Oficiální stanovisko ČTÚ k Nečekanému paušálu a internetu na geografických číslech

Patrick Zandl · 9. září 2004

Dorazila mi oficiální odpověď ČTÚ na můj dotaz týkající se legálnosti provozu připojení k internetu na geografických číslech:

<blockquote><p> „Číslovací plán veřejných telefonních sítí“, zveřejněný v Telekomunikačním věstníku (dále jen TV) v částce 9/2000, ve znění změny č. 1, zvěřejněné v částce 7/2002 TV a změny č. 2 zveřejněné v částce 10/2004 TV, ve své příloze C stanovuje pro přístup k síti Internet čísla se SAC (Service Access Code) 971 a 976 pro přístup se zvláštním tarifem. Používání jiných, např. i geografických čísel by proto bylo v rozporu s Číslovacím plánem veřejných telefonních sítí.</p>

Číslovací plán veřejných telefonních sítí stanovuje (vedle dalšího) očíslování přístupu ke službám a sítím dostupným z veřejné telefonní sítě. Zprostředkování přístupu k službám sítě Internet je přitom telekomunikační službou, jejíž poskytování podléhá registraci podle generální licence č. GL-28/S/2000. Pokud je přístup k síti Internet předmětem poskytování telekomunikační služby s využitím veřejné telefonní sítě, musí být takový přístup nabízen výhradně na číslech se SAC 971, případně 976. Číslovací plán pak ve svém čl. 1 odstavec 6 uvádí, že: “…Jakékoliv jiné využití čísel k očíslování směrů, služeb a sítí nad rámec tohoto Číslovacího plánu …včetně čísel v rezervě, není povoleno”.

</blockquote>

Někde (snad na Lupě) citovali D. Stádníka, an pravil, že s firmami, které poskytují internet na geografických číslech bude zahájeno správní řízení a že média (čísla v mém článku) v tomto byla nápomocna. Nechtěl jsem zrovna být nápomocen při rozdávání pokut, zejména, když si nemyslím, že správné jest to, co ČTÚ koná. Pokuta je až pět mega, takže slíznout ji může třikráte Telecom (na jeho číslech běží Quick, Idnes a Razdva) a po pěti megách Tiscali a Volný.

Stejně mi to nějak nejde narozum. Takže není legální nabízet propojení z VTS kamkoliv jinam vyjma vyhrazné 9XY kódy. Jak to mají řešit lidi, kteří se připojují ze zahraničí a 971 jim nefunguje? A takových není málo, sám tu službu využívám, protože je levnější zaplatit pět minut hovoru německo - ČR, než stahovat poštu přes GPRS nebo si na místě shánět nějaký zdejší dial-up. Tyhle lidi ČTÚ bez milosti odřízne. Stejně tak lidi, kteří používají RAS a jiné dial-up metody do firemních sítí na geografická čísla - těm ČTÚ hrozí vysokými pokutami. A tak mne napadá, že jeden RAS svého času používalo i ČTÚ. Udělí ČTÚ pokutu i sobě? (třeba na základně článku…) Protože i RAS je vlastně propojením “do jiných telekomunikačních sítí” - a Číslovací plán nerozlišuje veřejnost či neveřejnost služby.

Inu, nějak se to zamotalo. Já tomu Číslovacímu plánu opravdu asi nerozumím. Myslel jsem, že je to prostředek technického a účetního zjednodušení provozu, nikoliv prostředek pro selekci obsahu v telefonní síti. Měl jsem za to, že na ni máme jiné zákony…

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook