Tak se zase někdo pokusil se mnou vydrbat…

Tohle je příběh hodný zaznamenání, pro ponaučení soukmenovců i potomků.

Mám z nějakého historického důvodu polnosti o slušném rozměru, bohužel nikoliv polohou na Václavském náměstí. Nestarám se o ně valně, jen co bych dostál zákonným povinnostem a i to jen na poslední chvíli, jenže co byste chtěli. Rozum dá, že na polích nehospodařím. O to se starají zemědělci, kteří si na nich hospodaří sami, odmítají se mnou komunikovat a spoléhají na to, že než abych z nich vymáhal pytle zrní, mávnu nad tím rukou, což posud slušně vycházelo.
Občas se stran těch pozemků vyskytne nějaký piškuntál a je zajímavé to sledovat. Většinou se nad tím pousměju. Kupříkladu onehdá mě někdo upozornil, že mojí zákonnou povinností je udržovat průseky kolem vedení vysokého napětí a že když mu podepíšu papír, udělá to za mě a zdarma. Málo kdy za mě někdo udělá zdarma, tak jsem studoval, o co jde. A ejhle, zákonnou povinnost mám. Jenže na druhou stranu provozovatel těch drátů mi za to musí platit. A firma pána se specializovala na to, že ulehčila zaneprázdněným a za cenu přiměřenou si práci vyfakturovala energetikům. Čert to vem, nejsem kazišuk, souhlasil jsem, zbylo mi nakonec i trochu dříví z průseku, asi na půl roku provozu elektrárny.

Poslední piškuntálie mě ovšem dojala, protože tam už jsem měl vyloženě dojem, že jsem za pitomce z Prahy. Ozval se mi jakýsi pán věku důstojného a líčil mi tklivě, kterak se rozhodl obnovit farmu svých předků, kterak moc bio tam bude pěstovat a jak moc by se hodilo, kdyby své pozemky mohl rozšířit o moje, aby pole byl pořádný lán a mohl traktor u lesa otočit ještě na svém. Poslouchal jsem té báji a slza by i skápla, kámen by se ustrnul. Taková víra v odkaz předků!

Pak nebyl čas. Řešil jsem jiné věci, na pána jsem zapomněl. Pán se dovolal i k nám domů a Markéta naléhala, abych ušlechtilosti dal průchod. A ve mně se rozezněl fuckingbell. Především proto, že jsem byl příliš pamětliv toho, jak zemědělci dbají mých práv a bez ostychu zasejí na mém poli, aniž by se mě ptali. A pročpak to stejně neudělá ten pán? Nebijte mě, vím, že kdekoliv za Aší by mě jeho postup neudivil, ale tady… nu, prostě a zkrátka mi to přišlo divné.

A tak jsem si udělal chvíli času, prošel si relevantní informace, zpravil se po známých, katastrech a zdrojích. A čeho jsme se nenadál. Ještě, že jsem pánovi pozemky neprodal, protože bych mu udělal velkou škodu. Celá oblast bude od příštího roku vyjmutelná z pozemkového fondu a nový územní plán tam očekává možnost rekreační výstavby zájemců o bydlení v lůně přírody. Pán by koupil pozemky pod vidinou rodinné farmy a nemohl by na nich najednou hospodařit. Chudák.
A co hůř, pán nefiguruje nikde jako zemědělec, jediná jeho firma se zabývá developerskými projekty. Ještě by přišel ke škodě stran neoprávněného podnikání.

Otázka je, co s tím. Pána jsem se otázal, jakou nabízí cenu a neuvědomil jsem ho o tom, že mé pozemky pro něj nejsou vhodné (ano, to je skoro podvod z mé strany). Nabídl pár korun za metr. Přemýšlím, za jaký šos budu tahat já jeho…