Proč to bude mít Nova s tažením na internet těžké

Patrick Zandl · 24. listopad 2007

Včera jsme měli celofiremní výjezd, kde jsme mudrovali, strategizovali a pilovali, co k pilování na Streamu jest. A že toho dosti. Kromě toho bylo na čase seznámit se s novými kolegy, protože je řada nových a neznámých tváří, pohybujících se po firmě. A je milé dozvědět se, že ten človíček je váš kolega dříve, než ho vyhodíte z patra s tím, že se nám tam civilové nemají co volně promenovat.

V téhle souvislosti jsem se pokusil formalizovat do presentace pár myšlenek týkajících se nás samotných a našeho blízkého okolí. Což je obtížná práce. Pokud se pohybujete na internetu dlouho, řadu věcí takříkajíc instinktivně cítíte. Víte, co a jak a proč máte dělat. Ale zcela přesně to definovat jednou větou, jedním odstavcem, to je už něco zcela jiného.

Dám příklad: když jsme chystali novou homepage Streamu, vznikl požadavek vypíchnout čtyři tématické celky jakožto rozcestník (ohlédněme nyní od oprávněnosti tohoto požadavku). Připravili jsme návrhy, podklady a presentovali jsme je. Lidé z IT přikyvovali, zatímco produkce (kde jsou hlavně lidé z televizí) a program položili závažnou otázku: Když jsme hovořili o tom, že homepage má sloužit jako rozcestník na čtyři tematické celky, mysleli jsme, že uděláte titulní stránku tak, že na ní budou jen čtyři tlačítka odkazující na ty čtyři tematické celky. Nic více.

A teď přichází ten moment profesionální deformace. Je to logická námitka, ano tak by se to udělat dalo a zní to logicky. Jenže pokud máte zkušenosti s internetem, tak podvědomě víte, že takhle to nefunguje. Návrh zamítnete. Jenže PROČ? Umíte jedním odstavečkem pregnantně definovat, proč to zámítáte? Proč je to nesmysl? Proč se internetové uvažování tolik liší od uvažování televizního?

Když pouze vyslovíte svůj názor, že tohle uspořádání odradí lidi od dalších návštěv titulní stránky a sice mnohem větší procento návštěvníků donutíte jít do těch čtyřech sekcí, ale v absolutních číslech k vám bude chodit méně lidí, nehovoříte o faktech. Tohle tvrzení zkrátka není ničím podložené, protože to zkusil jen málokdo. Navíc hovoříte jen o projevu, nikoliv o příčině.

Argument, že to takhle NIKDO nedělá, je také plonkový. Jen papouškujete, nechápete podstatu. Průlomové věci zpravidla bývají takové, které před tím nikdo takhle nedělal a řada internetových projektů by o tom mohla vyprávět své. To vám na to hned odpoví zkušený manager, kterému se budete muset u takového projektu bránit.

A tohle je právě problém korporátně vznikajících internetových projektů. Nemají toho člověka, co tomu rozumí. Nebo pokud ho mají, nepopřávají mu sluchu. Pokud mu popřávají sluchu, mají problém v tom, že ten člověk není schopen přesně sdělit příčinu a podstatu, hovoří jen o souvisejících jevech, takže mu zákonitě manažeři nepopřávají tolik sluchu. A nepopřávat mu sluchu znamená, nutit ho udělat to “konsensuálně”. Což je chyba. Internetový web, internetový projekt je otázka vize, ne konsensu.

Proto, když se mne v poslední době lidé ptají, jak se cítím být ohrožen projektem TV Nova a jeho tvrzením, že bude trojkou českého internetu, tak se usmívám. Nova bude trojkou jen v případě, že koupí dvojku a nestihne vyházet původní lidi dříve, než se provede součet návštěvnosti. Možná to zvládne nákupem trojky, méně pravděpodobně nákupem čtyřky. Proč? Protože lidi, které vidím v projektu Nova, rozumí televizi. Rozumí zpravodajství. Nerozumí internetu a dlouhá léta se budou učit mu rozumět.

Proč si nějaké zkušené lidi nekoupí? To je dobrá otázka. Chtěli by. Headhunteři krouží kolem a financování letošních vánoc by mi zajistilo už jenom pouhé vyslovení jména coby tipu. Jen ať se snaží sami. Můj odhad, o jehož kvalifikovanosti si můžete myslet své je, že v Česku je dvacítka lidí, která je schopna přesně zodpovědět moji výše položenou otázku a tedy mají dostatečnou kvalifikaci vést korporátní internetový projekt úspěšně. Padesátka, pokud připustím větší nepřesnosti, které by se ještě ve výsledku na projektu nemuseli projevit. To je počet lidí, o kterých Nova může uvažovat.

Fakt, že další řádka lidí by instinktivně volila správnou cestu, je pro korporátní internetový projekt irelevantní.

Protože zkušenost není znalost.

Můžete si v diskusi zkusit odpovědět na mou otázku (pokud si ji už ani nepamatujete, tak se ani nesnažte :) ) a já budu počítat, o kolik lidí jsem se v odhadu spletl. Dvě věty vám musí stačit, tak je to prostá odpověď. Jo, tu správnou se ode mne nedozvíte, přeci jen takovou nápovědu Novákům podávat nemusím.

PS: Stream dostal cenu Projekt roku 2007. Od redakce Lupy. Vtipné, ještě před dvěma měsíci nám radili stáhnout oponu a jít od válu. Ech vy malověrní…

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook