Vozidlové radary – Short-range radar

Patrick Zandl · 14. březen 2005

Evropská unie přišla v rámci programu eSafety s požadavkem snížit počet smrtelných úrazů při srážce chodce s vozidlem na polovinu do roku 2010. Vzhledem k tomu, že počet smrťáků roste, je to odvážný plán, podobný plán ostatně přijaly i USA. Jednou z cest, jak počet smrtelných úrazů snížit, mají být vozidlové radary s krátkým dosahem, takzvané Short-range radar (SRR). Podle některých zdrojů má být jejich montáž do vozů povinná od roku 2013, sám jsem tohle nařízení EU nedohledal, spíše jsem se díval po technologickém vymezení takových radarů.

První problém je s pracovní frekvencí. Jsou stanoveny dvě – přechodná v pásmu 24 GHz a trvalá v pásmu 79 GHz, to určuje rozhodnutí 2004/545/ES ze dne 8. července 2004 o harmonizaci rádiového spektra v pásmu 79 GHz pro účely radarových zařízení krátkého dosahu pro použití v automobilové oblasti ve Společenství.

Ve zprávě Evropské komisi ze dne 9. července 2004 označila CEPT za dočasné řešení pásmo 24 GHz, které by umožnilo včasné zavedení vozidlových radarů krátkého dosahu ve Společenství tak, aby se naplnily cíle iniciativy eSafety, neboť v tomto pásmu lze technologii považovat za dostatečně vyspělou. Pásmem 24 GHz se přitom rozumí pásmo 24,15 +/– 2,5 GHz.

V pásmu 23,6–24,0 GHz se zakazuje veškeré vysílání, aby se chránilo přednostní využívání tohoto pásma radioastronomickou službou a pasivními službami družicového průzkumu Země a kosmického výzkumu.

Pásma 21,2–23,6 GHz a 24,5–26,5 GHz jsou v Radiokomunikačním řádu ITU přidělena přednostně pevné službě a významně se využívají pro pevné spoje s cílem vyhovět požadavkům na infrastrukturu stávajících mobilních sítí 2G a 3G a rozvíjet širokopásmové pevné bezdrátové sítě.

CEPT je názoru, že rušení vyhrazeného pásma vlivem interferencí by bylo nepřijatelné, pokud by více jak 10% vozidel v členském státě bylo vybaveno takovým radarem, což se do referenčního data 30. června 2013 neočekává. Po tomto datu se již nesmí do nových vozů vozidlové radary v pásmu 24 GHz montovat, mohou být pouze nahrazovány staré.

Po polovině roku 2013 se smí montovat pouze radary používající pásmo 79 GHz. Pásmem rádiového spektra 79 GHz“ se rozumí frekvenční rozsah mezi 77 a 81 GHz.

Trochu záhadou je mi princip snížení nehodovosti pomocí těchto autoradarů. Dosah radarů SRR je v rozhraní 0,4 až 20 metrů a při rychlosti 120 km za hodinu (efektivní vrchní rychlost dnes nabízených radarů) není podle mne šance zastavit. Na druhou stranu eSafety zřejmě nepočítá s kolizemi s lidmi na dálnicích, je to spíše pro města, kde nebezpečí nárazu do chodce je větší. Proti nárazům do vozidel před vámi by to mělo postačovat.

Podle specifikací jednoho z výrobců těchto radarů je jeho výrobek schopen detekovat až 32 "cílů" v rámci 10 ms – to není špatné. Radar naštěstí může auto donutit jen zabrzdit, nebudete kličkovat zběsile mezi detekovanými cíly. Jak to vypadá, vidíte na obrázku. Bílé čáry vykreslují aktuální očekávanou trasu vozu, žluté předměty jsou cíle.

Short-range radar

Za účelem spolupráce při vývoji radarů vzniklo konsorcium SARA (Short Range Automotive Radar Frequency Allocation - PDF zde). To by mělo mimo jiné i přemýšlet o tom, jak by do budoucna jednotlivé radary ve vozidlech mezi sebou mohly komunikovat pomocí samoorganizující se sítě, jíž by se vozidla uvědomovala o problémech na trase, například o hromadné havárii.

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook