SKFREE aneb také Slovensko chce svoji neziskovou broadband síť

Čistě náhodou jsem objevil poměrně krátce existující stránky SKFREE, což „je projekt neziskovej broadband telekomunikačnej siete v Slovenskej Republike.“ Inspirace českým CzFree je zde nepochybná, vypovídá o tom i název a venkoncem i uspořádání webu SKFREE. Ačkoliv na tom bude mít zásluhu spíše instlace redakčního systému PHPNuke nebo jeho nějakého klonu 🙂


V každém případě SKFREE také hodně vsází na WiFi jakožto jednoduchou a levnou technologii vzájemného propojení. A tak i tady přejeme mnoho štěstí a užitečně odvedené práce.