Tak je nebo není CzFree.Net legální? Lupa hlasuje pro legalitu.

Oblíbené téma vztahu CzFree.Net vůči požadavku na licenci pro provozování veřejné telekomunikační sítě probírá Lupa, resp. Ján Matejka. V poměrně dlouhé argumentaci dochází k názoru, že provoz CzFree.Net je legální, protože nejde o veřejnou telekomunikační síť, neboť rozhodnutí kdo se může do sítě připojit, je na jejích provozovatelích.


Oproti tomu ale stojí základní poučka z FAQ na webu CzFree.Net – CZFree.Net je projekt nové neziskové broadband telekomunikační sítě v České Republice, Praze. Síť je založena na filozofii přispěj a použij, kdokoliv se může na své náklady připojit, rozšířit tak síť a využívat společného fondu služeb. Sdílíme filozofii spřátelených sítí, které vznikají po celém světě.


Podle dalšího právnika je tedy CzFree.Net stále definován jako veřejná telekomunikační síť, neboť nikoho nevylučuje ze svého používání. Dochází k rozporu mezi faktickým a deklarovaným stavem. Řešení by bylo jednoduché – tučně napsanou větu trochu upravit třeba tak, aby tam stálo „kdokoliv, jehož matka není tibetského původu, se může na své náklady připojit…“ – jenže pak se zase může ozvat právník vyloučené strany, že jde o bezdůvodnou diskriminaci. Rovněž tak ČTÚ může dojít k závěru, že jde o vyloučení se záměrem obejít podmínky licence a napařit pokutu(jeden takový proces jsem právě napínavě sledoval v Polsku a firmička tam vyštráfla pokutu, takže se raději hodila do likvidace). Ještě jednodušší řešení by bylo získat oficiální stanovisko ČTÚ. Jenže to by znamenalo, že by někdo musel problém oficiálně bonznout, do čehož se mi nechce, to ať si udělají sami gubernátoři CzFree.