CzechTek 2005: policie zmlátila naše děti, nás nechá tvrdnout na ucpané dálnici a nám je to jedno…

Patrick Zandl · 30. červenec 2005

Můj vztah k CzechTeku byl vždy vlažný. Nikdy jsem na něj nejezdil, ale mám kamárady, kteří ano a od jisté doby také kamarády, kteří na něj jezdí služebně. Tedy na obou stranách barikády, kdysi barikády pomyslné. To, co se událo letos, se vymyká mému chápání.

Takže, rekapitulujme to, jak se celá věc jeví z tepla (věru tepla!) rodinného krbu středostavovskému buržujovi:

Lidé z CzechTeku si legálně pronajali pozemek, uzavřeli smlouvu a vyjeli si na něj na párty. Policie zakročila. Nejprve odmítla lidi vpustit na pozemek, čímž vznikla obrovská kolona aut, která ucpala dálnici. Policie to prezentovala tak, že techaři ucpala dálnici. Poprvé lhala, protože dálnici ucpala policie, která odmítla nechat techaře z dálnice sjet (na těchto fotkách je to dobře vidět). Podruhé lhala, když techařům tvrdila, že majitel pozemku odvolal svůj souhlas. Neodvolal, přetrvávající souhlas potvrdil novinářům. Police následně pravila, že souhlas s průchodem nedali majitelé sousedních pozemků, ačkoliv náš právní řád zakotvuje právo průchodu. Zde je to nejasné a spekulativní, někteří právníci tvrdí, že právní řád prostě nepočítá s tím, že průchod by chtělo uplatňovat tolik lidí najednou a že opravdu by mohli majitelé s průchodem nesouhlasit, jiní právníci tvrdí, že pokud nedojde k devastaci nebo dojde k uhrazení škod způsobených průchodem, nemají majitelé pozemků, skrze něž se prochází, co brblat.

Policie to vzala jako dostatečné oprávnění pro to, zaútočit na lidi, použít vodní děla a začít je rubat. Zmlátili naše děti a nás nechali na dálnici škvířit se v zácpě, takový je výsledek.

Jaké budou škody

Jaká byla celospolečenská nebezpečnost činu, jež hodlala několikatisícihlavá skupinka spáchat?

Chtěli porušit hygienický limit hlasitosti produkované hudby, což by znamenalo, že produkce by byla slyšet v několika sousedních obcích zhruba stejně, jako místní taneční zábava nebo sousedova okouřená televize, neb tento jest nahluchlý a znělky Novy jsou slyšet dodaleka. Jistě by poplašili uhnízděné ptactvo, pokáleli louku a holdovali drogám. Krom toho by prošli přes louku, která jim nebyla pronajata. Pak chtěli tancovat do úmoru.

Uhnízděné ptactvo již podle kalendáře i Brehma mladé stihlo vyvést a co nezvládli doteď, už techaři nepokazí. Pokálení louky loukám spíše prospěje, jak se přesvědčili redaktoři Týdne, když se jeli investigativně podívat, jak vypadá vloni za zdevastovanou prohlášená louka, kterou poctil CzechTek 2004. Zbývají nám drogy a hluk. Inu, drogy máme dostupné minimálně ve dvou provedeních všude včetně parlamentní kantýny a i poslanci se občas dostavují k výkonu své veřejné služby řádně nadrogovaní. Zabředat do debaty, zda cigarety nebo alkohol jsou horší, než marihuana nebo extáze, nehodlám, svůj názor na to mám a to ten, že buďto všechno nebo nic a slovy Jiřího Bartošky: „své zdraví jsem se rozhodl ničit si vědomě a dobrovolně,“ akorát on to říkal o kouření. Zbývá nám hluk a pošlapaná louka.

Kolik muselo být toho hluku, aby ospravedlnil policejní zásah a kolaps dálnice D5? Proč stejně nerozhánějí policajti demonstrace na Staroměstském náměstí, trsání komunistických papalášů v kempu Džbán či na Letné nebo přivítání našich omedajlovaných hokejistů? Proč se nerozhání cyklistický závod v centru Prahy nebo maraton, když obtěžuje mnohem více lidí? Copak tyhle akce nikoho neruší?

A jaké jsou náklady

Policista v těžké zbroji :)

Nyní trocha selské logiky a maličko trojčlenky. Na místě je 1000 policistů, počítejme benevolentní služné 100 Kč/h. Jednodenní přítomnost policie nás jen na platech stojí zřejmě hodně přes 2,4 milionu Kč. K tomu vodní děla, obrněný transportér, vrtulník, vysílačky, nějaká ta policie v zázemí, jídlo, pití a dost možná i munice. Když řeknu, že jeden den přítomnosti policie proti CzechTeku stojí k deseti milionům Kč, nebudu daleko od pravdy.

Co vážného se děje, že vydáváme tolik peněz na potření téhle akce? Nikdo neprovolává rasistická hesla, nehajluje se, nehlásá se svržení vlády nebo třídní revoluce. Paří se. Mládež se baví. Vydupe pár cestiček přes cizí louku.

Krátce k loukám coby pastvinám (alespoň tak jsou podle novin inkriminované louky využívány). Neznám místní situaci, ale obecně lze říci, že důvod držet louky coby pastviny, je v dotacích. Na jednu dobytčí jednotku spásající pastvinu dostáváte dotaci v závislosti na počtu dobytčích jednotek a rozloze pastvin. Pokud na pastvinách hospodaříte dost dlouho, nabídne vám je pozemkový fond ku prodeji, pokud jsou státní a to za cenu v těchto lokalitách do 5 Kč. Sám mám podobné louky a protože dobytek nemá možnost je nikdy letos spást, bylo by mi ukradené, kdyby mi je pár hiphopáků podupalo, mávl bych nad tím rukou a pravil, že jsou to debílci, když to museli zválet. Dotaci bych shrábnul stejně a věřte tomu, že ta dotace je na tom všem to nejzajímavější. Sena na krmení zvěře je všude hromada, pokud si ho sami nasekáte – a ještě vás budou mít rádi. Ergo pochybuji, že škoda na louce mohla být nějak zásadní, nota bene na loukách, kterými se jen prochází. I když chápu, že vytroubit to ruce, která sype penízky, není rozumné.

Oblíbenou námitkou je, co bych na to řekl, kdyby se taková partička utábořila mně za barákem. Asi bych se s nimi zkusil domluvit a když bych viděl, že opravdu jen paří, holt bych to bral jako daň za přelidněnost. Oni totiž opravdu nemají mnoho možností, kam si jít zapařit, aby nikoho nerušili, i na takové Antarktidě by ekologové protestovali. Máme tu smůlu, že musíme stavět více na toleranci, než na schopnosti rozstřílet na kusy člověka, který přelezl hranici vašeho pozemku.

Stojí to riziko za to?

Takže na jednu stranu tu máme desítku poškozených lidí, kterým vznikne škoda, jejíž výše je nyní diskutabilní a na druhé straně pět tisíc mládežníků, kteří se týden pobaví a odreagují. Kvůli tomuhle dilematu zasahují tisíce policistů a vodní děla? Je to adekvátní reakce od policie, která přehlíží demonstrace nepovolených stran jako jsou různé fašistické a komunistické frakce, nebo která není schopna sehnat dost lidí s postřehem, aby uhlídala jednoho pána v jeho vlastní vilce? Podle mne není. Ani za ty peníze, ani za to riziko.

K tomu riziku. Vodní dělo je stejně jako gumové projektily takzvaně „humánní zbraň“. Toto spojení vypadá jako paradox a používají jej prodejci podobných zbraní, protože to vypadá lépe. Obecně to znamená, že takové zbraně méně zabíjejí, nevylučuje to ale, že zabít nemohou. Zásah gumovým projektilem do obličeje je smrtelný podle typu zbraně až do vzdálenosti sta metrů. Ani případy smrti po zásahu vodním dělem nejsou ojedinělé, i když v tomhle případě jde spíše o to, že prudký vodní proud strhne člověka na nějaký předmět, čímž si dotyčný zlomí vaz atd. Výhodou samozřejmě je, že za to nebude potrestán policista, protože on za to nemůže. Vám jako otci nebo matce mrtvého to může být srdečně jedno, efekt je stejný, vaše dítě zemřelo. Je tohle riziko opodstatněné, když hovoříme o riziku podupané louky? Nemyslím si to.

Policie mnoho inteligence neprojevila

Nakonec alespoň prozatím mají organizátoři CzechTeku více rozumu, než policisté. Snaží se přizpůsobovat situaci, jsou relativně nekonfliktní, kam až to jde. Mohlo to dopadnout mnohem hůře. Někdo z organizátorů si mohl přečíst brožurku o tom, kde jsou vodní děla bezmocná. Mohlo je napadnout srazit auta k sobě kolem jimi pronajaté louky, takže by byli chráněni před vodními děly. Mohlo je napadnout vzít dlouhé stanové tyče, nařezat stromky v okolním lese a srážet jimi policisty, kteří přelézají tuhle vozovou hradbu poté, co zjistili, že je pravdivá poučka o tom, že vodní děla nejsou proti hradbě účinná. A mohly poté ujet nervy vystresovanému, nezkušenému a horkem i situací vydeptanému policistovy, který by rozmlátil nejbližšímu techaři ksicht do podoby kaše. Nebo ještě hůře, mohly ty nervy ujet veliteli zásahu, jemuž právě bublal do ucha nadřízený sedící v klimatizovaném kanclu. Opravdu, mohli umírat lidé. A to jen kvůli tomu, že si pět tisíc lidí chtělo zapařit na pronajaté louce. Nic z toho se nestalo nikoliv díky Policii České republiky, ale jí navzdory. Díky tomu, že se techaři nenechali vyprovokovat k ničemu více, než obscénním gestům. A ministr vnitra Bublan má tu drzost prezentovat nezpochybnitelnou policejní brutalitu, nezvládnutí a špatné vyhodnocení situace za úspěch a nezbytný zákrok?

Bublan je vůl

Ministr Bublan jako osoba zodpovědná za zákrok nechal zmlátit naše děti, vystavil je neopodstatněnému riziku a nás nechal trčet v koloně na zacpané dálnici. Kdyby měl tenhle člověk soudnost, nic z toho se nestalo. Kdyby měl dostatek lidské slušnosti, omluvil by se ve večerních zprávách v televizi a o hodinu poté by situaci vyřešil služební zbraní v klidu své kanceláře. Kdyby měl dostatek politické slušnosti, tak by po omluvě v televizi alespoň odstoupil s tím, že jeho strana o ničem nevěděla a je to jen jeho osobní lapsus.

Není ani slušný člověk, ani slušný politik, je to sociální demokrat. Pamatujme na to prosím v den voleb, protože to začíná mlácením tanečníků a končí to lágry.

Update: Já vím, že nomenklaturně je Bublan nestraník, ale nominovaný sociálními demokraty a tedy bezpochyby s jejich politikou souhlasící. Čili se nezlobte, že ho považuju za socdemáka...

PS: na totéž téma zajímavě píše i Binární Ládin, diskuse pod článkem také stojí za to. Blog (zřejmě) organizátorů CzechTeku najdete zde, stojí za sledování. Další fotky účastníků najdete zde. Další články z novin a blogů na téma CzechTek vypíšete zde pomocí Právě Dnes.

Update: další a podrobnější vysvětlení jsem přidal do článku Tak ještě jednou a pomalu: CzechTek nebyl právně zcela v pořádku, ale zásah proti němu byl nepřiměřeně brutální

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook