KlFree.Net – jako eseróčko nebo občanské sdružení?

Patrick Zandl · 13. květen 2004

Složitá situace je v poslední době kolem kladenské komunitní sítě KlFree.Net. Tato komunitní síť má organizačně statut občanského sdružení a v nedávné době přišli dva členové -  Milan Krčmář (aka MilanK), čestný člen sdružení, a Jaromír Šulc (aka Japan), člen rady s funkcí hospodáře, s myšlenkou převodu sítě KlFree.Net za pořizovací cenu do majetku jimi zakládané soukromé společnosti Datinel s.r.o. Datinel by tak převzal provoz KlFree.Netu na svá bedra, zajišťoval jej, financoval a dále rozvíjel. To samozřejmě rozvířilo hladinu emocí, protože druhá strana, zastupovaná hlavně Romanem Štecem (aka K5), požaduje zachování KlFree.Net, odmítá převod do s.r.o. a vůbec celý postup nevidí jako positivní, když to řeknu slušně. Stanovisko R. Štece najdete velmi hezky zpracované zde pod názvem Přerod fanklubu na fungující KLFREE,  - návrh Datinelu, opět velmi slušně zpracovaný a argumentovaný, je zde.

Ani z jedné strany nejde o nic nelogického. Dvojice Krčmář/Šulc mají dojem, že kvaltiní provoz a rozvoj bezdrátové sítě lépe zvládne zainteresovaná soukromá společnost, Štec zase má obavy, že ceny internetu u soukromé společnosti budou vyšší, navíc Datinel hodlá síť odkoupit za pořizovací cenu, tedy za cenu hardware, nenabízí žádné peníze za práci, kterou tomu jednotliví členové sdružení věnovali. Co dodat. Situace je naštěstí velmi jednoduchá a členové sdružení mají na výběr, komu dají svůj hlas na valné hromadě konané 20. května. Právě k tomu občanské sdružení je, rozhoduje prostá většina přítomných hlasů, potřebná je minimálně 30% účast (viz stanovy).

Oba přístupy mají svoji logiku. Soukromá firma se opravdu může o síť postarat lépe a zpravidla to i udělá, protože majitel eseróčka je konkrétnější osoba, než valná hromada občanského sdružení. Když bude neschopný, dopadne to i s ním blbě, ale jsou to jeho peníze, které rozfrcá - a na to si většina lidí dává sakra pozor. Stejně dobře se o to ale může postarat občanské sdružení, když má někoho schopného, kdo se stará. Schopní lidé se ale dneska těžko hledají a pokud se najdou, zadarmo se jim do toho nechce. Proto má soukromá společnost své kouzlo.

Stejně tak ale není pravda, že by KlFree.Net jako sdružení nemohlo nabízet internet právnickým osobám, jak jsem někde v diskusích četl. Ve stanovách je přímo zakotvena možnost vstupu právnických osob do sdružení a pouze by stačilo udělat úpravu, která by právnickým osobám diktovala vyšší cenu za připojení. Na to není potřeba přerod v s.r.o.

Východisek je, jako vždy několik. Občanské sdružení může mít svůj placený a schopný management (zde označený za radu a předsedu) úplně stejně dobře, jako soukromá firma a může se stejně dobře o svoji síť starat a kvůli operativnosti může radě i předsedovi udělit vysoké pravomoci tak, že to bude odpovídat stylu řízení soukromých společností a bude to příbuzné akciové společnosti. Z tohoto hlediska je větší problém, kde takové lidi vzít a jak je motivovat. Sdružení také může svoji síť zapůjčit, věnovat, prodat - to podle toho, o čem rozhodnou jeho členové.

Stejně tak Datinel může utlumit obavy členů KlFree.Net tím, že se zaváže respektovat určité podmínky - například výši investic do rozvoje sítě, cenovou a kvalitativní hladinu pro členy KlFree.Netu.

Obě cesty jsou schůdné a jde jen o jediné - aby se dostavili na valnou hromadu, vyslechli si všechny argumenty a pak se rozhodli podle toho, co pro ně bude nejlepší.  Nikdo jiný, než oni, to rozhodnout nemůže.

PS: Nejde o málo peněz. KlFree.Net má 300 členů, každý platí 2000 Kč vstupní poplatek (příspěvek na vybudování páteřní sítě) a 350 Kč měsíčně. Správně počítáte, že KlFree hospodaří se základním majetkem v ceně kolem 600 000 Kč. Výpis z transparentního účtu ebanky je zde.

PPS: Diskuse na toto téma na stránkách CzFree.Net - jak vidno, někteří diskutující si ani nepřečetli stanovy :)

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook