S Contactelem je to zajímavé – ČRa pohřbí hodně peněz

Patrick Zandl · 7. květen 2003

Historie Contactelu je podle mne historií privatizace za vládního bezvědomí. České Radiokomunikace se tak dlouho měly privatizovat, až jejich šéfové vyčlenili běžné telekomunikační služby do samostatné firmy Contactel, kterou založili napůl s Tele Danmark, jedním z uchazečů o privatizaci ČRa nebo Českého Telecomu.

Contactel je od svého vzniku v roce 1999 pravidelně ve ztrátě a za tu dobu se dostal hodně přes miliardu Kč ztráty. Tu hradí napůl podílníci. Nicméně ČRa se rozhodly vycouvat,  nyní jejich podíl poklesne na 40,4 procent a zbytek Contactelu prodají TDC za symbolickou cenu, protože prodělečná firma má údajně nulovou cenu.

ČRa se tedy rozhodli pohřbít poměrně vysokou investici v řádu stamilionů korun. Můžeme je položit na stejnou hromadu, jako se pokládají ztráty IPB, Novy a dalších vychcánků. Naštěstí v případě ČRa "jen" poklesne zisk. A to, že někdo z firmy vytáhl lukrativní business a koupil ho za pár babek (v porovnáním s investicemi do jiných telco firem), toho si u nás ani nikdo nevšimne....

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook