Facebook Manifesto: Budování Globálního Společenství

Patrick Zandl · 1. květen 2017

Tento text považuji za jedno z nejdůležitějších součastných politických prohlášení, snad jen s tou výhradou, že jej nevydal žádný klasický politik, ale “majitel” největšího lidského společenství světa Facebooku: Mark Zuckerberg. Či spíše právě proto jej považuji za velmi důležité a velmi jasně to ukazuje kontury dnešní politiky, kdy směr vývoje lidské společnosti i nástroje k tomu spolu s vizí nabízí šéf firmy, nikoliv politik. Text bývá označován za manifest globalizace. 

Ponechám zatím bez odpovědi, zda Zuckerbergův manifest považuji za řešení, nebo spíše budoucí problém, v každém případě ale uznávám důležitost první otázky, kterou Mark otevírá:

Stavíme svět, který všichni chceme?

A nad tím bychom se měli zamyslet podobně, jako to činí Zuckerberg. 

Ke kvalitě překladu: nemohl jsem mu věnovat tolik času, kolik bych chtěl. Kromě toho nejsem zkušený překladatel, text bych do češtiny pravděpodobně významně upravil, jenže tuto vášeň jsem v sobě potlačil, abych neskryl ducha textu pod svým přizpůsobením. Proto je překlad více otrocký, než květnatý. Žel jsem jiný český překlad nenašel, vezměte tedy za vděk mým. Pokud najdete chybu, překlep atd, mailujte mi na patrick.zandl zavináč marigold.cz … Jen pro pořádek připomínám, že výraz community, který Facebook sám do češtiny překládá jako komunita, jsem já překládal jako společenství, protože mi to za prvé přišlo češtější, za druhé jsem původní úzus neznal (FB mám v angličtině). 

Vydáno na Facebooku 16.2.2017 jako Building Global Community

Budování Globálního Společenství

K naší komunitě,

Na naší cestě k propojení světa často diskutujeme o produktech, které budujeme a jejich vztahu k našemu podnikání. Dnes se chci soustředit na nejdůležitější otázku ze všech: stavíme svět, který všichni chceme?

Historie je příběh toho, jak jsme se naučili propojovat ve stále větších počtech - od kmenů po města až po národy. V každém kroku jsme vybudovali sociální infrastrukturu, jako jsou komunity, média a vlády, abychom nám všem umožnili dosáhnout toho, co jsme nemohli sami.

Dnes jsme blízko k dalšímu kroku. Naše největší příležitosti jsou nyní globální - třeba rozšiřování prosperity a svobody, prosazování míru a porozumění, zvedání lidí z chudoby a urychlení vědy. Naše největší výzvy také vyžadují globální reakce - například ukončení terorismu, boj proti změně klimatu a prevence pandemií. Současný pokrok vyžaduje, aby se lidstvo spojilo nejen jako města nebo národy, ale také jako globální společenství.

To je zvláště důležité právě teď. Facebook  nás chce přiblížit a vytvářet globální společenství. Když jsme začali, tento nápad nebyl kontroverzní. Každý rok se svět více propojil a bylo to považováno za pozitivní trend. Přesto, po celém světě jsou lidé ponecháni stranou globalizací a hnutími za opuštění globalizace. Existují pochybnosti, zda můžeme vytvořit globální komunitu, která bude pracovat pro všechny, a zda je cesta kupředu v těsnějším spojení nebo naopak v obráceném směru.

Toto je doba, kdy mnozí z nás na celém světě přemýšlejí o našem co nejpozitivnějším dopadu. Připomínám mé nejoblíbenější tvrzení o technologiích: "Vždycky nadhodnocujeme, co můžeme udělat za dva roky, a podceňujeme, co dokážeme za deset let." Nemusíme mít sílu vytvořit svět, který chceme okamžitě, ale můžeme už dnes začít pracovat dlouhodobě. V časech, jako je tato, je nejdůležitější věc, kterou můžeme na Facebooku udělat, možnost rozvíjet sociální infrastrukturu, která lidem dává sílu budovat globální komunitu fungující pro všechny z nás.

Během uplynulého desetiletí se Facebook soustředil na propojení přátel a rodin. Budeme se i nadále zaměřovat na rozvoj společenské infrastruktury pro komunitu - takové, která nás bude podporovat, pomůže udržovat bezpečnost, informovat,  občansky angažovat a začleňovat nás všechny.

Propojit nás dohromady v celosvětovou komunitu je větší projekt než je jakákoli stávající organizace nebo společnost, ale Facebook může přispět k zodpovězení těchto pěti důležitých otázek:

  • Jak pomáháme lidem vytvářet podpůrné komunity, které posilují tradiční instituce ve světě, kde členství v těchto institucích klesá?
  • Jak pomáháme lidem vybudovat bezpečnou komunitu, která předchází škodám, pomáhá při krizových situacích a následně s obnovou ve světě, ve kterém nás každý po celém světě může ovlivnit?
  • Jak pomáháme lidem vybudovat informovanou komunitu, která nás vystavuje novým nápadům a buduje společné porozumění ve světě, kde má každý člověk hlas?
  • Jak pomáháme lidem vybudovat občanskou komunitu ve světě, kde účast na hlasování někdy zahrnuje méně než polovinu naší populace?
  • Jak pomáháme lidem vybudovat inkluzivní komunitu, která odráží naše společné hodnoty a všeobecnou lidskost od místní až po celosvětovou úroveň, překlenující kultury, národy a regiony celého světa s několika příklady globálních komunit?

Moje naděje spočívá v tom, že více z nás bude věnovat svou energii budování dlouhodobé sociální infrastruktury spojující. Všechny odpovědi na tyto otázky nebudou pocházet z Facebooku, ale věřím, že můžeme hrát určitou roli.

Naším úkolem ve Facebooku je pomoci lidem dosáhnout největšího pozitivního dopadu při současném zjemnění oblastí, kde technologie a sociální média mohou přispět k rozdělení a izolaci. Facebook je stále pokračující práce, stále se věnujeme vzdělávání a zlepšování. Bereme naši odpovědnost vážně, a dnes chci mluvit o tom, jak hodláme naplňovat naši roli při budování této globální komunity.

981135 10103508263194231 9002390543365843049 o

Podpůrná společenství

Budování globální komunity, která funguje pro každého, obnáší začít s miliony menších komunit a hlubokými sociálními strukturami, které dnes používáme pro vlastní osobní, emocionální a duchovní potřeby.

Ať už jsou to církve, sportovní týmy, odborové svazy nebo jiné místní skupiny, všechny sdílejí důležitou roli sociální infrastruktury našich komunit. Poskytují nám všem cit pro účel a naději; Morální potvrzení, že jsme potřební a součást něčeho většího než my; Komfort, že nejsme sami a komunita na nás myslí; odborné vedení, poučení a osobní rozvoj; bezpečnostní síť; hodnoty, kulturní normy a odpovědnost; společná setkání, rituály a způsob, jak se setkat s novými lidmi; a způsob, jak strávit čas.

V našem společenství máme osobní vztahy s přáteli a rodinou a pak máme institucionální vztahy s vládami, které pravidla stanovují. Zdravá společnost má rovněž mnoho vrstev komunit mezi námi a vládou, které se starají o naše potřeby. Když se odkazujeme na naši “společenskou strukturu", obvykle míníme mnoho zprostředkujících skupin, které nás spojují a posilují naše hodnoty.

Nicméně během několika posledních desetiletí došlo k výraznému poklesu významné části sociální infrastruktury místních komunit. Od sedmdesátých let se členství v některých místních skupinách snížilo o čtvrtinu, a to ve všech částech populace.

Pokles vyvolává hlubší otázky spolu s průzkumy, které ukazují, že velké procento naší populace postrádá pocit naděje do budoucnosti. Je možné, že mnohé z našich výzev jsou přinejmenším stejně společenské, jak jsou ekonomické - souvisí s nedostatkem komunity a spojením s něčím větším než jsme my sami. Jak mi jeden pastor řekl: "Lidé se cítí neukotvení. Mnoho toho, co nás v minulosti ukotvovalo, už neexistuje.”

Online komunity jsou jasným bodem a my můžeme posílit stávající fyzické komunity tím, že pomáháme lidem se setkat se online stejně tak, jako offline. Stejným způsobem, jako online propojování s přáteli posiluje skutečné vztahy, také rozvoj této infrastruktury posiluje tyto komunity, stejně jako umožňuje vytvoření zcela nových.

Ženě jménem Christina diagnostikovali vzácnou poruchou nazývanou Epidermolysis Bullosa - a nyní je členkou skupiny, která spojuje 2400 lidí po celém světě, takže nikdo z nich nemusí trpět sám. Muž jménem Matt vychovával sám dva syny a založil skupinu Černých otců, aby pomohl mužům sdílet rady a povzbuzení, když vychovávají své rodiny. V San Diegu je více než 4 000 členů rodiny vojáků součástí skupiny, která jim pomáhá se spřátelit s jinými partnery. Tyto komunity nekomunikují jen online. Pořádají setkání, organizují večeře a vzájemně se podporují v každodenním životě.

Nedávno jsme zjistili, že více než 100 milionů lidí na Facebooku jsou členy toho, čemu říkáme "velmi smysluplné" skupiny. Jedná se o skupiny, které se po našem vstupu rychle stávají nejdůležitější součástí našich styků v sociální síti a důležitou součástí našich struktur fyzické podpory.  Například mnoho nových rodičů nám říká, jak je pro ně bylo významné  zapojení se do skupiny o rodičovství.

Je tu skutečná příležitost spojit více z nás se skupinami, které budou znamenat smysluplnou sociální infrastrukturu v našich životech. Více než jedna miliarda lidí je aktivním členem skupin Facebooku, ale většina z nich nevyhledává skupiny sama o sobě - přátelé jim posílají pozvánky nebo jim je Facebook navrhne. Pokud můžeme zlepšit naše návrhy a pomoci spojit jednu miliardu lidí se smysluplnými komunitami, může to posílit naši společenskou strukturu.

V budoucnu budeme měřit pokrok Facebooku podle skupin založených na smysluplných skupinách, nikoliv na skupinách celkově. To nejenže pomůže lidem spojit se s existujícími smysluplnými skupinami, ale také umožní vůdcům komunity vytvářet smysluplnější skupiny, s nimiž se lidé mohou spojit.

Nejúspěšnější komunity z fyzického světa mají zapálené vůdce a my jsme viděli totéž u online skupin. V Berlíně provozuje muž Monis Bukhari skupinu, kde osobně pomáhá uprchlíkům najít domovy a zaměstnání. Nástroje Facebooku pro správce skupin jsou dnes poměrně jednoduché. Plánujeme vybudovat další nástroje, které by posílily roli vůdců komunit, jako je Monis, aby spustili a rozvíjeli své skupiny tak, jak by chtěli, podobně jako to, co jsme udělali se Stránkami.

Většina komunit se skládá z mnoha subkomunit a je to další jasná oblast pro vývoj nových nástrojů. Škola, například, není jednolitá komunita, ale mnoho menších skupin mezi jejími třídami, kolejemi a studentskými skupinami. Stejně jako sociální struktura společnosti je tvořena mnoha komunitami, každá komunita je vytvořena z mnoha skupin osobních propojení. Plánujeme rozšiřovat Skupiny na podporu dílčích komunit.

Můžeme se podívat na mnoho činností optikou budování komunity. Sledování videa našeho oblíbeného sportovního týmu nebo televizního pořadu, čtení našich oblíbených novin nebo hraní naší oblíbené hry nejsou jen zábavou nebo informacemi, ale sdíleným zážitkem a příležitostí spojit lidi, kteří se zajímají o stejné věci. Takovou službu pak můžeme navrhnout nejen pro pasivní spotřebu, ale i pro posílení sociálních vazeb.

Naším cílem je posílit stávající komunity tím, že nám pomohou se setkat online i offline, a také nám umožní vytvářet zcela nové komunity přesahující fyzickou polohu. Když to uděláme, kromě toho, že budeme online propojovat, posilujeme naše fyzické komunity tak, že nás vzájemně propojujeme, abychom se navzájem podporovali.

Zdravá společnost potřebuje tyto společenství, komunity, k podpoře našich osobních, emočních a duchovních potřeb. Ve světě, v němž tato fyzická sociální infrastruktura klesá, máme opravdovou příležitost pomoci posilovat tyto komunity a sociální strukturu naší společnosti.

16715909 10103508266218171 6404994222609695260 o

Bezpečná komunita

Při budování globální komunity jde o okamžik pravdy. Náš úspěch není založen pouze na tom, zda můžeme zachytit videa a sdílet je s přáteli. Jedná se o to, zda budeme vytvářet komunitu, která nám pomůže udržet nás v bezpečí - zabraňuje škodám, pomáhá při krizových situacích a při následné obnově.

Dnešní hrozby jsou stále globálnější, ale infrastruktura, která nás chrání, globálnější není. Problémy jako terorismus, přírodní katastrofy, choroby, uprchlická krize a změna klimatu vyžadují reakce koordinované z celosvětového hlediska. Žádný národ je nemůže vyřešit sám. Virus v jednom státě se může rychle rozšířit i do ostatních. Konflikt v jedné zemi může způsobit uprchlickou krizi napříč kontinenty. Znečištění na jednom místě může mít vliv na životní prostředí na celém světě. Současná infrastruktura lidstva není k řešení těchto otázek dostatečná.

Mnoho zapálených lidí se přidává ke globálním neziskovým organizacím, které pomáhají, ale trh často nedokáže financovat nebo stimulovat budování potřebné infrastruktury. Již dlouho jsem očekával vznik většího množství organizací a startapů  budujících prostředky na ochranu zdraví a bezpečnosti pomocí moderních technologií a byl jsem překvapen tím, jak málo toho, co se musí postavit, vzniká. Existuje reálná příležitost k vybudování globální bezpečnostní infrastruktury, a přiměl jsem společnost Facebook, aby investovala stále více svých zdrojů do této potřeby.

Pro některé z těchto problémů je komunita Facebooku v jedinečné pozici: pomáhat předcházet škodám, pomáhat při krizi nebo se sdružovat a následně znovu obnovovat. Je to dáno množstvím komunikace napříč naší sítí, naší schopnosti rychle oslovit lidi po celém světě v případě nouze a ohromující množství dobrovolníků sdružených v našich komunitách.

Abychom zabránili škodám, můžeme budovat sociální infrastrukturu, která pomůže naší komunitě identifikovat problémy před tím, než k nim dojde. Když někdo myslí na sebevraždu nebo na to, že by si ublížil, je zde námi vybudovaná  infrastruktura, která pomůže přátelům nebo komunintě zachránit dotyčnému život. Když se ztratí dítě, vybudovali jsme infrastrukturu, která zobrazuje “Amber Alerts” - a mnoho dětí bylo takto bez újmy zachráněno. A také jsme vybudovali infrastrukturu pro spolupráci s organizacemi veřejné bezpečnosti po celém světě, fungující v momentě, když se o těchto problémech dozvíme. A na cestě vpřed potkáváme více příkladů, kde by naše komunika měla být schopna identifikovat  rizika související s duševním zdravím, nemocemi nebo zločinem.

