Radiosíť Pegas konečně dostavěna

Patrick Zandl · 9. září 2003

Společnost EADS Telecom dokončila výstavbu infrastruktury digitální radiokomunikační sítě Pegas pro integrovaný záchranný systém. Síť nyní pokrývá signálem celé Česko, což by mělo umožnit vzájemnou komunikaci příslušníků policie, hasičů, záchranářů a dalších záchranných složek.

Síť Pegas je profesionální trunková radiosíť určená primárně pro policii a složky ministerstva vnitra, má nahradit a pomalu taky nahrazuje zastaralou původní radiosíť určenou pro komunikaci bezpečnostních složek. Nově Pegas také přidává komunikaci hasičů, záchranářů atd.

Výstavba sítě Pegas je léta poznamenána četnými problémy. Původní termíny dokončení se posouvaly, výstavba nabírala zpoždění, původní zadání se měnila částečně vinou nevyzkoušené technologie, částečně vinnou neujasnění priorit a zájmů našimi úředníky. Stručnou oficiální historii Pegasu najdete zde. Hodně jsme o tom psali na Mobilu a články najdete takto.

Zajímavý článek na to téma publikovaly dnešní Hospodářské noviny. Autor Petr Sedlický nešetří superlativy na téma Tetrapolu a přímo píše: "Radiokomunikační systém Pegas je založen na technologii Tetrapol, schválené ITU (Mezinárodní telekomunikační unií) a Radou policejní spolupráce (dříve tzv. schengenskou skupinou)."

Zajímavé je, že samotná oficiální presentace Tetrapolu je ve věci scvhálení ITU podstatně střízlivější, když uvádí, že ITU uznal Tetrapol za "an effective solution for professional digital radio communication networks." Problém totiž je v tom, že standardem je v oblasti PMR Tetra, systém používaný ve většině Evropy. Tetrapol je proprietární technologie Matra Nortel a o standardizaci si může nechat jen zdát. Podle toho vypadají ceny i interoperabilita. Zájemcům doporučuji pročíst si tento Tetrapol Factsheet od švýcarského Bakomu.

Zajímavé také je to tvrzení o schválení Schengenskou skupinou. Našel jsem pouze materiály o tom, že uznala fakt, že některé země schengenské dohody budou Tetrapol používat a že tedy je záhodno vyřešit propojení mezi Tetrapolem a Tetrou, ale nic o schválení jsem nenašel.

Faktem ovšem je, že Tetrapol u nás má velmi dobré PR a snaží se protlačit cokoliv, co jejich technologii postaví do příznivého světla. Osobně mám na Tetrapol velmi špatný názor a ačkoliv jsem ho v minulosti často presentoval, dneska už nevidím jinou cestu, než síť Tetrapol po všech odkladech u nás konečně zprovoznit tak, aby ji konečně mohli její uživatelé používat.

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook