Uvolnění pásma 5 GHz pro bezdráty letos nečekejme

Patrick Zandl · 9. září 2004

Abych měl všechny rány od ČTÚ v jednom dni, vyšla dnes na webu ČTÚ “Informace o stavu přípravy využití kmitočtového pásma 5 GHz systémy RLAN”. Pokud to chcete stručně a jasně, zpřístupnění frekvencí v pásmu 5 GHz se neočekává před prvním čtvrtletím 2005 (tedy velké zpoždění oproti původnímu plánu). Dále cituji z webu ČTÚ.

Výbor CEPT/ECC přijal dne 9. 7. 2004 nové aktualizované rozhodnutí k využívání předmětných pásem systémy RLAN (WAS) – ECC/DEC/(04)08, s tím, že termín nabytí účinnosti je 12. 11. 2004. Aktualizace rozhodnutí byla provedena na základě mandátu Evropské komise (EC) připraveného Výborem pro rádiové spektrum (RSC). Mandát stanovil předložení zdůvodňovací zprávy a poté zpracování a přijetí rozhodnutí v termínu 11/2004.

Zdůvodňovací zpráva nebyla dosud EC předložena. EC podmínila přijetí zásadního stanoviska k uvedenému rozhodnutí prostudováním zdůvodňovací zprávy. Ta však bude moci být EC předložena a projednána RSC teprve po schválení zasedáním výboru ECC, které se koná ve dnech 8. - 12. 11. 2004. Následné zasedání výboru RSC(#10) se uskuteční 8. 12. 2004.

Teprve souhlasné stanovisko EC se zněním přijatého rozhodnutí ECC/DEC/(04)08 umožní zahájit proces implementace uvedeného rozhodnutí v České republice, jehož součástí je i vydání nové generální licence. I v případě kladného stanoviska lze proto očekávat vydání nové generální licence nejdříve v průběhu prvního čtvrtletí roku 2005.

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook