Obecní samoobsluha – potraviny zdarma

Patrick Zandl · 15. březen 2006

Noname píše: diskuse na téma obecní samoobsluhy se krásně rozjela, děkuji vám. Jak mnozí z vás pochopili, je to analogie k obecnímu internetu. Obce bez obchodu i internetu jsou méně populární, stárnou, hůř se tam pracuje, jsou tam levnější pozemky... a starosta, který prosadí to či ono získá volební body. V podstatě na každé "proč" a "jak" obecního internetu existuje ekvivalent v obecním obchodě (hospodě, kadeřnictví...) a řešení se tedy dají zaměňovat.

Proto mě v této souvislosti "překvapuje", že od vás nezazněl návrh na obecní dotaci někomu, kdo otevře prodejnu a bude dávat zdarma veškeré potraviny. Zní to bláznivě? Ale vždyť to je ekvivalent dotace na obecní internet zdarma. U obou jsou fixní náklady (zaměstnanci, budovy, stroje...) i inkrementální (fakturace, telekomunikační poplatky, zboží, spotřební materiál ...) a příčiny, řešení i důsledky by byly stejné. Projekt Prahy 5 by se dal vyjádřit asi takto:

V Obci se 79 tisíci obyvateli, s dvojnásobnou průměrnou mzdou i paritou oproti zbytku Republiky, se stovkou prodejen dá Obec dotaci jednomu řetězci prodejen, aby otevřel v každém obvodu prodejnu, kde bude dávat neomezené (FUP) množství potravin zdarma všem obyvatelům a návštěvníkům obce. Aby to nebylo málo, místo aby Obec vypsala výběrové řízení a byl vybrán nejvýhodnější řešitel, rozdělí obec celou zakázku na několik menších tak, aby to nepodléhalo zákonu o veřejných zakázkách a peníze přidělí jednomu subjektu bez soutěže. Nelze se potom divit, že dotace je asi 3-5× vyšší, než reálné náklady a potenciální nabídky konkurenců. Voliči v Obci jsou ale ovce, slyší jen “jídlo zdarma”, to že by za stejné peníze mohli mít zdarma i kino, mhd a opravené chodníky jim nedochází. Zároveň 100 existujících místních prodejen zkrachovalo, výrazně omezilo své aktivity či je přesunulo jinam, v Obci tak mizí veškerá konkurence, Obec přichází i další miliony z pronájmů prostor, Republika a potažmo i Obec pak přichází o desítky milionu z daní.

Nejvtipnější je, že se P5 oháněla papírem od ÚOHS, kde se pracovník tohoto úřadu vyjádřil v tom smyslu, že když tento projekt dotovaný z veřejných prostředků nabízí své výstupy zdarma, že se nejedná o veřejnou podporu a není narušena hospodářská soutěž. To je názor hodný imbecila z 2 třídy pomocné školy, podle této logiky by tu mohl z fleku stát začít opět vše nabízet pod náklady a zrušil by tak veškeré podnikání. Jak to mohl napsat člověk z úřadu, který má "chránit hospodářskou soutěž" je nepochopitelné, hlavně ale že na papír dopsal, že "toto vyjádření nezakládá právní jistotu". Až když jsme nad tím podivovali v BBF a požádali MI, aby se na to dotázala EU o vyjádření, se začínají věci měnit. EU totiž jednoznačně popřelo takový výklad unijního práva a ÚOHS začal obracet - prý "neměl dostatek informací". Opět ovšem nezapomněl dodat, že tento jeho názor "nezakládá právní jistotu".

Proto vyzývám všechny ISP, co se cítí tímto projektem poškozeni, aby podali ÚOHSu oficiální stížnost a vyjádřili tam své škody (to je zdarma). Jestli dostanou vyjádření, které "nebude zakládat právní jistotu", tak ať si na úřad stěžují, protože v tom případě by byl zcela zbytečný, papír bez právní jistoty mi může napsat moje 7letá sestřenice a nemusím jí ročně dávat několik milionů. Případně si nechte zpracovat právní rozbor (já jsem dva viděl a byly jednoznačné) a dejte žalobu k soudu případně i žádost o předběžné opatření. Hrozí totiž, že podobnou kravinu začnou dělat i jiné obce.

Jakkoli by šel ještě projekt P5 pochopit, neboť je realizován z vlastních peněz určených na opravu místních komunikací atp., o to komičtější byl nápad realizovat to v celé Praze, ale za státní peníze určené pro podporu slabých regionů.

Tím ale nechci říct, že projekt "potraviny či Internet zdarma" nemůže fungovat, naopak - někdy to může být i dobré řešení. Když např. úřad odebírá 2000 rohlíků denně (kb/s), ale 99% času mu stačí i čtvrtina, tak proč by neměl zbylé rohlíky rozdávat spravedlivě mezi plebs? A nebo když úřad v zájmu zvyšování zdraví nabídne v soutěži volné prostory pro prodejnu/ISP, s podmínkou, že každý občan bude mít nárok na 100 litrů mléka ročně (kb/s) zdarma. Případně může něco takového udělat i podnikatel sám, s tím že bude vydělávat na reklamě v prodejně / internetu, a nebo prodejem jiného zboží.

Diskuse samozřejmě nekončí, stále můžete psát své návrhy na PROČ a nebo JAK pod předchozí články.

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook