Včerejší Communication Wednesday a Barcelona

Patrick Zandl · 21. únor 2008

Včera jsem byl na akci zvané Communication Wednesday, kterou pořádá sdružení Tuesday Business Network. Byl jsem požádán, abych rekapituloval zajímavosti z Barcelony, takže jsem tam udělal maličkou presentaci. Tu najdete zde.

<object codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" id="embedded_flash_2099046_jdb0c" name="embedded_flash_2099046_jdb0c" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" align="middle"	height="350" width="450"><param name="flashvars" value="&document_id=2099046&access_key=key-13j8l643eug5e9kuefmu&page=1">		<param name="movie"	value="http://documents.scribd.com/ScribdViewer.swf"> 		<param name="quality" value="high"> 		<param name="play" value="true">		<param name="loop" value="true"> 		<param name="scale" value="showall">		<param name="wmode" value="opaque"> 		<param name="devicefont" value="false">		<param name="bgcolor" value="#ffffff"> 		<param name="menu" value="true">		<param name="allowFullScreen" value="true"> 		<param name="allowScriptAccess" value="always"> 		<param name="salign" value="">		<embed flashvars="&document_id=2099046&access_key=key-13j8l643eug5e9kuefmu&page=1" src="http://documents.scribd.com/ScribdViewer.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" play="true" loop="true" scale="showall" wmode="opaque" devicefont="false" bgcolor="#ffffff" name="embedded_flash_2099046_jdb0c" menu="true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" salign="" type="application/x-shockwave-flash" align="middle" height="350" width="450"></embed>	</object>	</noscript><script type="text/javascript" src='http://www.scribd.com/javascripts/view.js'></script><div id='embedded_flash_2099046_jdb0c' style="width:100%;height:100%"><span style="display:none">Read this doc on Scribd: <a href="http://www.scribd.com/doc/2099046/MWC-Barcelona-2008">MWC Barcelona 2008</a></span>	</div> <script type="text/javascript"> 	var scribd_doc = new scribd.Document(2099046, 'key-13j8l643eug5e9kuefmu'); 			scribd_doc.addParam('height', 350);				scribd_doc.addParam('width', 450);				scribd_doc.addParam('page', 1);		scribd_doc.write('embedded_flash_2099046_jdb0c');</script>

Chtěl bych to sepsat i pro Marigolda, nějak uceleně a srozumitelně, ale nedaří se mi s časem vyjít.

Vtipné je, že na víkend jedu do Jilemnice, kde mne přátelé požádali o přednášku na téma Vlivu moderních komunikačních prostředků na lidskou společnost. Jsem na to sám zvědav, to bude masakr, protože ani nevím, kdo tam přijde, ani nevím, jestli tam někdo přijde, ani nevím kdy a v kolik to je, všechno se dozvím na místě. Akce, jak má být :) Takže pokud jste z Jilemnice, přijďte :) Tím totiž zase na nějakou dobu přetekla moje ochota účastnit se veřejných akcí.

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook