Proč obcházet tiskového mluvčího Telecomu

Dnešní vydání Marketingu a Medií přináší ještě jeden povzdech na Českým Telecomem, respektive PR oddělením. Přímo šéfredaktor MaMu Daniel Kopl si stěžuje, že MaM vyštoural nějaké informace o výběrovém řízení probíhajícím v Telecomu a redaktoři požádali tiskového mluvčího Vladana Crhu o vyjádření. Ten ovšem vyjádření rozeslal všem novinářům formou tiskové zprávy. MaM tak přišla o exklusivní informaci a podle všeho taky o chuť příště si na nějaký takový špek vyžádat oficiální informaci z tiskového oddělení. „Místo aby odpovědi poslal pouze do redakce, která se jej ptala, poslal oficiální tiskovou zprávu s odpověďmi na otázky do všech redakcí. A pokud by snad vysvětlením tiskového mluvčího nyní mělo být to, že naše redakce nebyla první s těmito otázkami, tak bylo slušné tuto informaci sdělit novináři, který se na něj s prosbou o odpovědi obrátil,“ píše Daniel Kopl v MaM.


Na tuhle praxi jsem již narazil i u jedné nejmenované mobilní firmy. Ta v okamžiku, kdy jsme měli poměrně unikátní informaci o jejích modelech a ptali jsme se na oficiální informace, raději informaci uvolnila pro všechny a rozeslala ji novinářům, než aby nás nechala ji vydat exklusivně. Výsledek tohoto postupu je podobný, jako v MaM versus Crha: dotyčné osoby a firmy už se u atraktivnějších informací nikdo na nic neptal ze strachu, aby to zase nerozeslali všem. A když se jednou velký boss té firmy čílil, jak se mohlo stát, že se publikovala informace bez oficiálního vyjádření a co že je to za novinářskou korektnost a myslel si, že si bude na mne vyřvávat plíce, naběhl si parádně na rozžhavené vidle a vytrpěl moji desetiminutovou přednášku o firemní korektnosti, vedení PR a právu držet papulu, aby přes ni nebylo inkasováno.