ČTÚ k pásmu 5GHz

Patrick Zandl · 5. leden 2004

Před dvěmi týdny jsem psal o podmínkách využívání pásma 5GHz pro radiové sítě. Předposlední prosincový den si ČTÚ vybralo k publikaci "Informace o vydání generální licence k provozování systémů RLAN v kmitočtovém pásmu 5 GHz" (zde ČTÚ), která prakticky potvrzuje další průběh udělování GL pro pásmo 5GHz.

ČTÚ konstatuje, že v zákonné lhůtě přišly pouze nepodstatné připomínky k návrhu generální licence. ČTÚ rozhodl, že generální licence týkající se provozu systémů RLAN v pásmu 5 GHz bude vydána až poté co bude aktualizováno předmětné rozhodnutí CEPT tak, aby rozhodnutí ČTÚ bylo plně v souladu s harmonizačními záměry CEPT. Předpokládá se, že návrh aktualizovaného rozhodnutí bude předložen na jednání pracovních skupin CEPT koncem ledna 2004. Lze tedy předpokládat, že generální licence bude vydána nejdříve koncem prvního čtvrtletí 2004.

Do té doby se při provozu v pásmu 5GHz je třeba řídit dosavadními předpisy, které diskutuje tento článek (nebo se modlit, aby vás nechytli a oni asi nechytnou, zatím to nijak nesledují).

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook