Národní politika pro vysokorychlostní přístup předložena k veřejné diskusi

Patrick Zandl · 25. září 2004

Ministerstvo informatiky předložilo k veřejné diskusi svůj návrh Národní politiky pro vysokorychlostní přístup (broadband strategie - NBS). Je to 12 stran textu, z nichž dvě třetiny zabírá rekapitulace stávajícího stavu. Ministerstvo si vytklo za cíl, abychom v roce 2010 dohonili vyspělé státy Evropy. Zde je ku stažení PDF verze.

Četl jsem to, studoval jsem to. Místy je to příliš obecné, přijde mi, že stát může státní orgány a samosprávu více tlačit ke konkrétní podpoře, jsou zde ale také velmi konkrétní věci týkající se státní podpory místních sítí a podpory ze strany EU a to prostřednictvím strukturálních fondů EU (což se týká zejména obcí) a také prostřednictvím Fondu pro rozvoj vysokorychlostního internetu.

Z prostředků Fondu budou spolufinancovány infrastrukturní projekty z oblasti metropolitních a místních sítí, přičemž podmínkou bude finanční spoluúčast regionu (kraje) a realizátora projektu a otevřený přístup operátorů k infrastruktuře. Fond bude moci přispívat jednorázově maximálně do výše 50 % investičních nákladů.

Fond bude dále spolufinancovat projekty z oblasti obsahu a služeb pro vysokorychlostní přístup. Příspěvek bude moci být čerpán jak na zřízení, tak i na první rok provozu, a to opět do maximální výše 50 %. Prioritně budou podporovány projekty, které budou agregovat požadavky na vysokorychlostní přístup rozdílných uživatelů (např. zdravotnictví, školství, samosprávné orgány, komerční subjekty apod.) v konkrétních územích a které budou zajišťovat vyšší ekonomický efekt investic.

Pro konkrétní opatření na podporu rozvoje vysokorychlostního přístupu předpokládá Strategie následující časový harmonogram:

  • zřízení „Národního fondu pro rozvoj vysokorychlostního přístupu“ – během roku 2005
  • ustavení „Fóra pro rozvoj vysokorychlostního přístupu“ – do března 2005
  • zřízení „Národního vysokorychlostního serveru“ – do března 2005
  • zřízení „Národní vysokorychlostní laboratoře“ – do konce roku 2005

Na papíře do vypadá docela slibně, záleží ovšem na tom, jak se všechno podaří uvést do praxe. Snadno se vytvoří Fórum pro rozvoj vysokorychlostního internetu, horší to bude s generováním výsledků prostřednictvím něj. Fond se také vytvoří relativně snadno (když to vláda schválí), ale problémem bude zajistit, aby se k prostředkům snadno dostaly i menší a začínající firmy, které nemohou zvládat obrovskou agendu a hromady dotazníků. Národní vysokorychlostní server a laboratoř - to už vyloženě záleží na tom, jaké lidi se pro takové úkoly podaří získat…

PS: Moji “verzi” Národní broadband strategie najdete zde.

Připomínky k vládní verzi můžete psát zde na stránkách ministerstva.

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook