Satelitní WiFi

Ne snad, že by NASA šetřila natolik, že by montovala do satelitů WiFi; ačkoliv ta doba možná jednou přijde. Jde o to, že firma Hughes, provozovatel obousměrného satelitního internetu DirecWay, se rozhodla tuto službu nabízet pro připojení hotspotů nabízejících WiFi připojení. Firma sama uvádí, že tato služba by se mohla líbit provozovatelům kempů a parků, které pro odlehlejší oblast nemohou mít jiné připojení, zatímco DirecWay má pokrytí po celých USA a i Evropě.


DirecWay není zlá služba, jejím problémem v Evropě jsou instalační ceny a ceny za pronájem techniky, při samotném provozu pak především latence, tedy prodleva při zahájení přenosu a také to, že nikde v materiálech se neuvádí nic o limitu dat, jehož překročení je penalizováno pádem rychlosti.


DirecWay u nás mimo jiné prodává Contactel a Tiscali.


Zdroj: 802.11Planet.