WRC 07 a požadavky na nové frekvence pro mobilní služby

Do zasedání světové radiokomunikační konference zbývá ještě tři čtvrti roku, ale 3GSM kongres v Barceloně byl příhodný moment, kdy se začly na světlo vytahovat požadavky, jimiž by se WRC 07 mělo zabývat. Důvod je na snadě. Letošní zasedání se má věnovat plánování radiových frekvencí a pokud nějaká služba má mít šanci na „harmonizovanou frekvenci“ – tedy na více či méně globálně platnou frekvenční výměru, měla by se o svůj příděl hlásit právě na letošním WRC. Další šance přijde až na zasedání v roce 2011.

UMTS Fórum už připravilo varování, že na systémy sítí třetí generace by se mělo pamatovat s velkým přídělem. Ona ta mluva o třetí generaci je velmi prostořeká, protože číslovkami před G hází kdekdo ze strany na stranu, jak se zlíbí. V zásadě ale pamatujme, že zasedání WRC probíhá pod taktovkou ITU, takže se bavíme o IMT-2000 a o tom, co se zatím nazývá IMT-Advanced. Což může být cokoliv.

Kde vzít 1GHz frekvencí

Podle odhadů UMTS Fóra by bylo do roku 2020 potřeba pro sítě dalších generací uvolnit tak 1 GHz frekvenčního spektra. Což o to… jenže kde tolik frekvencí vzít?

Tak za prvé se očekává, že by bylo fajn vyškrábnout nějaké frekvence v sub-1GHz oblasti, konkrétně se hovoří o tom, že postupující digitalizací a vymírání starých analogových mobilních sítí by se mohlo uvolnit minimálně 2 x 30 MHz párového spektra v oblasti 470 – 862 MHz. A to by bylo výhodné pro pokrývání oblastí, kam dnešní 3G sítě dosahují jen s pomocí svých 2G sourozenců provozovaných na nižších frekvencích.

Velmi perspektivně to vypadá s pásmem 698-806 MHz, které by mohlo být volné ve všech třech ITU regionech, tedy Evropě, Asii a Americe a do roku 2011 z něj vypadne TV broadcast. Nadějné je to i s pásmem 1710-1885 MHz 1885-2025 MHz a 2110-2200 MHz, které vytipovalo zasedání WARC-92 a pásmo 806-960 MHz a  2500-2690 MHz vytipované na zasedání WRC-2000.

K tomu pásmu 2,5 GHz, tedy přesněji 2500 – 2690 MHz, o kterém se hovořilo na WRC-2000: části tohoto pásma jsou přiděleny různým satelitním službám jako je fixní satelitní spojení nebo služba satelitního broadcastu. Takže je apelováno na to, aby ITU zajistilo ochranu před interferencemi patřičnou regulací tohoto pásma.

Ačkoliv z technických důvodů se očekává, že největší zájem bude o frekvence pod 3GHz, do 5 GHz se ještě vmáčknou frekvence pro lokální broadbandové sítě v rámci IMT-Advanced. Při té příležitosti se zmiňuje pásmo 3650-3700 MHz. To je dnes používané pro pevnou satelitní službu (FSS) a vzdát se ho nebudou chtít asi v USA, kde se používá, v Evropě méně. Možností nad 4GHz je celá řada.

Spěch s frekvencemi je na místě. IMT-Advanced by mělo mít radiovou vrstvu vyprojektovanou do roku 2010 a s jeho uvedením do praxe se počítá kolem roku 2015 plus mínus. Tedy je třeba, aby do roku 2020 bylo vyklizeno oněch zhruba 1 GHz frekvencí, protože se očekává, že v té době budou nároky jednotlivce někde u průměrné rychlosti 100 Mb/s a sdílených 1 Gb/s. Tohle byl původní předpoklad starý pět let. Nyní se zdá, že IMT-Advanced respektive systémy jemu obdobné budou na trhu o pár let dříve a ITU se s tím bude muset nějak vypořádat, co se frekvencí týká.Takže… spěch…

Přihlásit k odběru Patrickova newsletteru

2 komentáře

  • Myslím že pásmo pro S-UMTS by bylo už na čase také zrecyklovat. Obávám se že družice S-UMTS a terminály S-UMTS nikdy nevzniknou….

    Jedná se o pásmo 1980 – 2010 MHz a 2170 – 2200 MHz jsou to tzv. „Družicové párové kmitočty“

  • To je tedy 2 x 30 MHz tedy 6 duplexních kanálů šířky 5 MHz pro FDD nebo 12 kanálů pro TDD.