Členové broadband fóra

Patrick Zandl · 5. srpen 2005

Noname píše: tak už jsou známy vybraní členové broadband fóra, v některých ezinech tento seznam již uveřejnili, ovšem kromě chybky v mém jméně neuvedli ani organizace, za které dotyční vystupují. Takže vám přináším tento kompletní seznam:

Ing. Arnošt Traxler, CSc. – předseda - ???
Ing. Marcela Gürlichová - Úřad Vlády ČR
Ing. Ivo Ludvík - místopředseda US/DEU
Ing. Jana Vohralíková - ekonomická sekce MIČR
Ing. Luboš Řežábek, CSc. - Česká asociace kompetitivních komunikací (ČAKK)
RNDr Přemysl Klíma, CSc. - Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí (APKT)
Ing. Svatoslav Novák - Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS)
Doc. Ing. Boris Šimák, CSc. - Česká asociace telekomunikací (ČAT)
Ivan Pilný - Asociace pro spravedlivou konkurenci (ASK)
Ing. Václav Mach - Asociace provozovatelů mobilních sítí
Mgr. Hynek Steska - Svaz měst a obcí ČR
Ing. Petr Pavlinec - Kraje (KÚ Kraj Vysočina)
Petr Paukner - Sdružení pro informační společnost
Tomáš Kapler - Občanské sdružení Internet pro všechny (IPV)

P.S.: možná vám mnohá jména něco říkají, když bych měl ale na dvě poukázat, tak to bude paní Gürlichová a pan Klíma - dvě největší brzdy rozvoje internetu v minulosti. Paní Gürlichová měla na starosti resort telekomunikací na ministerstvu dopravy, pan Klíma byl generální ředitel Českého Telecomu.

Počet členů je nakonec 14 a ne 11 jak bylo avizováno, myslím ale, že jsou velmi rozumně vybrána a zahrnují všechny možné obory, do kterých mohou rozhodování BBF zasahovat. Je ovšem otázka, co se při takto rozmanitých názorech podaří rozhodnout.

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook