Wi-Fi slovníček/FAQ

Patrick Zandl · 22. prosinec 2002

Z webu certifikátora WiFi zařízení jsme pro vás přeložili malý slovníček a až bych řekl něco jako nejčastěji kladené otázky. Článek je zase zaměřen pro začínající uživatele, aby se zorientovali.<p> Tento článek psaný hodnou a milou Marigoldkou, je překladem materiálu z webu Weca.net. WECA je organizace dbající na uplatňování standardů a interoperabilitu jednotlivých IEEE802.11 zařízení a ta zařízení, která splňují její požadavky na společnou funkčnost, jsou pak nositeli certifikace Wi-Fi. Tento článek vám pomůže pochopit některé další detaily a aspekty jak Wi-Fi certifikace, tak WiFi technologií. Připomínám, že výjimečně používáme správný název Wi-Fi namísto nesprávného WiFi – Marigoldka není takový lempl, jako já… </p>

Přehled témat v článku:

 • Wi-Fi certifikace
 • 802.11b?
 • Wi-Fi aliance 
 • Jak si může firma nechat certifikovat své výrobky jako Wi-FI?
 • Zajímá se Wi-Fi aliance o další technologie bezdrátových služeb?
 • Mohu směšovat a spojovat Wi-Fi komponenty, nebo je lepší zůstat u jednoho výrobce?
 • Jak použít můj Wi-Fi laptop na cestách?
 • Jak se liší bezdrátová brána a bezdrátový access point?
 • NAT a DHCP
 • Jak vytvořit síť z počítačů s různými operačními systémy?
 • Jak do svého desktopového počítače přidám Wi-Fi?
 • Mohou použít Wi-Fi s Apple Macintosh?
 • Jak mohu svou bezdrátovou síť zabezpečit?
 • Jaký je dosah bezdrátové sítě?
 • Bude má mikrovlnka nebo bezdrátový telefon interferovat s mou Wi-Fi sítí?

Wi-Fi certifikace

Abyste pochopili hodnotu Wi-Fi certifikace, musíte vědět, že Wi-Fi je zkratka „Wireless Fidelity“ (bezdrátová věrnost) a je to populární název pro technologii založenou na 802.11, která prošla testy na Wi-Fi certifikaci. To zahrnuje IEEE 802.11a, 802.11b nebo technologie, které obsahují obě technologie zároveň: i 802.11a i 802.11b; ty jsou pak nazývané „dual band“ (duální pásmo). Wi-Fi certifikace zajišťuje testovanou a zaručenou interoperabilitu mezi bezdrátovým počítačovým vybavením a takto certifikace dává spotřebitelům a nakupujícím z řady podnikatelů jistotu, že bezdrátové produkty pro LAN, které nesou logo Wi-Fi, splňují přísné certifikační požadavky na interoperabilitu. Mezi takové Wi-Fi produkty patří PCMCIA karty pro notebooky (viz), PCI karty pro desktopové počítače (viz), moduly USB, které mohou být používány pro notebooky nebo desktopové počítače, a bezdrátové základnové stanice jako „access pointy“ a „gateway“. Výroby certifikované Wi-Fi podporují maximální datový průtok (data rate) buďto 11 Mbps (802.11b) nebo 54 Mbps (802.11a). Když víme, že jakýkoliv výrobek s logem Wi-Fi prošel přísným testováním, usnadňuje rozhodnutí o nákupu.

802.11b?

802.11b nebo IEEE 802.11b je standard, který byl vyvinut IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers – Institut Elektrických a Elektronických Inženýrů), http://standards.ieee.org. IEEE je mezinárodní organizace, která vyvíjí standardy pro stovky elektronických a elektrických technologií. Organizace používá množství čísel, podobných decimálnímu systému v knihovnách, aby rozlišila mezi různými rodinami technologií.

Komise 802 vyvíjí standardy pro lokální a rozsáhlé sítě (LAN a WAN). Například komise 802.3 vyvíjí standard pro sítě založené na Ethernetu (viz), skupina 802.15 pro soukromé sítě a komise 802.11 pro bezdrátové lokální sítě (LAN).

802.11 je pak rozdělena: 802.11b, nebo Wi-Fi, je standard pro bezdrátové LAN operující v 2,4GHz spektru s šířkou pásma 11 Mbps. 802.11a je odlišný standard pro bezdrátové LAN operující na rozsahu frekvenci 5 Ghz s maximálním datovým průtokem 54 Mbps. Další návrh standardu, 802.11g, je pro WLAN operující s 2,4GHz frekvencí, ale s maximálním průtokem dat 54 Mbps. Další pracovní skupiny pracují na zvýšené bezpečnosti (802.11i), řízení spektra a výkonu (802.11h), kvalitě služeb (802.11e) atd.

Wi-Fi aliance

Jako obchodní organizace má Wi-Fi aliance tři cíle: podporovat celosvětově Wi-Fi tím, že bude povzbuzovat výrobce, aby používali standardizovanou technologii 802.11 ve svých výrobcích pro bezdrátové sítě; podporovat a obchodovat s těmito výrobky pro domácí spotřebitele; SOHO (small Office, Homes – malé kanceláře a domácnosti) a podnikové trhy; a také testovat a certifikovat interoperabilitu výrobků Wi-Fi.

Jak si může firma nechat certifikovat své výrobky jako Wi-FI?

Firma musí být členem Wi-Fi alinace, aby mohla své výrobky nechat certifikovat. Wi-Fi aliance vytvořila testovací program, který vysvětluje, jak jsou výrobky jejích členů testovány, aby bylo certifikováno, že jsou interoperabilní s dalšími Wi-Fi certifikovanými výrobky. Výrobky, které získaly Wi-Fi certifikaci, prošly přísným, přesným a nezávislým testováním v laboratořích v Severní Americe, Evropě nebo v Asii. Když výrobek projde úspěšně testem, výrobce nebo prodejce má zaručené právo používat logo Wi-Fi certifikace na svém výrobku a jemu odpovídajícím průvodním materiálu.

Certifikace Wi-Fi stojí 15 000 dolarů za produkt a platí po život výrobku. Pouze jednotlivé výrobky, ne celé rodiny produktů, dostávají certifikaci. Výrobky, jejichž ovladače nebo firmware byly updatovány s pozorovaným problémem se spoluprácí, mohou být znovu kdykoliv poslány do testovacích zařízení bez dalších poplatků. Tento proces zajišťuje pokračující interoperabilitu Wi-Fi certifikovaných výrobků. Testování obvykle trvá dva až čtyři dny pro jeden výrobek.

Zajímá se Wi-Fi aliance o další technologie bezdrátových služeb?

Wi-Fi aliance se podílí na technologiích bezdrátových sítí další generace, jako je 802.11a a 802.11g a další vylepšení Wi-Fi. Wi-Fi aliance zavádí program pro testování interoperability 802.11a. Navíc jeden podvýbor Wi-Fi aliance (WISPr – Wireless Internet SErvice ProvideR: poskytovatel služeb bezdrátového internetu) je podporuje přijetí bezdrátové technologie ISP, aby poskytovali služby bezdrátového internetu firmám a domácnostem a jejich prostřednictvím. Skupina WISPr je také zapojena do vývoje rostoucího veřejného přístupu a trhu s „hotspot“, pracuje s různými organizacemi a společnostmi, aby vyvinula společný systém účtování a autorizace, aby mobilní profesionálové mohli jednoduše používat své osobní bezdrátové účty ISP celosvětově ve veřejných bezdrátových Hotspotech.

Mohu směšovat a spojovat Wi-Fi komponenty, nebo je lepší zůstat u jednoho výrobce?

Pokud jsou komponenty Wi-Fi certifikovány pro stejný rozsah frekvence (např. 2,4 GHz), můžete směšovat a spojovat výrobky pro bezdrátové LAN vyrobené různými výrobci. Wi-Fi aliance všechny produkty nezávisle testuje před tím, než získají Wi-Fi certifikaci, aby bylo zajištěné, že jsou interoperabilní se všemi ostatními Wi-Fi certifikovanými produkty ve stejném rozsahu frekvence, nehledě na výrobce.

Zatímco Wi-Fi certifikovaný výrobek pro 802.11 (2,4 GHz) nebude spolupracovat s Wi-Fi certifikovaným výrobkem pro 802.11a (5 GHz), Wi-Fi certifikovaný výrobek pro duální pásmo bude spolupracovat se všemi Wi-Fi certifikovanými produkty.

Jak použít můj Wi-Fi laptop na cestách?

Stačí najít Wi-Fi síť, do které se můžete připojit. Tyto sítě se stávají běžnými ve městech na celém světě - všude vyrůstají internetové kavárny – stejně jako na veřejných prostranstvích, jako jsou letiště, hotely a konferenční centra nebo kdekoliv se lidé shromažďují. Některé bezdrátové sítě na hotspotech vyžadují, abyste si ručně nakonfigurovali přístupové připojení; další pracují s vaším Wi-Fi rádiem, aby se automaticky napojily. Navíc mnoho rozlehlých firem a universit poskytuje bezdrátový přístup návštěvníkům a hostům na jejich pozemku.

Jak se liší bezdrátová brána a bezdrátový access point?

Někdy se neliší vůbec, někdy značně. Neexistuje oficiální definice brány. Mnoho výrobců nazývá své síťové širokopásmové modemy/routery připojovacími branami. Nicméně obecně je bezdrátová brána Access point s NAT routingem (viz) a DHCP serverem. Access point je bezdrátová brána bez NAT routingu a DHCP serveru. Access point funguje jako extenze existující sítě pro komunitu uživatelů s bezdrátovými laptopy a deskotopovými počítači.

Většina domácností a malých kanceláří používá bezdrátové brány, protože potřebuje NAT routing a DHCP servery, které jim umožňují sdílet jediné připojení k internetu mezi všemi počítači doma nebo v kanceláři. Většina firem a velkých podniků používá access pointy a ne brány, protože jejich síť (jejich „páteř“) už má NAT a DHCP servery, které jsou poskytovány jejich firemním silným routerem nebo hubem. Proto není vhodné zaměňovat výrobky určené k firemnímu a „domácímu“ použití – vyšší cena nezaručuje, že budou obsaženy funkce, které potřebuje domácnost ale které jsou pro větší firemní sítě zbytečné.

Mnoho access pointů také má navíc v sobě zabudovány správu sítě, pokročilé funkce pro správu uživatelů a bezpečnostní schopnosti. Brány také mohou poskytovat specializované bezpečnostní funkce jako firewally.

Obecně dělají access pointy a brány totéž: fungují jako základové stanice, které propojují různé bezdrátové laptopy a desktopové počítače a zajišťují sdílení a přenos bezdrátových dat mezi nimi, jak je třeba.

NAT a DHCP

NAT je zkratka Network Adress Translation (Překládání síťové adresy) a umožňuje vaší Wi-Fi bráně sdílet jedinou internetovou přípojku mezi všemi počítači u vás doma nebo ve firmě. DHCP (Direct Host COnfiguration Protocol – Protokol konfigurace přímého hostování) umožňuje vaší síti používat TCP/IP ke spojení jednotlivých komponent. Existují různé síťové protokoly. Většina Wi-Fi brán pro domácnosti a malé firmy poskytuje NAT i DHCP. Obecně lze říci, že pokud plánujete samostatnou bezdrátovou síť, chcete NAT i DHCP. Pokud přidáváte bezdrátovou bránu do existující sítě, pravděpodobně budete chtít vypnout funkce NAT a DHCP, které jsou zabudované do vaší bezdrátové brány, a nechat ji fungovat jako bezdrátový access point.

Jak vytvořit síť z počítačů s různými operačními systémy?

Většina Wi-Fi sítí pracuje s velkou škálou operačních systémů Windows, vrátane Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP a Windows CE. Některé Wi-Fi systémy pracují také s Apple Macintosh, Linux a dalšími operačními systémy. Ověřte to v návodu od výrobce. Ale jakmile máte Wi-Fi certifikovanou síť vytvořenou a běží, měli byste být schopni komunikovat a vyměňovat soubory s dalšími Wi-Fi sítěmi.

Jak do svého desktopového počítače přidám Wi-Fi?

Můžete použít buďto externí adaptér jako USB Wi-Fi adaptér nebo interní Wi-Fi kartu. Externí USB zařízení se zapojí do USB vstupu vašeho počítače. K použití interního řešení potřebujete otevřít počítač a vložit Wi-Fi kartu do vstupu PCI nebo ISA.

Mohou použít Wi-Fi s Apple Macintosh?

Máte dvě možnosti. Většina nových Macintosh Power PC, G3 a G4 mají vstup pro Apple AirPort Wi-Fi modul. Pokud jste jej neobjednal při zakoupení počítače, můžete jej koupit a vložit sám – instalace je velmi jednoduchá. Pokud máte starší laptop a PC Card vstupem, můžete si vybrat mezi několika různými výrobci, kteří vyrábějí PC Cart zařízení kompatibilní s Apple. Jsou také k disposici USB adaptéry pro Apple.

Jakmile máte instalovaný korektní PC Card nebo Apple AirPort, potřebujete bránu nebo access point, se kterým byste mohli komunikovat. Můžete použít „oficiální“ Apple AirPort access point, nebo jakýkoliv jiný Wi-Fi access point na trhu. Dokud je Wi-Fi certifikovaný, bude komunikovat s vaším Apple Wi-Fi vysílačem. Jakmile je jednou nastavená a nakonfigurovaná, síť sestávající z kombinovaných počítačů s Apple a Windows, bude dohromady pracovat.

Mnoho access pointů a brán nyní používá web based setup rutine – nastavení pomocí webového prohlížeče. To znamená, že pokud máte internetový prohlížeč na svém počítači, můžete nastavit access point. Samozřejmě pokud nemáte spuštěný emulátor, nebudete moci pracovat s programy pro Windows na Apple a naopak. Ale vaše síťová zařízení Wi-Fi budou spolu komunikovat a umožňovat vám sdílení internetového připojení a výměny souborů mezi různými počítači.

Jak mohu svou bezdrátovou síť zabezpečit?

Bezdrátová bezpečnost je důležitá a všechny Wi-Fi bezdrátové sítě poskytují WEP, základní šifrovací technologii, která předchází odposlouchávání. Ubezpečte se, že je zapnutá. Některé Wi-Fi certifikované access pointy nebo brány také poskytují funkci kontroly přístupu, aby omezili přístup k vaší Wi-Fi síti.

Jaký je dosah bezdrátové sítě?

Pásmo se liší ve Wi-Fi síti podle typů Wi-Fi vysílače, které máte, zda ne/používáte speciální antény a zda je vaše síť otevřené prostředí nebo vybudované s množstvím zdí a nábytku. Uspořádání zdí a podlah také může mít zásadní vliv. Wi-Fi je velmi málo výkonný rádiový signál a neprochází kovem, vodou nebo dalším hustými materiály. Wi-Fi alinace neměří ani nesrovnává různé výrobky a jejich rozsah. Ale zjistila, že síť Wi-Fi obecně poskytuje dosah mezi dvaceti a padesáti metry v typické domácnosti nebo kanceláři. V otevřeném prostředí jako je prázdné skladiště nebo venkovní prostor, síť Wi-Fi může poskytnou rozsah až 350 metrů nebo více. Se správnými anténami a optimálním umístěním je možný rozsah až přes kilometr. S technologií Wi-Fi (802.11b nebo 802.11a), se občas přihodí „postupná degradace“ v pásmu. To znamená, že místo, aby se úplně zastavil, přenosová rychlost dat se jednoduše zpomalí, jak se vzdalujete od access pointu. Například s Wi-Fi technologií 802.11b, ve vzdálenosti 35 metrů od access pointu, bude mít Wi-Fi vysílač ve vašem laptopu okolo 11 Mbps přenosové rychlosti. Jak se vzdalujete, rychlost bude klesat na 5,5 Mbps, potom na 2 Mbps a nakonec na 1 Mbps. Vzhledem k tomu, že mnoho DSL a kabelových připojení k internetu jsou menší než 1 Mbps, tato rychlost připojení je stále velmi dobrá.

Bude má mikrovlnka nebo bezdrátový telefon interferovat s mou Wi-Fi sítí?

Mikrovlnky a mnoho bezdrátových telefonů operují ve spektru 2,4 Ghz, ve stejném rádiovém rozsahu používaném 802.11b Wi-Fi bezdrátovými sítěmi. To znamená, že mohou zapříčinit interferenci; ale ve většině případů jen zpomalí Wi-Fi spojení a nezastaví přenos nebo neshodí spojení.

K redukování interference můžete bezdrátový telefon posunout pryč od počítače vybaveného Wi-Fi nebo od základnové stanice. Interference se přihází hlavně u starých mikrovlnek. Můžete také zkusit změnit kanál, na které vaše Wi-Fi síť operuje. Navíc někteří výrobci vyvinuli a implementovali speciální technologie, které mohou minimalizovat interference od bezšňůrových telefonů a trub. Ověřte u výrobce, zda nemá specifické instrukce pro vaše vybavení.

Poznámka pro Českou republiku: bezdrátové telefony operující v pásmu 2,4 GHz se v ČR běžně neprodávají – u nás jsou běžnější telefony DECT pracující v pásmu 1,9 GHz a ty s Wi-Fi nekolidují.

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook