za zabíjení spoluobčanů rozdávají i medaile, ale nám to sem netahej..

  ¨soudruhu soudruhu snaž se ,zkus to..zamysli se – napsal jsi " miluji lidi" to je dobrá cesta, rozhodně zdravější než " střílel bych do lidí a jak rád "..

 • Zdravím, s reakvi v clanku vice, ci mene souhlasim. Zvlaste zaverecna mikrouvaha o ministru Bublanovy je bohuzel (vzhledem k Charte77) az prilis presna. Proc ale mezi obeti policejniho zasahu radite prejeteho cloveka? viz Stovka raněných na obou straných, jeden mrtvý, louky rozkorejněné vojenskými manévry, náklady v řádu milionů Kč, nic z toho nemůžeme ani při nejlepší vůli považovat za adekvátní trest. myslite, ze dane melo natolik primou souvislost se zasahem, ze se to da takto zavadejicne napsat? Podobne je na tom i odkaz na webu http://www.policejnistat.cz/ , kde je odkaz na clanek na serveru http://www.novinky.cz popsan jako Novinky: Zásah proti CzechTeku si vyžádal desítky zraněných a jednoho mrtvého. Na novinkach.cz se ale nic podobneho nepise..

 • Těžko se už dozvědět, jak to všechno bylo. Podle fotografií byl zásah skutečně zbytečně brutální. Ostatně – když člověk ví, kdo u policie dělá, tak se nediví. A že se mezi tekaři našli týpci, kteří byli celí odvázaní z toho, že mohli po poldech hodit šutrem a kopnout si do štítu, to je zcela jasné. Takový týpci jsou všude – jak u policie, tak u tekařů, folkařů, rapperů, rockerů…
  Co se týče samotné akce Czechtek, tak si ale myslím, že účastníci měli se zásahem (byť asi ne takovýmhle) počítat. Vždyť proto tam ti lidé také jezdí – je to přece nelegální – děsnej vodvaz!
  Jinak se stačí podívat do kteréhokoliv kulturního přehledu a člověk zjistí, že se v republice konají desítky nejrůznějších festivalů a nidke policie nemusí zasahovat. Jak je to možné? Není tam třeba jasně definovaný organizátor, který akci připravuje rok dopředu? Který poshání všechna nutná povolení a zajistí, co je nezbytné? Který nese odpovědnost za celou akci a který zajistí úklid a další náležitosti po skončení akce? Pořadatel, jehož lidé z okolí znají (nebo vědí, jak se k němu dostat), a proto se s případnými poznámkami k akci mohou obrátit na něj? Takže už se těším, že příští rok někdo Czechtek takhle zorganizuje, všechno dopředu připraví a pak bude mít pohodovou akcičku. Problém je, že tyhle přípravy taky stojí hodně peněz a není jisté, že se organizátorovi vrátí – to musí přijít dostatečný počet návštěvníků a zaplatit vstupné. Tak nevím, jestli příští rok bude takovýhle Czechtek. Spíš se obávám, že to zase bude nelegální akce a že zas bude policejní brutalita.
  P.S.: Jinak ale souhlasím s názorem, že z policie si tady nikdo nic nedělá, lidi chtějí vždycky všechno okecat a tak. Já osobně bych chtěl policie, z které jde respekt. Ale nechci takovou policie, z které jde jen strach a která umí násilí používat pouze ve skupině a ve chcíli, kdy k tomu ani není důvod.

 • Jak to videli mistni obcane aneb policie opravdu "pomohla". To jenom pro ty, co tady zacnou zase neco mlit o hluku, o chudacich zemedelcich, co jim "smazky" poslapaly louku apod. Resume – policii a nasim dvema hrdinnym soudruhum z vlady uz opravdu neverim ani slovo.

 • příspěvek realisty/ opis vzkazu (gaudy, mail, 01.08.2005 09:18 ) vlákno | reagovat
  Jmenuji se Josef. Jsem obecni rade obce Mlynec. A co tady rikate neni uplna pravda. U nas plati zakon o shromazdovani na obecnich prostranstvi a ten se musi hlasit, na soukromem pozemku je to bohuzel jinak. To co se delo v nasi obci si nedovedete ani predstavit. A na vine je bohuzel policie. Uzevrela asi tisic lidi v nasi obci a nepustila je nikam. Kdo sel ven dostal ,jak se rikalo za nas ,gumolecbu. Policie chodila za obcana at daji tr. oznameni at mohou zasahnou. Nikdo to neudelal. Nepovolila temto lidem pristup k vode k potravinam ani k WC. Bylo jen otazkou casu nez, neco vznikne. Obecni rada jednalaco dal. Pak jsme davali tem cervenohlavejm silencu alespon vodu. Pote policie uvolnila pruchod na louku ale ne pres stani silnici , kterou neopravnene zablokovala , ale pres pozemky souseda. A za 5 min. za nim byla at da tr. oznameni, at mohou zasahnou. Neudelal to. Pak za nim prisel celkem normalne upravenej clovek a dal mu 5000 za poslapanou louku. Podotikam, ze vsechny louky byly ze vsechny louky byly cerstve posecene, protoze pred tydnem se platily dotace za posecene louky. Obecni rada spolecne s OHS tachov provedla mereni a namerila o 8 dB mene v obci, nez povoluje norma. Opravdu hluk nebyl. Obecni rada prosla pozemky s ohledem na svoz odpadu a az do zasaho trestneho komanda o 1000 muzu vse funguvalo bezvadne. Ted obec jedna s policii o svozu a platbe odpadu, protoze policie neumoznila jejich odvoz. Nejsem priznivec disko a techno party a jen doufam, ze se nam dalsi vyhne. Skody co napachala policie jsou velke. A k vlastnimu zasahu ? Byl velmi brutalni, vsichni obkliceni radou tezkoodencu ulicka mala na ustup a biti vsichni kdo odchazeli. Ale proc ? Az budu vdavat ceru a na svuj pozemek si pozvu hosty tak take zasahnou a co MFF Karlovi Vary ? Zakony musi platit pro vsechny a predevsim pro policii

 • Když policie v minulosti nezakročila, měla spousta lidí plná ústa řečí, proč nezakročila. Letos má (jiná) spousta lidí řeči, že zakročila. Takže tím by se to mohlo vyrovnat (samozřejmě že nevyrovná).
  Jde o to, co bude příště. Bude klid, nebo válka?
  A proč se pan Šroub pořád oháněl smlouvou a tím, že je to akce pro sto lidí, když jich tam bylo evidentně několikrát víc? Proč se zastával i nepozvaných? Ty tam přece neměli co dělat?

 • [54] Vase poznamka neni relevantni. Jsou zde 2 kauzy: Technari nejspis napachali nejake skody a nejspis porusili nejake predpisy (rozhodnout muze jedine vysetrovani). Policie nejspis taky porusila nejake predpisy a nadelala skody (rozhodnout by taky melo vysetrovani, obavam se, ze skonci do vytracena). Od technaru navic nikdo zadne inteligentni reakce neceka, ale od policie by to bylo velice zadouci, maji to byt profesionalove.

 • .. tak pro pořádek
  [39] no-namemu nebyl příspěvek určen ani poslán.. s příspěvkem no-nameho nelze než li souhlasit..

  pro [41] nebyl příspěvek také poslán, ale když už je u toho ..tak ..svou rodinu braň proti všem kdo by ji chtěli ohrozit a nikoho nezabij..
  ____________________________________________________________

  nuž.. nějak se nám to tu vesele zamíchalo, tak aby k mejlkám nedošlo příspěvek byl poslán s určením takto :

  [38]
  ..soudruhu, mladý – ještě skoro dítě ,jsi při sametové a před ní byl.. – to jsi měl štístko, že jsi nemusel žít jako dospělý v tom nesvobodném panoptiku co nám tady soudruzi naordinovávali – no a vidiš neuchránilo Tě mládí Tvé.. myšlením svým k soudruhům jsi se přiřadil..i když podle
  reakce Tvé
  [36] – dnes už jsi přeci jenom blíž k fašistům..
  no -ještě jsou na světě místa kde za zabíjení spoluobčanů rozdávají i medaile, ale nám to sem netahej..

  ¨soudruhu soudruhu snaž se ,zkus to..zamysli se – napsal jsi " miluji lidi" to je dobrá cesta, rozhodně zdravější než " střílel bych do lidí a jak rád "..

  (tož tolik k tomu, aby sdělení došlo tam a tomu jemuž patří.. )

 • [52] [1] [7] Jj presne tak. Vsichni pisatele tehle clanku to porad pisou tak, jako by si policie zacala. A o tom silne pochybuju. Prvni rana pochazela na 100% od nejakeho ucastnika Czechtechu.

 • Všimli jste si toho, že velká část příspěvků, které psali obhájci techna, je gramaticky v dramaticky zoufalém stavu? 🙂 To snad musel psát jeden člověk. Přeci není možné, aby manažeři a programátoři, kteří se na festival jezdí odreagovat, měli takové nedostatky v mateřském jazyce?! Těžko by dokončili povinnou školní docházku, natož vysokoškolské studium. Skutečně je to zajímavý jev. Porovnejte si, prosím, projev v diskusních příspěvcích těch, co festival obhajují a jeho odpůrců. A to nemyslím pouze na tomto webu. Dostane se vám zajímavých výsledků 😉

 • [58] je to zajímavá a vcelku správný postřeh. Nicméně rozhodně to není psáno jedním člověkem, protože jako administrátor vidím, že se ti lidé skutečně připojují z řady různých domén.

 • [57] Venco, obavam se, ze jsi me vubec nepochopil – ja to skutecne vidim tak, ze si policie zacala, a to uz v patek. Nebo to byla reakce na nekoho jineho?

 • [60] policie to cíleně vyprovokovala, a LHALA, dokonce i v tom, že tam byl státní zástupce a posoudil škodu na pošlapané trávě nad 5.000 Kč. NEBYL!!

  http://hulan.cz/blog/item/policie-nam-lze

  Je nepochopitelné, co za dementní a nesvéprávné osoby to musí být, které podporují Paroubka a Bublana.

 • [58] Taky to muze byt dano vekem: lidi, kterym je ted zhruba 30 a vys, dokoncili zakladni skolu jeste za komunismu. No a od tehle vekove kategorie obdiv k technu ocekavat nemuzete. To by bylo jedno vysvetleni. Druha moznost je, ze priznivci techna pisou schvalne spatne jako vyjadreni zivotnich postoju 🙂 No a konecne treti moznost je, ze korelace je ciste nahodna. Dneska jsou v diskusich pod clanky pravopisne hrubky tak normalni, ze uz je ani nikdo nekritizuje.

 • [64] No vida, taky jedna hrubka se vloudila. Za dvojteckou se, k certu, pise velke pismeno. Asi jsou fakt uplne normalni..

 • ano technari vstupovali na cizi pozemky, protoze LEGALNI cestu jim zatarasila policie! to je ten pruser…. teprve v pondeli zacinaji vychazet na povrch nektere skutecnosti a uprimne, nektere jsou dosti nechutne…

  Prispevek z Idnes diskuze:
  Jmenuji se Josef. Jsem v obecni rade obce Mlynec. A co tady rikate neni uplna pravda. U nas plati zakon o shromazdovani na obecnich prostranstvi a ten se musi hlasit, na soukromem pozemku je to bohuzel jinak. To co se delo v nasi obci si nedovedete ani predstavit. A na vine je bohuzel policie. Uzevrela asi tisic lidi v nasi obci a nepustila je nikam. Kdo sel ven dostal ,jak se rikalo za nas ,gumolecbu. Policie chodila za obcana at daji tr. oznameni at mohou zasahnou. Nikdo to neudelal. Nepovolila temto lidem pristup k vode k potravinam ani k WC. Bylo jen otazkou casu nez, neco vznikne. Obecni rada jednalaco dal. Pak jsme davali tem cervenohlavejm silencu alespon vodu. Pote policie uvolnila pruchod na louku ale ne pres stani silnici , kterou neopravnene zablokovala , ale pres pozemky souseda. A za 5 min. za nim byla at da tr. oznameni, at mohou zasahnou. Neudelal to. Pak za nim prisel celkem normalne upravenej clovek a dal mu 5000 za poslapanou louku. Podotikam, ze vsechny louky byly cerstve posecene, protoze pred tydnem se platily dotace za posecene louky. Obecni rada spolecne s OHS tachov provedla mereni a namerila o 8 dB mene v obci, nez povoluje norma. Opravdu hluk nebyl. Obecni rada prosla pozemky s ohledem na svoz odpadu a az do zasaho trestneho komanda o 1000 muzu vse funguvalo bezvadne. Ted obec jedna s policii o svozu a platbe odpadu, protoze policie neumoznila jejich odvoz. Nejsem priznivec disko a techno party a jen doufam, ze se nam dalsi vyhne. Skody co napachala policie jsou velke. A k vlastnimu zasahu ? Byl velmi brutalni, vsichni obkliceni radou tezkoodencu ulicka mala na ustup a biti vsichni kdo odchazeli. Ale proc ? Az budu vdavat ceru a na svuj pozemek si pozvu hosty tak take zasahnou a co MFF Karlovi Vary ? Zakony musi platit pro vsechny a predevsim pro policii

 • [41] To,že chceš bránit svou rodinu je v pořádku a správné,ale tvé názory jsou poněkud jednoduché a ubohé.Dejte dítěti pistolku a on si bude hrát.Nevim jestli by jsi tim pendrekem nepotřeboval Ty,aby se ti rozsvítilo.Nebo si dej sprchu a schladni!

 • [57] To, ze si policie zacala nebo ne, neni relevantni. Policie si ma pocinat profesionalne v kazdem pripade.

  To je porad dokola. Puvodni argumentace, se kterou se tu polemizuje, znela, ze policejni zakrok byl neprimereny. Na to se nekdo ozve: "Ale kdyz technari terorizovali okoli a nicili majetek…" Argumentace, ze policejni zakrok byl neprimereny trva. Nekdo se ozve: "Ale oni na ne podali oznameni z okolnich obci…" Argumentace nutne trva. "Ale oni si zacali…" No, co ma jakakoli takova okolnost co do cineni s faktem, ze policie provadi svoje nasili na lidech, kteri vyjadruji ochotu ke "kapitulaci" (momentalne me lepsi slovo nenapada), pusobi obtize nezucastnenym (dalnice), mari pozdejsi vysetrovani (zakryvani cisel), urazi lidi na potkani atd.?

 • [61] Urcite jsou taky osklivi a neuspesni.

 • ..vypadá to, že zde už nejde ani tak privátně o schválně neadekvátní zásah policie vůči účastníkům setkání svobodných lidí , ale o to o čem bylo pravděpodobně rozhodnuto výš a dřív..
  a to o instalaci, potvrzení a prosazení policejně represivního státu, kde můžou ozbrojené složky pod záminkou ochrany čehokoliv, lhát a zasáhnout proti komukoliv (nejlépe proti nepohodlným oponentům) a to kdykoliv a jakkoliv, bez možnosti dovolání..
  to už potom není police která chrání zákony a životy občanů své země,( a tady ta policie na to nevypadá i když tvrdí, že zájmy občanů hájí.. ale to tvrdila i ta komunistická a do poslední chvíle..) ale je to ozbrojená složka, která slouží vládnoucí garnituře k prosazení cílů které má..- dostává a plní polické zadání a to už podrývá sami základy demokracie a potvrzuje nástup nové totality..

  takže jde pro obyčejné lidi o víc než se zdá..

 • já se tedy také přidám.
  1. IMHO je POVINNOSTÍ policie VŽDY minimalizovat škody na majetku a zdraví osob. Kdyby policie nezasahovala, zjevně akce proběhne naprosto v pořádku (jako předešlé), pozemek bude uklizený, nikdo se nezraní, škoda nulová. Takhle jsou stovky zraněných, desítky vážně, jeden mrtvý (šel by pěšky po dálnici, kdyby ji policie neohrazovala?), desítky milionů Kč vyhozených. Je tedy jasné že zásah BYL NEADEKVÁTNÍ
  2. akce měla zřejmě veškerá nutná povolení – nejedná se o akci na veřejném prostranství, která by musela mít povolení ke shromáždění. Byla to akce na soukromém pozemku a kolik na ní bylo lidí je naprosto irelevantní, zákon nijak nerozlišuje, jestli tam bude 5 lidí nebo 5 tisíc lidí
  a teď dvě věci, které mi vadí nejvíce:
  3. policie zasahovala bez legálního důvodu, respektive si jej vymyslela a až druhý den si sehnala nějaký "důvod". Už to by kdekoliv v demokratickém státě znamenalo demisi všech osob, které to mohly ovlivnit, jejich trestní obvinění a automaticky by tím učinili neplatnými pro soud všechny důkazy možného porušování zákona
  4. i onen až druhý den narychlo sehnaný důvod by nemohl dostačovat pro takovou akci. Vstup na neoplocený a neoznačený hospodářský pozemek je de-iure povolen, vlastník má jen právo na náhradu vzniklých škod. I když někdo na tento pozemek omylem vstoupí (není označen, tj. nemůže to vědět), policie by jej o tom měla maximálně informovat a odkázat jej na místo kde může být. Nemůže ale zasáhnout proti všem lidem na soukromém pozemku, jen proto, že někdo z nich možná přešel přes jinou louku!!!

  Otázka je, co s tím hodláme dělat, kdo jste schopen kolik investovat. Můj návrh je tento – všechny provozovatelé serverů, kteří s policejním zákrokem nesouhlasí nechť darují nějaký inzertní prostor a my ostatní si můžeme koupit nějakou banerovou reklamu. V době voleb to pak všichni využijeme na propagaci stran, které mají šanci se dostat do parlamentu a které byly proti tomuto zásahu. To je bohužel jediné, co se s tím dá dělat. Historii nevrátíme, pojďme ovlivnit budoucnost.

 • [62] Dobra pripominka. Pokud by mistni parlament podobne akce zakazal, bylo by to trosku o necem jinem nez o tom, ze policajti zmlatili vetsi mnozstvi deti.

  Doufam, ze rozdil je ocividny 🙂

 • Nejen čeština některým technařům nejde, ale i dějepis by potřebaovali osvěžit :o)

 • [71] To je nesmysl. Mas za to, ze tech par webaru da dohromady kampan z se srovnatelnym efektem jako desetimilionove kampane zavedenych ODS/CSSD/KSCM/KDU-CSL?

  Ono by bohate stacilo, aby Ti, kteri nesouhlasi k volbam PRISLI.

 • Bylo by možné porovnat (dle fotografií) průběh zahraniční techno párty s tuzemskou?
  Z minulých akcí v ČR si pamatuji, že sliby organizátorů nebyly dodrženy. (např. úklid odpadků po akci) A jednu údajnou lokalitu místní občané letos připravili vskutku šikovně – vyvezli na louky močůvku. To myslím dostatečně vyjadřuje mínění obyvatel o konání akci v jejich sousedství…
  Jsem pro to, měřit všem stejným metrem.

 • Já to vidím takto. Technaři byli v minulých letech známi tím, že zabrali cizí louku atd.. Soudruzi Paroubek a Bublan počítali s tím, že letos to bude stejné. Mediální obraz technařů je „feťáci a verbež špinavá, která pouze řádného občana obtěžuje“. Když policie razantně zakročí a ne jako v minulých letech budou zase bodíky v popularitě navíc.
  A tak následoval příkaz razantní akce. Ale bohužel se přepočítali. Jako na potvoru letos měli technaři zcela nezpochybnitelnou smlouvu na pronájem pozemku. A tak bylo zapotřebí konflikt uměle vyvolat. Když jediným zájmem je růst preferencí a zalíbení se vrchnosti tak se neuvažuje, nejedná a mlátí se hlava nehlava.

 • [71] ad bod 4)
  a škodu může vymáhat soudně, že ano? 😉 Viník (organizátor) dobrovolně přijde k soudu a ještě se omluví…

 • Přečetl jsem si váš článek, na který vede odkaz. Zatím ponechme stranou, zda policie lhala či nelhala. Zdá se, že to bude předmětem důkladného šetření.

  Chtěl bych vás požádat, abyste blíže rozvinul, co si představujete pod pojmem "zmasakrovala" a jestli si myslíte, že jste toto slovo použil výstižně. Dále, odkud máte informaci, že bylo zmasakrováno a krvavě zmláceno tisíce pokojných lidí?

  Pane Huláne, trváte na tom, že vaše zpráva je pravdivá a tedy nejste lhář? V případě, že se vaše informace ukáží jako nepravdivé a zavádějící, hodláte nějak zjednat nápravu?

 • Pochopitelně otázka byla pro pana Hulána 🙂

 • [75] Skvele, muzete sdelit adresu a cas, kde si muze nejaky technar prastit beztrestne do policajta?

 • [80] Ja jsem skromnej, me by fakt momentalne stacilo, kdybych mohl nekde pekne legalne a s rozbehem nakopnout Bublana s Paroubkem do prdele. Predstavuju si to jako takovej happening, dejme tomu dvakrat za rok, stejne jako ve skole dostavaj vysvedceni, tak by obcane po zasluze ohodnotili sve politiky.

  Tak co, politici, kdo se zucastni? 😀

 • [81] Problem jest, ze mame zastupitelskou demokracii. Vzhledem k tomu, jak si nekteri politici predstavuji vladu (jednou za ctyri roky pridte k volbam a jinak drzte hubu), nakopavani je mozna dobry zpusob k oderagovani, ale k naprave veci to nepovede.

 • Otázka tedy je, co by se s z hlediska faktického změnilo, kdyby byla akce řádně schválena.

  ehm…myslim ze kdyby to bylo radne schvaleno tak by policie nemela narok zasahovat….

  a vubec…byly nekdy takove problemy s HIP HOP kempem? nebo s ruznymi metalovymi akcemi? proc sou ty problemy jen s czech fetem? a navic kdovi co pak zbyde po takove akci na louce a v lesich…sem tam naka strikacka, sem tam infikovany *****….
  uznavam ze zasah byl neprimereny…ano meli si je spis projit a zatknout jen toho kdo by mel u sebe drogy…myslim ze lidi by tam moc nezustalo….

 • Radek Hulán je lhář. Na svých stránkách vědomě uvedl nepravdivé a zkreslující informace. Zdá se, že jeho jednání by se dalo označit za šíření poplašné zprávy. Stránku dodatečně upravil vypuštěním nekřiklavějších lží. Pane Huláne, proč to děláte? Cítíte se trapně když někoho obviňujete ze lži a v zápětí jste při ní přistižen vy?

 • DEMONSTRACE
  Těžko hledat z pravdy střepy,
  když schovaná je mezi řádky.
  Když vstříc lžím šli jsme slepí,
  těžko hledat cestu zpátky.

  Mocných pánů hraná lítost,
  vypočtená dojmout dělný lid.
  A Pravda, ta pohádková bytost,
  šla na záchod z nás všech blít.

  Buď odvahu najdem
  a s rukama nad hlavou se dnes pravdě vzdáme,
  nebo vetchým polopravdám,
  zítra duši zaprodáme.

 • [50] Par minut po vystaveni patrikova clanku byl na novinky.cz nadpis v presnem zneni (s jednim mrtvym), ale mate pravdu, ze po par hodinach zmizel…

 • [73] Tak to omyl, v roce 88 byly Sborem Narodni Bezpecnosti (=SNB) potlaceny nejmene 2 mensi demostrace. Ale pravda je, ze tam asi mel byt jiny rok…..kdy se cinkalo klicema.

 • [80] Měření stejným metrem – ať technaři dělají akce jako každý jiný. Ruku na srdce – opravdu větší část účastníků akce tam jede s tím, že si skvěl zatančí a popovídá s kamarády? V naší zemi jsou desítky akcí – od folku počínaje až metalem konče. A jen techno párty jsou konfliktní. Tak problém nebude jen na straně zákona.
  Je to jako s cikány. Nejhlučnější menšina v ČR, věčně ukřivdění a utlačovaní.
  Nebude spíš problém v tom, že nějaká skupina chce bez důsledků "obejít" pravidla?
  Proč při organizování techno párty jsou tajnosti s místem? Proč nepořádají akci pokaždé na stejném místě? Proč organizátoři nespolupracují při plánování akce? Proč naopak nepožádají policii o dohled a pomoc při akci, neboť hold někteří účastníci dělají nepořádek? Možná proto, že pak už by nešlo ničit, devastovat a na závěr se sbalit a odjet a už se nestarat o důsledky. Země je veliká a vždy se najde čistá louka.

 • [88] Tady skoro nikdo nerika, ze problem je JEN na strane zakona. Jenom tu dost lidi namita, ze na strane zakona by problem byt nemel, bez ohledu na to, co dela strana druha. My si je za to platime.

  Kurnajs, kdyby tohle bylo v Americe, tak uz by mozna nejaky vypeceny pravnik podaval na policii hromadnou zalobu a stat by platil nahrady z penez danovych poplatniku.

 • Jo, a kdyz uz jsme tady probirali statisticke zastoupeni spatneho pravopisu v komunite techno. Me napadla jina zavislost: V malem meritku mam s policii spis kladne zkusenosti. Zasahy ve velkem meritku jsou fiaskem uz od doby MMF. Nemuze to byt tim, ze takovym zasahum veli vyssi velitele, a ze smerem nahoru se neschopnost koncentruje? 🙂

 • Me by zajimalo, proc vsichni porad maji zato, ze technar = fetak, ktery si picha kdovijake svinstvo? Taky posloucham Tiesta, PVD, Gielena… je to trance a ne techno, ale tihle lide by me zaradili asi do stejne kategorie a pritom tu hudbu posloucham vicemene jen pri praci. Ale proc, ptam se? Je mi 26, pracuju jako projektovy manazer, nedroguju, nekourim, uz pul roku jsem nemel cas zajit ani do hospody. Presto kdybych prijel na tu akci poslechnout si nejakou hudbu, tak bych byl hned technar = fetak a vytrznik? Jen proto, ze vlezu na nejakou louku, kde hraje hlasite hudba? Proto me policie muze zmlatit a znicit mi treba auto?

 • [90] Kdyz jsme u toho zastoupeni spatneho pravopisu v ramci *techno komunity* – videl jste nekdy ve vetsim mnozstvi policejni protokoly a dokumenty? Ne ze bych je videl osobne, ale mam u policie par kamaradu a vim od nich svoje. 🙂 A moje sestra kdyz byla na polici kvuli kradezi dokladu a penez, tak odmitla podepsat protokol… usmevne, ale mama ji musela rict, aby neblbnula a podepsala to. Sestra totiz studovala bohemistiku a historii a pod ten paskvil se jako mozna budouci ucitelka nechtela podepsat…

 • [92] No vida, na to jsem uplne zapomnel. Ale mozna, ze kdyz zrovna nejsou ve sluzbe, poslouchaji techno 🙂

 • [88] Dobry den,
  ja netusim, kolik z te louky chteli ucastnici zdevastovat. V kazdem pripade meli platnou smlouvu a bylo jasne, ze majitel pozemku (ci okolnich pozemku) by se meli po kom zahojit.

  V kazdem pripade je ted situace takova, ze policie na te louce zpusobila pomerne velke skody (napriklad vybirani strepu nebude jednoduche) a me se nelibi, ze likvidace techto skod pujde z mych dani.

  Ostatne, pokud jste mel prilezitost sledovat vcera vecer namestka policejniho prezidenta, ktery do televiznich kamer lhal, pak mozna budete souhlasit s nazorem, ze zasah byl uzitecny – odhalil, jaci lide pracuji ve veleni policejniho sboru.

 • [22]hele ja chodim normalne do prace neberu zadne drogy/pukud tedy mezi to nepocitas caj/nekourim,nepiju a ani nic jineho,jedina moje zavyslost je moje basova kytara.Takze se ani nepovazuju za technare.Neposloucham tu hudbu.Ale jel sem se tam podivat.A to co se tam delo tak prekracuje vsechny meze!takze ted z vetsinou tecnaru souhlasim!

 • [65]
  Ne, za dvojtečkou se velké písmeno nepíše. Píše se pouze, pokud se chce dát za dvojtečku přímou řeč. 🙂

 • [10] Zapsat do katastru pozemek jde a je to úplně normální. Např.při restitucích se vraceli rozsáhlé pozemky a příbuzní si je dělili na díly. Já mám pozemek(parcely-louky.les,pastviny) ke kterému musím přes pozemek příbuzných.Ti ovšem mohou svůj pozemek prodat

 • [10] Zapsat do katastru pozemek jde a je to úplně normální. Např.při restitucích se vraceli rozsáhlé pozemky a příbuzní si je dělili na díly. Já mám pozemek(parcely-louky.les,pastviny) ke kterému musím přes pozemek příbuzných.Ti ovšem mohou svůj pozemek prodat

 • Co tady pořád plácáš o nějakém povolení k akci?! Kde žiješ? U nás je od jisté doby pouze OHLAŠOVACÍ povinnost, na žádné povolení ani vyjádření se nečeká.

 • [57] Uz jsi nekdy slysel pojem "cilena provokace"? Predstav si, ze by se vsichni oddali pasivni rezistenci a cele ty manevry by vypadaly jako ohromna saskarna. Neni problem infiltrovat do davu provokatery, viz pripad Zifcak!

 • policajti jsou prasata,to co tam delali to sem cumel.holka tam stala u me,prisel k ni ten debil,neco ji rekl a serezal ji,pak tam honil me ale nedohonil,pro nic za nic ji serezal.no demence demence demence.a skoro zadnej dementni policajt to neodnesl a takove praseciny co tam predvedli za to bych je snad zastrelil fasisti prasacky