Svatý Václave, vévodo české země, v době předvolební…

Patrick Zandl · 30. květen 2006

Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš,

V hodině těžké naší stůj při nás, rozpomeň se na své plémě, tys dědic České země.

Víme, že jsme se provinili zbabělostí, leností a nerozhodností. Víme, že jsi před těmito hříchy kázal nám se vystříhat.

Víme, že čeho se nám dostává nyní, je trestem za tyto naše hříchy. Víme, že sami se budeme muset přičinit, a bez naší práce ničehož nevznikne.

Pomoci tvé my přesto žádáme, abys probudil v nás moudrost a my jsme zvolili ne zbabělostí a leností, ale pro blaho tvojí země.

Svatý Václave, tebe prosíme a upomínáme, nedej zahynouti nám, ni budoucím.

Kriste eleison

Billboard CSSD

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook