Všechny cesty k internetu

Patrick Zandl · 10. listopad 2004 Opravit 📃

logo ČVTSS

Nevím jak vy, ale já se posledních pár let na všech konferencích vesměs nudím — většinu toho co říkají už jsem několikrát slyšel jinde nebo četl na webu, opravdu exkluzivních a překvapujících informací se člověk nedočká. Naprosto jiný pocit jsem měl ale z dvojdenní akce, která pod názvem Všechny cesty k internetu proběhla minulý týden v Praze na Novotného lávce. Konferenci pořádala Česká vědeckotechnická společnost spojů (ČVTSS), garantem akce byl ing. Janoušek, a to obé je zárukou nabitého programu a renomovaných hostí (MI ČR, ČTÚ, Lucent Technologies, Eurotel, Cesnet, ČTc, Sitel, Siemens, Karnevalmedia, Star-21 a ČVUT).

Článek na jedno z témat napsal na základě mých postřehů Míla Sova na Internet pro všechny. Příspěvek Českého Telecomu byl ale podstatně delší a hlavně technicky náročnější (to je i důvod proč článek pro Živě a IPV byl jen o počtech uživatelů), jak ostatně napovídá i podnadpis této přednášky “zkušenosti získané při aplikaci 1. generace spektrální strategie ČTc a podněty ovlivňující vývoj 2. generace, mapy aktuálního a plánovaného pokrytí sítě s nabídkou širokopásmových služeb”.

Ing. Meninger z ČTc ve své prezentaci uvedl, jak probíhalo vylepšování technické strategie DSL Českého Telecomu. V první generaci strategie byly zavedeny 3 vzdálenostní zóny (1.7, 2.4 a 3 km) podle nabízených rychlostí, orientace na městské sítě s malým průměrem žil kabelů (a tedy relativně velkým útlumem), 70% plánované pokrytí.

V průběhu provozu dle této strategie byla prováděna rutinní měření a na základě jich byla vypracována nová strategie, která je platná od letošních prázdnin. Zde se již všímá širších průměrů kabelů instalovaných mimo městskou zástavbu a tedy nižšího útlumu možnost dosáhnout větších vzdáleností. Byl tedy zvýšen počet vzdálenostních zón na 5 (maximum 3,8 km) pro přípojky s nižší rychlostí. I díky tomu byla v simulacích zvýšena předpokládaná hustota přípojek na 92%.

Abyste měli představu jak podrobná byla přednáška, přináším vám jednu z tabulek ukazující přenosové vlastnosti přípojek xDSL podle nové spektrální strategie. Význam sloupců podle pořadí: zóna; délka v km; Útlum v dB; max. down rychlost v kb/s; max. up rychlost v kb/s; hustota výkonu v DS směru; vysílané výkony down; … up; maximální rychlost pro SDSL a poslední sloupec počet párů nutných k zajištění 2 Mb SDSL linku.

Základní přenosové vlastnosti přípojek xDSL podle nové spektrální strategie

Poslední slide prezentace ing. Meningera byl věnován dalšímu vývoji. Podle představ ČTc pokrývá současná ADSL technologie potřeby českého trhu na přibližně ještě 1 rok dopředu. V dalším horizontu ale již bude potřeba umožnit připojení vyššími rychlostmi a tak ČTc začíná “pokukovat” po VDSL2, mezi jehož přednosti přednášející krom rychlosti vyzdvihl i linkový signál DMT (zatím nejdokonalejší způsob přenosu po metalických vedení), sjednocení vstupní impedance s ADSL (možnost jednotných čipů a modemů), možnost rozšíření využívaného přenosového pásma až do 30 MHz.

P.S.: Protože už pominuly důvody, pro které jsem tajil svoji identitu v minulých článcích, kliknutím na můj nick mě “odhalíte” ;-) 

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook