Stanovisko IPV, ZUI a SOS k regulaci VoIP

Zasvěcení vědí, že jsem již od počátku “technický konzultant” sdružení Internet Pro Všechny, i když nikdy jsem nechtěl být moc viděn (dělal jsem pro jednoho AO a to se někomu zdálo v rozporu). Nyní jsme vypracovali opět jedno společné stanvisko k regulaci VoIP a to si sem dovolím umístit. V prvé řadě chci ale upozornit, že pod tímto stanoviskem není podepsaný vlastník tohoto serveru Patrick Zandl a nemohlo to být s ním ze známých důvodů zatím ani konzultováno, proto to opravdu berte jako stanovisko čistě IPV, ZUI a SOS, nikoliv Marigoldu a Patricka (je na něm, jestli se po svém návratu přidá k našemu stanovisku, či napíše vlastní, či se k problému nevyjádří). Děkuji

Stanovisko IPV, ZUI a SOS k regulaci VoIP

Dne 26.11. vydalo ČTÚ Stanovisko k zavádění technologie IP, kde oznamuje, že “Evropská komise v současné době projednává z hlediska regulace problematiku přístupu ke službám, které jsou poskytovány prostřednictvím telekomunikačních sítí, využívajících technologii na bázi internetového protokolu” i ČTÚ formuluje “v současné době svojí představu o regulačních aspektech těchto služeb z pohledu stávající i připravované právní úpravy pro oblast telekomunikací, resp. elektronických komunikací” a žádá odbornou veřejnost o zaslání připomínek. Tento dokument je společným stanoviskem sdružení Internet pro všechny (IPV), Zástupci uživatelů internetu ČR (ZUI) a Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS).

V prvé řadě je třeba vytknout ČTÚ, že zcela chybí jakékoliv upřesnění co si představuje pod pojmem IP telefonie a co nikoliv. V zásadě veškerá hlasová komunikace v ČR i ve světě prochází v některé části své sítě v digitalizované formě a pro přenos často využívá internetového protokolu. Pro každou z možností využití IP pro přenos hlasu ať už se jedná o přenos z počítače na počítač, z počítače na telefon, z telefonu na počítač a nebo z telefonu na telefon jsou zcela jiné zásady a to je třeba odlišit. Je také zcela zásadní rozdíl mezi technologiemi “Voice over Internet” (např. Skype) a “Voice over IP” (bez průchodu hlasových paketů Internetem – např. Contactel Forum), které obě využívají IP protokolu (a lze je tedy obě zařadit do souhrnné zkratky VoIP) a mohou se pro zákazníka “tvářit” stejně, ale jejich princip je zcela odlišný a musí se zcela lišit i pohled na jejich případnou regulaci.

V zásadě jsme proti jakékoliv regulaci IP telefonie v ČR a máme pro to několik důvodů:

 1. Každá právní norma musí být vymahatelná, jinak postrádá smysl a zrovna omezení, monitorování, či regulace IP telefonie je technicky těžko proveditelná (muselo by se přistoupit k monitorování a omezování na směrovačích poskytovatelů a to by nás přiblížilo ještě více Číně než modernímu světu).
 2. Když by se regulace snažila ovlivnit jen místní subjekty, potom by místní operátoři nemohli konkurovat světovým firmám typu Skype, pro které nejsou fyzické hranice překážkou a to by vedlo k mnohalimilonovým ztrátám, úpadkům a propouštění.
 3. Argument o využívání IP telefonie kriminálními živly je nesmyslný — špičky organizovaného zločinu mají již dlouho mnoho možností používat šifrovanou komunikaci, ať už pomocí hlasových modulátorů pro telefony či např. kryptovaných e-mailových zpráv. Možnost odposlouchávání je tedy stejná (např. pomocí štěnic).
 4. Jakákoliv regulace může výrazně omezovat rozvoj dané oblasti a podporovat monopol a s ním související nekalé jevy, jako je snížená dostupnost a zvýšená cena.

Ovšem tato pravidla platí beze zbytku jen pro komunikaci PC→PC a PC→Telefon (pod pojmem PC je třeba chápat i upravený počítač do formy telefonu, jež se připojuje k datové zásuvce) a pro technologii Voice over Internet. Pakliže má mít daný přístroj umožněn i příchozí směr, pak musí mít přiděleno i telefonní číslo a to by se mělo řešit stejnými pravidly a tedy regulací ze strany ČTÚ a dle nového telekomunikačního zákona i ze strany MI. Protože je ale obtížné až nemožné kontrolovat fyzickou polohu daného PC (a v budoucnu s příchodem mobilní bezdrátové internetové telefonie to bude ještě těžší), nelze těmto komunikačním prostředkům přidělovat regionální telefonní čísla, neboť by to bylo snadno zneužitelné (volání za místní tarify atp.). Proto se domníváme, že by se mělo na internetovou telefonii pohlížet jako na mobilní a tudíž by zájemci o příchozí číslo (což by měla být jen volitelná nadstavba) měli získat vlastní číselnou řadu.

Je také třeba se zamyslet, jak to bude se zajištěním bezplatného volání na tísňové linky (112, 150, 155 a 158 ) z těchto telefonů a jak se budou hradit náklady na pokrytí těchto služeb. Domníváme se, že by měla zůstat zachována situace jako nyní, tedy že není povinnost operátora zajistit volání na tyto linky, a to kvůli složité technické a obchodní řešitelnosti, kvůli nemožnosti řešení u zahraničních operátorů a i díky téměř 100% penetraci mobilních telefonů, které zastanou funkci bezpečnostní pojistky.

Jiná situace je u služeb Voice over IP (ať už PC→cokoliv, tak Telefon→cokoliv), které neprocházejí Internetem a u technologií Telefon→PC a Telefon→Telefon s využitím přenosu pomocí internetového protokolu. Zde by měl být zachován současný stav, kdy je dané komunikační zařízení umístěno na konkrétním místě v ČR s konkrétní linkou od konkrétního operátora působícího v ČR s připojením na jeho místní ústřednu a není tak problém zde přidělovat regionální čísla z rozsahu daného operátora ani se zajištěním dostupnosti tísňových linek, včetně úhrady vzniklých nákladů. Proto by na tyto služby mělo být pohlíženo nadále jako na běžné telefony a měla by být použita s tím související regulace.

Sušice, Praha — 19. prosince 2004


Internet pro všechny
– Miloslav Sova, předseda, v.r.


Zástupci uživatelů internetu
– Luboš Olejár, předseda, v.r.


Sdružení obrany spotřebitelů České republiky
– František Lobovský, předseda, v.r.

Přihlásit k odběru Patrickova newsletteru

11 komentářů

 • 2noname: dik ze jsi to nevzdal.

 • Rád bych reagoval na použité argumenty ve Vašem stanovisku:
  ad "místní operátoři nemohli konkurovat světovým firmám typu Skype" – to je demagogie. dá se tomu jednoduše vyhnout. ale hlavně i částečně regulovaný subjekt může být konkurenční. nesmysly o miliónových ztrátách(jak jste to spočítali?) a úpadcích nemá cenu ani komentovat.
  ad "Argument o využívání IP telefonie kriminálními živly je nesmyslný" – tento argument někdo(ČTÚ) použil? v odkazované zprávě není.
  ad "Jakákoliv regulace může výrazně omezovat rozvoj dané oblasti a podporovat monopol" – může ale také nemusí. Hodnota věty nulová.

  Jsem proti této regulaci, ale tyto argumenty bych pro to nepoužíval. Jde spíše o princip věci(http://www.libinst.cz ).

  Problém vidím také ve zprávě ČTÚ. Absolutně souhlasím s: "zcela chybí jakékoliv upřesnění co si představuje pod pojmem IP telefonie a co nikoliv". ČTÚ nedalo ani náznakem nějaký metodický rámec k diskuzi a podle toho bude podle mě vypadat i vypovídací schopnost připomínek – každý se bude vyjadřovat k trošku nečemu jinému.

 • [2] Díky za připomínky, zkusím na ně odpovědět, jakožto většinový autor
  ad Skype: to je prostě fakt. Skype dříve či později vyroste do ohromného giganta a bude mít velmi velký objem minut a tedy i nízké ceny. Když by se k tomu připočítalo to, že by čeští operátoři museli platit za uživatele třeba část nákladů na pokrytí ztráty z univerzální služby (a takový návrh opravdu padl), pak by ty krámy tady prostě mohli zavřít. Přitom služby typu Skype těžko nějak zregulujete, ti se vám na to vykašlou něco platit. Jedině to můžete blokovat na routerech atd. ovšem to bychom byli v té číně
  ad miliony: dělal jsem u velkého ISP a věřte mi, že milionové ztráty tam budou velmi rychle
  ad nekalé živly: takový argument padl v některých diskusích o této regulaci, proto jsme jej vyvraceli, i když třeba v důvodové zprávě není
  ad možné omezení rozvoje: původně tam bylo "omezí rozvoj" ale po konzultaci s dalšími odborníky jsem to změnil na podmiňovací způsob. Každá regulace něco omezuje (či chcete-li nastavuje mantinely), od toho je to regulace. Bohužel v ČR jsou špatné zkušenosti se všemi regulovanými službami, ať už se jedná o nájem nebo telefony. Proto ta věta tam je.
  Nicméně tyto věty nejsou tak podstatné, důležitější je to co následuje, tedy vysvětlení dvou variant a problémů s jejich regulací či problémů neregulovaného provozu.

 • Jen si nejsem jist té nutnosti speciálních čísel pro příchozí volání na VoIP. Nevidím důvod a ani pozitivum. Jen samá negativa a problémy. Už mi sepíná ono asi ČTÚ někam napsalo že 2xxxxxxxx je Praha a 5xxxxxxxx je morava. No dobře, ale kolik znáte firem které mají kancelář třeba v Praze a v Brně a ať zavoláte do kterékoliv pobočky tak nikdy nevíte jestli ten druhej člověk je v čechách nebo na moravě? Je to zcela legální a normální. Proč by bylo špatné mít v Praze VoIP číslo 2xxxxxxxx a připojit se sním na chalupě na horách když tam bude dobrý internet?

 • [5] Naopak si myslím, že je to jediná rozumná možnost. Možnosti jsou nyní tyto:
  1. určité regionální číslo, každý si může zvolit jaké – snadno "využitelné" k tomu, že si všichni zaregistrují čísla ve všech krajích a pak jim lidé budou volat za místní poplatky, i když to předtím muselo projít celou sítí. Bylo by to velmi "nefér" vůči neIP sítím a bylo by to proti pravidlům.
  2. číslo z konkrétního místa, kde daný počítač s danou IP adresou je – velmi těžko kontrolovatelné (tudíž zneužitelné viz 1), omezující využití IP volání
  3. speciální číslo – umožní mobilitu, uvázání čísla na majitele nikoliv na adresu, stav podobný doménovým jménům. Samozřejmě může tím mít i jiné tarifování, ovšem to bych bral spíše jako výhodu – operátoři budou chtít provozovat své vlastní IP sítě a  náklady na provoz a předávání jsou velmi malá a tak může být propojovací poplatek i nižší než u pevných sítí (respektive bude odpovídat předání na místní ústředně, kde hovor také opravdu předají).

  Co se týče vašeho příkladu, to je nesmysl. Samozřejmě mohou mít na ústředně hovory přesměrované třeba do tramtárie, ovšem to nemá žádný vliv na tarifování vašeho hovoru. Jediné kde jsou opravdu regionálně nezávislé čísla jsou barevné linky, když voláte na info linku za 800 xxx xxx tak opravdu netušíte kam voláte, jeden hovor může být směrován do prahy, druhý do olomouce, třetí do ostravy (když mají více center) kvůli rozložení zátěže atp. No a jedná se také o speciální číslo a stejně tak by bylo speciální volání na internet phone.

 • [6] Fakt je, ze vo VoIP je numbering v sucasnosti asi najvacsi problem. ja osobne nevidim dovod, preco by malo byt striktne urcene EU regulaciou, ze musi pouzit geograficke alebo nejake nove cislo. Vzdy to zavisi od zakaznika a lokalnych podmienok, aktualneho stavu jeho informovanosti, etc…
  Po zavedeni number portability a LLU predsa vobec nebude iste, ze volanie z Moravy do Prahy bude drahsie ako lokalny hovor v Prahe, takze registrovat si cislo vo vsetkych krajoch nebude mat zmysel.

 • [7] ale tady nejde jen o tarifikaci, ale také o směrování. Vždyť jaký má význam, aby firma, která bude mít IP telefon v Brně s pražskou předvolbou, tak když byste jí volal do Brna, tak aby to šlo nejdříve do Prahy?! Ne, musí to být univerzální číslo, jestli je i region univerzální. Potom by se zjistilo komu patří a na nejbližším propojovacím bodě by se mu to v IP předalo. Také jde o volání na záchranářská čísla – když byste z takového "Pražského" telefonního čísla zavolal z Brněnské pobočky, tak byste se dovolal na pražskou záchranku a když byste jim řekl ulici, která existuje v obou městech, tak by dříve "babička vykrvácela" než by se zjistilo, kde je chyba.
  Samozřejmě jsou varianty, kde má uživatel IP telefonu pevné umístění a pak může mít i regionální číslo, ale to je v tom návrhu psáno také. IMHO by to mohlo být i tak, že prostě vznikne prefix "osobních čísel", tedy takovýchto univerzálních a bude pak jedno, jestli na ta čísla necháte směrovat vaše pevné hovory a nebo IP hovory. To by bylo s výhledem do budoucna zcela nejlepší, ovšem znamenalo by to drahé hovorné, protože pak se s tím musí zacházet jako s běžným hovorným a většími propojovacími náklady a taková možnost už v podstatě dnes existuje (barevné linky).

 • Potom by se zjistilo komu patří a na nejbližším propojovacím bodě by se mu to v IP předalo.
  kolko prepojovacich bodov medzi sietami odhadujes? Viac nez 1?
  Na nasich pathaliernikovych uzemiach by ma to dost prekvapilo. Ofkrs, nove univerzalne cislo je najidealnejsie, ale z psychologickeho hladiska (strach uzivatelov volat napr. na 8xxx cisla) ma "klasicke" regionalne cislo asi zmysel.

 • [9] propojovacích bodů je mraky, záleží na tom pak propojovací poplatky, můžeš se propojovat v jednom, ale pak platíš víc než když se propojíš na sedmi nebo čtyřiceti. Ad strach: imho by to mělo být z mobilního ranku, tedy něco jako 78xxx, tam by takový strach mít nemuseli, maximálně by si mysleli, že se jedná o mobil.