Abychom pomohli během krizí, vybudovali jsme infrastrukturu, jako je “Kontrola bezpečnosti”, abychom mohli všem našim přátelům dát vědět, že jsme v bezpečí, a abychom se ujistili, že jsou v pořádku naši  přátelé v oblastech, kde mohli být postiženi útokem nebo přírodní katastrofou. “Kontrola bezpečnosti” byla během posledních dvou let aktivována téměř 500krát a oznámila více jak miliardkrát oznámila lidem, že jejich rodiny a přátelé jsou v bezpečí. V případě katastrofy nás vlády často vyzývají, aby se ujistil, že byla Kontrola bezpečnosti v postižených zemích aktivována. Ale je tu ještě něco, co můžeme vytvořit. Nedávno jsme přidali nástroje k nalezení a poskytnutí přístřeší, potravin a dalších zdrojů během mimořádných událostí. Časem by naše komunita měla být schopna pomoci během války a jiných událostí, které nejsou omezeny jediným okamžikem.

K obnovení po krizi jsme vybudovali největší sociální infrastrukturu kolektivních akcí na světě. Před několika lety, po zemětřesení v Nepálu, komunita Facebooku získala 15 milionů dolarů, aby pomohla lidem zotavit se a obnovit svou zemi - což bylo historicky největší úsilí o pomoc obětem, které se nikdy dříve nesetkaly. Po střelbě v nočním klubu Pulse v Orlandu jsme viděli podobné úsilí, když lidé po celé zemi organizovali dárcovství krve na pomoc obětem, se kterými se nikdy dříve nesetkali. Podobným způsobem jsme vybudovali nástroje, aby se miliony lidí mohli zavázat, že se stanou dárci orgánů, aby zachránili ostatní po nehodách. Registry orgánů zaznamenaly větší nárůst registrací než kdykoliv předtím.

Při pohledu do budoucna je jednou z našich největších příležitostí, jak udržet lidi v bezpečí, budovat umělou inteligenci, abychom rychleji a přesněji pochopili, co se děje v naší komunitě.

Každý den proběhnou našimi službami miliardy příspěvků, komentářů a zpráv, a protože je nemožné je všechny průběžně zkontrolovat, přezkoumáme obsah, jakmile nám někdo oznámí nějaký problém. Došlo k nesmírně tragickým událostem - jako jsou sebevraždy, některé živě vysílané -, kterým by bylo možno zabránit, kdyby si někdo uvědomil, co se děje, a informoval o nich dříve. Jsou zde každodenní případy šikany a obtěžování, při nichž náš tým musí být ale předem upozorněn, než můžeme účinně zasáhnout.  Tyto příběhy ukazují, že musíme najít způsob, jak udělat víc.

Umělá inteligence (AI) může pomoci najít lepší přístupy. Zkoumáme systémy, které mohou prozkoumat fotky a videa tak, abychom mohli označit obsah k přezkoumání naším týmem. Zatím jsme v ranné fázi vývoje, ale již nyní se díváme na některý obsah a již nyní to generuje zhruba jednu třetinu všech hlášení týmu, jenž kontroluje obsah pro naši komunitu.

Bude trvat mnoho let, než se tyto systémy plně rozvinou. Právě teď začínáme zkoumat způsoby, jak využít AI, abychom mohli rozpoznat rozdíl mezi zprávami o terorismu a teroristickou propagandou, abychom mohli rychle odstranit každého, kdo by se snažil využít našich služeb k náboru do teroristické organizace. To je technicky obtížné, protože to vyžaduje budování AI, které může číst a rozumět zprávám, ale musíme na tom pracovat, abychom pomohli v boji proti terorismu po celém světě.

Když diskutujeme o udržování naší komunity v bezpečí, je důležité zdůraznit, že součástí udržení bezpečnosti lidí je ochrana individuální bezpečnosti a svobody. Jsme silní obhájci šifrování a zahrnuli jsme ho do největších platforem pro zasílání zpráv na světě - WhatsApp a Messenger. Udržování bezpečnosti naší komunity nevyžaduje ohrožení soukromí. Po dokončení šifrování end-to-end do WhatsApp jsme snížili spam a škodlivý obsah o více než 75%.

Cesta kupředu spočívá ve vědomí, že globální společenství potřebuje sociální infrastrukturu, aby nás chránilo před hrozbami na celém světě a že naše společenství má jedinečnou pozici v předcházení katastrofám, pomoci při krizových situacích a následné obnově. Udržet globální komunitu v bezpečí je důležitou součástí naší mise - a důležitou součástí toho, jak měříme náš budoucí pokrok.

16700630 10103508268748101 7504257376118798153 o

Informovaná komunita

Účelem každé komunity je svést lidi dohromady, aby dělali věci, které bychom sami udělat nemohli. K tomu potřebujeme způsoby, jak sdílet nové nápady a vytvářet dostatečné vzájemné pochopení vedoucí ke skutečné spolupráci.

Poskytování hlasu všem je historicky velmi pozitivní silou veřejného diskurzu, protože zvyšuje rozmanitost sdílených myšlenek. Ale minulá léta také ukázala, že může rozdělit náš společný smysl pro realitu. Je naší zodpovědností zesílit účinky dobré a zmírnit ty špatné - pokračovat v rozšiřování rozmanitosti a zároveň posilovat naše vzájemné porozumění, aby naše společenství mohlo vytvořit co největší pozitivní dopad na svět.

Dvě nejvíce diskutované obavy v uplynulém roce se týkaly rozmanitosti názorů, které vidíme (filtrační bubliny) a správnosti informací (falešné zprávy). Považuji tyto otázky za důležité a hodné obav, studovali jsme je důkladně, ale zároveň se obávám, že jsou ještě silnější vlivy, které musíme zmírnit, kolem senzací a polarizace, neboť ty vedou ke ztrátě společného porozumění.

Sociální média již poskytují různorodější pohledy než tradiční média. I když většina našich přátel je jako my, všichni známe lidi s různými zájmy, přesvědčeními a zázemím, kteří nás vystavují různým pohledům. Ve srovnání se zprávami ze stejných dvou nebo tří televizních sítí nebo čtením stejných novin s konzistentními redakčními pohledy nám naše sítě ve Facebooku ukazují mnohem různorodější obsah.

Naším cílem však musí být pomáhat lidem vidět úplnější obraz, nikoli pouze alternativní perspektivy. Musíme být opatrní, jak to děláme. Výzkum ukazuje, že některé z nejzřetelnějších nápadů, jako je ukázat lidem článek z opačné perspektivy, ve skutečnosti prohlubují polarizaci tím, že vytvářejí jiné, zcela cizí perspektivy. Účinnějším přístupem je ukázat celou řadu perspektiv, umožnit lidem vidět, kde jsou jejich názory na názorovém spektru, a nechat je dospět k závěru o tom, co si myslí, že je správné. Časem bude naše komunita identifikovat, které zdroje poskytují úplný sortiment perspektiv, takže takový obsah bude přirozeně více vyčnívat.

Přesnost informací je velmi důležitá. Víme, že na Facebooku jsou chybné informace a dokonce i úplný podvodný obsah, a bereme to velmi vážně. Dosáhli jsme pokroku v boji proti podvodům, tak jako bojujeme proti spamu, ale je před námi ještě mnoho práce. Pokračujeme pečlivě, protože vždy není zcela jasná dělící čára mezi podvody, satirou a názory. Ve svobodné společnosti je důležité, aby lidé měli pravomoc sdílet svůj názor, i když ostatní si myslí, že se mýlí. Náš přístup se bude méně zaměřovat na zákaz dezinformací a více na vylepšení dalších perspektiv a informací, včetně skutečnosti, že kontroloři rozporují správnost jednotlivé informace.

Zatímco máme více práce v oblasti rozmanitosti informací a dezinformací, já se ještě více soustředím na dopad senzace a polarizace a na myšlenku budování vzájemného porozumění.

Sociální média jsou médiem krátkodobého dosahu, kde se mnohonásobně zesilují rezonující zprávy. To odměňuje jednoduchost a zatracuje nuance. V nejlepším případě to vyostřuje zprávy a vystavuje lidi různým představám. V nejhorším případě to zjednodušuje důležitá témata a přitahuje nás to k extrémům.

Polarizace existuje ve všech oblastech diskurzu, nejen v sociálních médiích. Objevuje se ve všech skupinách a komunitách, včetně firem, školních tříd a porot, a obvykle ani nesouvisí s politikou. V technologické komunitě například diskuse kolem AI byla zjednodušena na existenciální strach. Škoda je, že senzačnost odvádí lidi od vyvážených názorů k polarizovaným extrémům.

Pokud polarizace bude pokračovat a my ztratíme vzájemné porozumění, pak i kdybychom odstranili veškerou dezinformaci, lidé by jen zdůrazňovali různé sady skutečností, aby vyhovovaly polarizovaným názorům. To je důvod, proč se tak obávám sensacionalismu v médiích.

Naštěstí existují jasné kroky, které můžeme podniknout k nápravě. Například jsme si všimli, že někteří lidé sdílejí příběhy na základě senzačních titulků, aniž by si někdy přečetli příběh. Obecně platí, že pokud budete po přečtení méně ochotni příběh sdílet, je to dobré znamení, že nadpis byl senzační. Pokud platí větší pravděpodobnost, že budete po přečtení sdílet příběh, je to často známka dobrého hlubokého obsahu. Nedávno jsme začali snižovat senzačnost v News Feedu tím, že takovéto faktory vezmeme v úvahu pro jednotlivé kusy obsahu, a další signály, jako je tento, budou identifikovat i senzační vydavatele. Existuje celá řada kroků, jako je toto, které jsme přijali a budeme pokračovat ve snaze snížit senzačnost a pomáhat budovat informovanější komunitu.

Výzkum naznačuje, že nejlepší řešení pro zlepšení diskurzu může pocházet ze vzájemného poznávání se jako člověka namísto jen poznávání názorů - něco, pro co může být Facebook významně vhodný. Pokud se s lidmi shodujeme v tom, co máme společné - sportovní týmy, televizní pořady, zájmy - je snadnější také vést dialog o tom, v čem spolu nesouhlasíme. Když to uděláme dobře, dáme miliardám lidí možnost sdílet nové perspektivy a současně zmírňovat nežádoucí účinky, které přicházejí s jakýmkoliv novým médiem.

Silný zpravodajský průmysl je pro budování informované komunity důležitý. Nestačí ale poskytnout lidem prostor pro vyjádření, aniž by lidé byli odhodláni najít nové informace a analyzovat je. Je potřeba udělat víc, abychom podpořili zpravodajský průmysl, abychom zajistili, že tato životně důležitá společenská funkce bude dlouhodobě udržitelná - od rozvíjení místních zpráv, přes vývoj formátů, které nejlépe vyhovují mobilním zařízením, až po zlepšení plejády obchodních modelů, na něž zpravodajské organizace spoléhají.

Pro budování informované komunity je také nezbytné připojení každého jednotlivce k internetu. Pro většina lidí po celém světě není tématem ani tak  kvalita veřejného diskurzu, ale zda vůbec mají přístup k základním informacím, které potřebují vůbec, často související se zdravím, vzděláváním a zaměstnáním.

Nakonec bych chtěl zdůraznit, že drtivá většina konverzací na Facebooku je sociální, ne ideologická. Jsou tu přátelé, kteří sdílejí vtipy a rodiny, které zůstávají v kontaktu napříč regiony. Jsou to lidé, kteří hledají skupiny, ať jsou to noví rodiče, kteří vychovávají děti nebo nově diagnostikované pacienty, kteří spolu trpí onemocněním. Někdy je to kvůli radosti ze sportu či z prožitku náboženství. A někdy je to kvůli přežití, například uprchlíci, kteří spolu komunikují, aby našli útočiště.

Bez ohledu na vaši situaci, když vstoupíte do naší komunity, je naším závazkem pokračovat v zdokonalování našich nástrojů, abychom vám umožnili sdílet vaše zkušenosti. Zvyšováním rozmanitosti našich nápadů a posílením našeho vzájemného porozumění může mít naše společenství největší pozitivní dopad na svět.

16665524 10103508270883821 5598229689314358353 o

Občansko-angažované společenství

Naše společnost odráží naše kolektivní hodnoty pouze tehdy, pokud se zapojíme do občanského procesu a podílíme se na samosprávě. Existují dva odlišné typy sociální infrastruktury, které musí být postaveny:

První povzbuzuje zapojení do stávajících politických procesů: hlasování, zapojení se do referend a zastupitelstvev, debat a někdy organizování. Pouze díky dramaticky větší angažovanosti zajistíme, aby tyto politické procesy odrážely naše hodnoty.

Druhým je vytvoření nového procesu pro občany na celém světě, kteří se účastní kolektivního rozhodování. Náš svět je více spojený než kdy jindy a čelíme globálním problémům, které překračují národní hranice. Jako největší globální komunita může Facebook prozkoumat příklady toho, jak může komunitní správa fungovat v rozsáhlém měřítku.

Výchozím bodem pro zapojení občanů do stávajícího politického procesu je podpora hlasování po celém světě. Je pozoruhodné, že se voleb účastní pouze asi polovina Američanů, kteří mají nárok na hlasování. To je nízké ve srovnání s ostatními zeměmi, ale demokracie v mnoha zemích ustupuje a na celém světě existuje velká příležitost k podpoře občanské účasti.

Ve volbách v USA v loňském roce jsme pomohli více než 2 milionům lidí zaregistrovat se k hlasování a poté hlasovat. Jednalo se o jedno z největších úsilí voličů o účast v dějinách a větší než u obou hlavních stran. Ve všech volbách po celém světě stále zlepšujeme naše nástroje, abychom pomohli více osobám registrovat se a hlasovat, a doufáme, že nakonec umožníme volit další stovce milionů lidí, v každé demokratické zemi po celém světě.

Místní občanská angažovanost je také velká příležitost pro národy. Dnes většina z nás ani neví, kdo jsou naši místní představitelé, ale mnozí politici, kteří ovlivňují náš život, jsou místní a právě v místních volbách má naše účast největší vliv. Výzkum naznačuje, že čtení místních, regionálních zpráv přímo souvisí s místní občanskou angažovaností. To ukazuje, jak je propojené budování informované komunity, podpůrných místních komunit a občanské komunity.

Kromě hlasování je největší příležitostí pomáhat lidem zůstat zapojeni do záležitostí, na kterých jim záleží každodenně, ne jen jen na několika málo volebních schůzích. Můžeme pomoci vytvořit přímý dialog a zodpovědnost mezi lidmi a našimi zvolenými vůdci. V Indii premiér Modi požádal své ministry, aby se svými schůzkami a informacemi podělili na Facebooku, aby mohli slyšet přímou zpětnou vazbu od občanů. V Keni jsou celé vesnice společně ve skupině na WhatsApp, včetně jejich zástupců. V nedávných volebních kampaních po celém světě - od Indie a Indonésie přes celou Evropu až po Spojené státy - jsme viděli, že kandidát s největším zaujetím na Facebooku obvykle vyhrává. Stejně jako se televize stala primárním prostředkem pro občanskou komunikaci v šedesátých letech, sociální média jí se stávají v 21. století.

To nám dává příležitost spojit se s našimi zástupci na všech úrovních. V posledních několika měsících jsme již pomohli naší společnosti zdvojnásobit počet propojení mezi lidmi a našimi zástupci tím, že jsme usnadnili spojení se všemi našimi zástupci na jedno kliknutím. Když se propojíme, můžeme se přímo zapojit do komentování a zpráv. Například na Islandu je běžné označovat politiky v rámci skupinových diskusí na Fecebooku, aby mohli vzít postřehy komunity do parlamentu. 

Někdy lidé musí promluvit nahlas a demonstrovat za to, čemu věří. Od náměstí Tahrir po Tea Party - naše společenství organizuje tyto demonstrace s využitím naší infrastruktury pro akce a skupiny. Lidé každodenně používají své hlasy k tomu, aby sdíleli své názory způsobem, který se může šířit po celém světě a nabývat na hybnosti. Ženský Pochod je příkladem toho, jak babička s připojením k internetu napsala příspěvek, který vedl její přátele k tomu, aby zahájili na Facebooku akci, která nakonec přerostla v miliony lidí pochodujících po celém světě.

Poskytování hlasu lidem je principem, ke kterému se naše komunita od počátku zavázala. Při pohledu na budování sociální infrastruktury pro globální komunitu budeme pracovat na vytváření nových nástrojů, které podporují přemýšlivou občanskou angažovanost. Posílení schopnosti používat naše hlasy bude stále důležitější.

16722779 10103508272585411 3324456226748657389 o

Inkluzivní Společenství

Budování inkluzivní globální komunity vyžaduje zavedení nového procesu pro občany po celém světě, aby se mohli účastnit správy komunit. Doufám, že budeme moci prozkoumat příklady toho, jak by kolektivní rozhodování mohlo fungovat v širším měřítku.

Facebook není jen technologie nebo médum, ale i komunita lidí. To znamená, že potřebujeme Standardy Společenství (v české terminologii Facebooku Zásady komunity), které odrážejí naše kolektivní hodnoty jako pohled na to, co by mělo a nemělo být povoleno.

V loňském roce složitost problémů, které jsme viděli, překonala naše stávající postupy správy společenství. Zřetelně jsme to viděli v chybách, když jsme sbírali zajímavá videa týkající se tématu Black Lives Matter a policejního násilí a při odstraňování historické fotografie Teror války z Vietnamu. Viděli jsme to při nesprávné klasifikaci nenávistných projevů v politických debatách v obou směrech - rušení účtů a obsahu, které by měly zůstat a naopak když jsme ponechali obsah, který byl nenávistný a měl by být odstraněn. V poslední době se zvýšil jak počet otázek, tak jejich kulturní význam. 

Bylo to pro mne bolestivé, protože často souhlasím s těmi, kteří nás kritizují, když děláme chyby. Tyto chyby téměř nikdy nevznikají proto, že zastáváme  ideologické postoje v rozporu s komunitou, jedná se o klasické operační problémy. Naší řídící filozofií pro Standardy Společenství je snažit se odrážet kulturní normy naší komunity. V případě pochybností vždy upřednostňujeme možnost lidí sdílet více.

Pro nárůst problémů, který jsme zažili existuje několik důvodů: kulturní normy se mění, kultury se liší po celém světě a lidé jsou citliví na různé věci.

Za prvé se naše komunita od svého vzniku vyvíjí a spojuje nás s rodinou a přáteli a stává se tak zdrojem zpráv a veřejného diskurzu. Tomuto kulturnímu posunu se musí naše Standardy Společenství přizpůsobit, aby umožnily zajímavější a historický obsah, a to i v případě, když se objeví námitky. Například extrémně násilné video někoho umírajícího by bylo označeno jako rušivé a odstraněné. Nicméně nyní, když používáme funkci Live k zachycení zpráv a vytváříme videa protestující proti násilí, musí se naše standardy přizpůsobit. Stejně tak by fotografie, která zobrazují jakoukoli dětskou nahotu, byla vždy odstraněna - a z dobrého důvodu - ale nyní jsme přizpůsobili naše standardy tak, aby umožňovali historicky důležitý obsah, jako je fotografie Teror války. Tyto případy odrážejí potřebu aktualizovat naše standardy tak, aby vyhovovaly měnícím se očekáváním naší komunity.

Za druhé, naše společenství se rozprostírá na mnoha zemích a kulturách a normy jsou v každém regionu odlišné. Není divu, že Evropané častěji shledávají chybné odstranění fotografie zobrazující nahotu, neboť některé evropské kultury akceptují nahotu více než například mnoho komunit na Blízkém východě nebo v Asii. S komunitou téměř dvou miliard lidí je problematické mít k dispozici jednotný standard, který by řídil celou komunitu, a proto se musíme vyvíjet směrem k systému většího důrazu na místní správu. 

Zatřetí, i v rámci dané kultury máme různé názory na to, co chceme vidět a co je nevhodné. Možná je pro mne v pořádku více politicky zaměřený projev, ale nechci vidět nic sexuálně sugestivního, zatímco vy můžete být tolerantnější k nahotě, ale nechcete vidět projev, jenž považujete za urážlivý. Podobně možná budete chtít sdílet video protestující proti násilí, aniž byste se obávali, že se budete obtěžovat přátele, kteří nic takového nechtějí vidět. A stejně jako je špatný zážitek vidět nevhodný obsah, je to také špatný zážitek, že nemůžeme sdílet něco, co považujeme za důležité. To naznačuje, že se musíme vyvíjet směrem k systému personifikovaných nastavení nad našimi zážitky, nad námi přijímaným obsahem.

Za čtvrté fungujeme v tak velkém měřítku, že i malé procento chyb způsobuje velké množství špatných zkušeností. Přezkoumáme více než sto milionů kusů obsahu každý měsíc a dokonce i když naši recenzenti rozhodnou 99% případů správně, stále to jsou miliony chyb. Každý systém bude mít vždy nějaké chyby, ale věřím, že to zvládneme lépe, než dnes.

Strávil jsem hodně času v průběhu minulého roku úvahami o tom, jak můžeme zlepšit naši správu komunity. Sedíc zde v Kalifornii, tím nejsme zrovna v nejlepší pozici pro identifikaci kulturních normem po celém světě. Místo toho potřebujeme systém, ve kterém se všichni můžeme přispět ke stanovení standardů. I když tento systém není plně vyvinut, chci podělit představu o tom, jak by to mohlo fungovat.

Hlavní zásadou je, že Standardy Společenství by měly odrážet kulturní normy našeho společenství, že každý člověk by měl vidět co nejméně problematický obsah jak je to možné, a každý člověk by měl být schopen sdílet to, co chce, případně je mu jen u co nejmenšího počtu obsahu řečeno, že není možné jej sdílet. Tento přístup znamená kombinovat vytvoření demokratického procesu ve velkém měřítku s cílem určit standardy, přičemž AI je pomůže prosadit.

Myšlenka je dát každému v komunitě možnost, jak nastavit zásady obsahu pro sebe sama. Kde je vaše dělící čára pro nahotu? Pro násilí? Pro grafický obsah? Nebo pro klení? To budou vaše osobní nastavení. Budeme se vás pravidelně ptát, abychom zvýšili četnost a aktuálnost těchto nastavení, takže po nich nebudete muset pátrat.  Pro ty, kteří se o tom nechtějí rozhodovat, bude výchozí to, co si zvolí většina lidí v jejich regionu formou referenda. Samozřejmě budete mít vždy možnost kdykoliv si aktualizovat své osobní nastavení.

S širším rozsahem nastavení bude obsah odstraňován pouze v případě, když bude problematičtějším, než dovolí nejtolerantnější osobní nastavení. V tolerantním rozsahu obsah prostě nebude zobrazován nikomu, u něhož podle jeho nastavení předpokládáme, že by jej nechtěl vidět, nebo by přinejmenším měl nejprve vidět varování. I když budeme nadále blokovat obsah na základě norem a místních zákonů, doufáme, že tento systém osobních nastavení a demokratických referend by měly minimalizovat omezování toho, co můžeme sdílet.

Stojí za to poznamenat, že hlavní pokroky v oblasti umělé inteligence jsou důležitým předpokladem k pochopení textů, fotografie a videa, aby nám pomohly posoudit, zda obsahují projevy nenávisti, explicitní násilí, sexuálně explicitní obsah, a další. S naším současným tempu výzkumu doufáme, že se takto začneme zpracovávat některé případy již v roce 2017, jiné ale nebude možné takto zpracovávat mnoho dalších let.

Celkově lze říci, že nároky na správu naší komunity roste s komplexitou a požadavky lidí. Naším závazkem je vždy dělat to nejlepší, ačkoliv to vede třeba k vytvoření celosvětového hlasovacího systému, abychom mohli lépe slyšet vaše požadavky a přizpůsobit jim tak vaše nastavení. Naší nadějí je, že tento model přináší příklady toho, jak kolektivní rozhodování může fungovat v jiných aspektech globální komunity.

16804067 10103508274631311 8401613758833731878 o

Jsou to důležité chvíle ve vývoji globálního společenství a jsou to také okamžiky, kdy mnoho z nás na celém světě zvažuje, jak by mohli co nejlépe a positivně přispět. 

Historie má mnoho takových okamžiků, jako je tento. Když jsme se naučili propojovat se od kmenů, přes města až po národy, vždy jsme budovali sociální infrastrukturu, jako jsou komunity, média a vlády, abychom abychom se mohli dostat na další vyšší úroveň. Na každém kroku jsme se naučili, jak společně vyřešit naše problémy a dosáhnout větší věci, než jaké jsme mohli zvládnout sami. Udělali jsme to předtím a uděláme to znovu.  

Připomíná mi to vystoupení prezidenta Lincolna během americké občanské války: „Můžeme uspět jen společně. Není to o tom, zda si někdo z nás umí představit něco lepšího, ale o tom, zda všichni můžeme pracovat lépe. Dogmata klidné minulosti nejsou adekvátní naší bouřlivé přítomnosti. Příležitost je doprovázena obtížemi a my můžeme díky této příležitosti kráčet vzhůru. A jelikož je to zcela nové, musíme myslet ponovu, jednat ponovu.”  

Je mnoho nás, kdož chceme dát lidi dohromady a propojit svět. Doufám, že se zvládneme soustředit na dlouhodobý výhled a vybudujeme novou sociální infrastrukturu, abychom vytvořili svět, který chceme mít pro budoucí generace.  

Je to čest být na této cestě s vámi. Děkuji za to, že jste součástí této komunity, a díky za všechno, co jste udělali proto, aby byl svět otevřenější a propojenější.

Mark

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook