Teslácké GDMA dostane šanci v CDMA2000

Patrick Zandl · 1. duben 2004

Česká radiová technologie vyvinutá ještě za komunismu pardubickou Teslou označovaná jako GDMA je další z uvažovaných přístupových technologiích uvažovaných pro vysokorychlostní připojení v CDMA2000. Americký Qualcomm začal v 3GPP2 fóru prosazovat její přijetí do další generace vysokorychlostních přenosů v CDMA sítích třetí generace. GDMA by tak mohlo v sítích 3.5G na bázi HSDPA nahradit doposud používaný časový duplex.

Nejdříve ale stojí za to podívat se na to, jak GDMA jako radiová přístupová vrstva funguje. Je velmi podobná TDMA – tedy časovému oddělování jednotlivých timeslotů. V tomto případě se ale nepoužívá oddělení časové, nýbrž oddělení pomocí "guarding codes" – hraničních kódu (proto také GDMA). Okamžik, kdy vysílá a přijímá jedna stanice je ohraničen jejím kódem, to kromě odlišení přenosu slouží také k autorizace stanice do sítě. Hlavní výhodou je podstatně efektivnější alokace kapacity sítě na stanice, které ji vyžadují – oproti TDMA odpadá problematické sdružování timeslotů a kapacita frekvence může být využita na maximum. Stanice, která nehodlá v jednom časovém rámci vysílat, nebo vysílá málo, jednoduše ukončí relaci vysláním svého hraničního kódu a začne vysílat další stanice v pořadí. Oproti TDMA je zde ale samozřejmě nutná synchronizace terminálů synchronizačním kanálem. A protože jde o širokopásmovou technologii, celý přenos se rozprostírá do širokého frekvenčního spektra pomocí ortogonálních kódů.

Podle měření Qualcommu se tak dá dosáhnout dalšího zvýšení rychlosti pro jednotlivé uživatele a především zvýšení celkové propustnosti sítě. Takže nejde o žádnou magii – síť se pouze citelně efektivněji využívá, protože nevznikají žádné prostoje v okamžiku, kdy jeden uživatel už nepotřebuje přenášet informace, ale ještě nevyčerpal přidělenou časovou kvótu, jako je tomu v TDMA.

K technologii mám pár otázek, které si nechám na dnešní tiskovou konferenci (vůbec nechápu, proč na ni pozvali tak málo novinářů, to to nikoho nezajímá?) a podrobnější referenci přinesu zítra, až to nastuduju a sepíšu z těch materiálů, toliko zatím kusé informace. Teď již něco méně technického. GDMA je technologie vyvinutá Teslou Pardubice ještě za komunismu, podle té rozesílané zprávy prý vznikla tak, že se ve stejném frekvenčním pásmu hádali operátoři "spřátelených armád" kdo kdy bude vysílat. A tak je oddělily hraniční kódy, které otevíraly squelch brány jejich radiostanic. To bylo v sedmdesátých letech, později se tato technologie použila i v semidigitálních stanicích, kterými se začaly jednotlivé složky obrany a vnitra vybavovat v druhé polovině osmdesátých let. A pardubická Tesla si technologii nechala patentovat, později ji doplnila o rozprostření do širokého pásma. .

Nu, pokud ji Qualcomm opravdu odkoupí a protlačí do CDMA2000, bude to po pěkně dlouhé době další příspěvek čechů k radiovým technologiím. Joj a ty licenční poplatky, to bude paráda :))
(aprílový článek, pokud jste to ještě nepochopili)

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook