Přenositelnost mobilních čísel – co jsme si po česku podělali

Patrick Zandl · 10. listopad 2004 Opravit 📃

Včera jsem na konferenci Tel.Con2004 moderoval diskusní panel věnovaný přenositelnosti mobilních čísel, panelu se účastnili zástupci operátorů (pánové Kadeřábek – Eurotel, Nekvasil – T-Mobile a Mach – Oskar) i zástupce ČTÚ pan Ebert. A samozřejmě slušně nacpaný sál (bylo mi divné, jak moc lidí tam zůstalo na celou hodinovou diskusi, ale pak se mi jeden posluchač po skončení přiznal, že moc chtěl na toaletu, ale bál se zdvihnout a odejít, abych mu jednu neflákl – tak ostré to ale nebylo!).

Portabilita mobilních čísel je pikantní věc. Řádově od konce devadesátých let víme, že ji EU bude požadovat. Když vyšla v roce 2002 direktiva, která finální datum pro zavedení přenositelnosti mobilních čísel v EU stanovila na 25. července 2003, už nám zřejmě bylo jasné, že se jednou do EU dostaneme a že bychom direktivu mohli vzít vážně. Nestalo se tak a kdy bude zavedena přenositelnost mobilních čísel, se zatím neví. Zákon, který půjde do sněmovny předpokládá, že do půl roku od platnosti zákona (která zatím je na svatého Dyndy), jenže už jsou připraveny pozměňovací návrhy, které zavedení posouvají až na dva roky.

To byl zajímavý moment diskuse: kdy podle které firmy má mobilita vejít v platnost? Podle Oskara na zavedení portability stačí ten půlrok, podle T-Mobile je potřeba rok a podle Eurotelu rok až rok a půl. Drze jsem se tedy zeptal, kdo navrhuje ten posun o dva roky – přišlo mi nepravděpodbné, že by je navrhnul někdo jiný, než zástupce mobilního operátora. Nikdo neví… Jen na okraj – jsou státy, kde se to za půl roku opravdu stihlo a to je nikdo moc nehonil.

Další vlezlou část jsem věnoval problému, kde to celá ta léta vykysávalo a proč se nic léta nedělo, i když nejpozději od toho července 2003 je zcela nepochybné, že portabilitu mobilních čísel zavést musíme. Všechny čtyři strany si přehazovaly problém jako horký brambor. Tři operátoři ustavili vloni pracovní skupinu, aby se do současné doby z místa valně nepohnula a odvolává se na to, že jí chybí zákon a rozhodčí hlas. Rozhodčím hlasem má být ČTÚ. To si postěžovalo, že oslovilo operátory i předkladatele zákona, aby vytvořili další pracovní skupinu a všichni ostatní, že se na to vyflákli. Zaujalo mne tedy, proč se ČTÚ neúčastní té stávající pracovní skupiny a když tak volají po rozhodčím hlase, proč neustanoví předsedajícím té pracovní skupiny ČTÚ. Zjevilo se, že po roce už to pracovní skupinu napadlo taky a že nějak tak to snad do budoucna bude.

S tím zákonem je to ovšem další pikantnost. Operátoři se odvolávají na to, že zákon nestanovuje přesně, jak má přenositelnost mobilních čísel vypadat, zda databáze má být centralizovaná či decentralizovaná. Neměl jsem dojem, že zákon by toto měl stanovovat – zákon požaduje službu a jak bude provedena, už je na operátorech a pokud její koncový výstup splňuje zákonné parametry, tak je asi jedno, zda je to centrální, decentralizovaná databáze nebo kartotéka děrných štítků.

Operátoři mne upozornili, že pevnolinkoví operátoři měli na zavedení portability dva roky perné práce a že jim by se podobná lhůta hodila taky. Ještě, než jsem to stihl já, zahláškoval z publika pan Chrudina, že zase tak perná práce to nebyla a že jich v té pevnooperátorské pracovní skupině bylo o něco více (pravda je, že diskusi tam zjednodušil Český Telecom; an nakonec pravil, takto to navrhujeme a tak to také bude).

Nakonec jsem to přepočítal a zeptal jsem se, jestli tedy můžeme počítat s tím, že červenec 2005 je to správné datum pro spuštění potrability mobilních čísel, protože to jsou dva roky od okamžiku, kdy všichni věděli, že ji musíme zavést a od okamžiku, o kterém mne všichni přesvědčují, že ho nepropásli. Nastalo hrobové ticho, které jsem nakonec přerušil doplňující otázkou, kdo zaplatí sankce EU za nedodržení termínu portability. V tom momentě zase všichni ožili a dozvěděl jsem se, že zodpovědný je stát a cvakat tedy bude stát, ergo daňoví poplatníci. Super. To tu dlouho nebylo…

Nevím, jak v ostatních lidech diskuse zanechala dojem, ale mne z toho všeho vyslechnutého přišlo, že jak operátoři, tak ČTÚ se na celou přenositelnost vykašlali a nic praktického neřešili. Výmluva na neexistenci zákona je kravina. Na přenos SMS mezi sítěmi taky není zákon a taky běhala ihned; stačilo chtít. Zákon jim přeci nezakazuje vyvinout vlastní aktivitu.

Selhal regulátor trhu, který nereguloval. Selhali operátoři, kteří nekonali. Proč by takový český brajgl měl zase cvakat daňový poplatník – ať si ta povedená čtyřka na férofku rozdělí pokutu (až dorazí) mezi sebou. Dva roky jsou dostatek času, zákon nezákon. Takže červenec 2005 je podle mne poslední ospravedlnitelný termín…

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook