Americká FCC uvolní frekvence k volnému použití

Dnes na Živě píše Jiří Hlavenka o Bushově plánu „širokopásmový internet pro každého v roce 2007“ – přičemž tím „každým“ se samozřejmě myslí občan USA. Plán je americký – tedy žádné dotace, drastické zásahy státu nebo státní dodavatelé a jednotná řešení, spíše zametení cestiček a otevření nových možností. Jak poučné pro nás. Jednou z těch cestiček má být i uvolnění některých frekvencí, dnes používaných zejména pro TV. FCC také nyní přemýšlí nad tím, že by uvolnil do bezlicenčního použití frekvence v pásmu 900 MHz a 3GHz – v tom prvním pásmu fungují v USA bezdrátové telefony, v tom druhém zase tuším pobřežní radary.


FCC hodlá nařídit, aby nová zařízení pracující na těchto frekvencích měla automatickou volbu kanálu podle toho, zda a který kanál je používán, čímž by se vyhnula rušení stávajících vysílačů. U těch pobřezních radarů kupodivu někoho ze státního úřadu napadlo, že se používají na pobřeží a nad mořem, kde zase většinou nejsou potřeba broadband sítě, takže by se neměly rušit. Podobně to má být v případě sdílení TV frekvencí mezi kanály 2 a 51 – ty často jsou používány jen regionálně a v jiném regionu by na nich mohla fungovat nějaká bezdrátová síť. FCC bude požadovat, aby technika bezdrátových sítí uměla identifikovat a zvolit volný kanál, což už nadšení výrobci bezdrátové techniky větřící kšeft přislíbili. Jak by ne, pro ně je to minimální problém a veliká příležitost.
Zdroj: USA Today FCC may let Wi-Fi go between TV signals.
SE Journal:
FCC Wants US To Go Broadband Wireless Using TV Bands