Invex skončil

Patrick Zandl · 13. říjen 2006

Noname píše: před pár lety by to jistě byla informace týkající se mnoha lidí v IT/Telco, nyní už to asi zas tak moc lidí nezajímá. Jak už jsem psal, sám jsem byl na stánku IP telefonie SIPY a jsem spíše spokojen. Objem dojednaných obchodů několikrát překročil plány a akce tak nebude prodělečná. Ovšem mnoho firem jiště tak spokojeno nebude a já se jim nedivím.

Předně zde bylo opět mnoho velmi špatných kroků BVV, které žhavily vystavovatele do běla, opět středa a čtvrtek byly ve znamení dětí-sběračů. Byly zde jisté pozitivní posuny, ovšem vesměs za nimi byli lidé mimo BVV - viz Jakub a jeho Broadband & VoIP fórum a Sofa.

Na druhou stranu musím říct, že si za vlastní neúspěch může mnoho vystavovatelů samo. Byli zde mnozí, kteří mají velmi úzkou skupinu zákazníků - předem známou, nebo firmy, jejichž typický zákazník není invexový návštěvník.

Hodně jsem nechápal prezentace některých firem třeba právě na B&V fóru - dělali je zjevně dobří technici, ale naprostí ignorantni co se týče obchodu a propagace. Nejsem marketingový poradce a už vůbec nemám patent na rozum a jistě i my jsme dělali mnoho chyb, ale přesto zkusím shrnout mé pololaické názory (a musím s mírnou pýchou v hlase konstatovat, že na mých prezentacích pravidelně sedělo nejvíce lidí a i nejvíce lidí se pak odebéřalo k našemu stánku a jalo se předobjednávat).

Typickou chybou bylo zcela zjevná neznalost publika a tedy i prezentování informací, které publikum naprosto nezajímají (věk zaměstnanců, case study z afriky, sálodhlouhé texty o bůhvíčem). Ne zcela vyloženou chybou bylo používání profesionálního přednášejícího - jenže takový člověk potřebuje být dostatečně předem kvalitně seznámen s řešením (občas to bylo tak, že přednášející dali prezentaci čtvrt hodiny předem a nic jí k tomu neřekli) a navíc jen těžko může danou věc nějak dobře p(r)odat, když jí vůbec nerozumí.

Účast na veletrhu a prezentace totiž není jako "zprávy" - tj. sdělení nějaké informace. Je to marketing a podpora obchodu. Informace musí zaujmout, nezáživné informace patří do datasheetů někde v dolním šuplíku na stánku. PPT pak musí být zpracováno jako reklama (samozřejmě s vědomím si znalostí publika) a dokonce není vůbec špatné prezentaci přizpůsobovat každý den podle otázek návštěvníků stánku, podle dne (první dva dny pro odborníky, pak pro méně odbornou veřejnost) či denní hodiny (první prezentace potřebuje více akce na začátku ...).

Podobně zvláštní byly některé stánky, často hodně drahé, ale zjevně zcela neplnící cíle a plány firmy. Jako by ty firmy žádné cíle a plány neměly, jako by si mysleli, že to v dnešní době může fungovat jako před deseti lety, kdy stačila pouhá přítomnost na Invexu pro získání kšeftů. Doporučoval bych každé firmě navštívit nějaký světový veletrh - stačí Cebit - a možná pochopí co tím myslím.

Vůbec nechci tvrdit, že se vyplatí na podobný veletrh jezdit - právě naopak, je mnoho firem, pro které je to ztráta času a peněz. Na druhou stranu naopak mnoho firem se veze na vlně tohoto "antiveletržního trendu", ačkoliv pro ně by naopak účast při kvalitním řešení mohla být velkým přínosem. Rozhodně by to chtělo ale hodně velké změny na straně BVV, nebo vůbec změna BVV za něco jiného.

A co vy, jaký je váš názor? Vystavovali jste letos na Invexu a s jakým úspěchem? A nebo proč jste (už) nevystavovali? Které služby pro vystavovatele vám chybí, nebo jaké kroky BVV vás štvaly?

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook