Pozvánka na Širkopásmové pondělí 22. května

Patrick Zandl · 12. květen 2006

Tuesday Business Network pořádá Broadband Monday, širokopásmové pondělky, na nichž se hovoří o broadbandu a co a jak s ním. Další takový pondělek je 22. květen a registrovat se na něj můžete zde. Pokud do políčka kódu pro vstup zdarma uvedete Marigold, nemusíte platit poplatek 500 Kč za účast na akci.

Sám zde moderuji panelovou diskusi na téma Základní bariéry nástupu nových broadbandových aplikací, což znamená, že sem patrně dorazím. Panelové diskuse se účastní Michal Žilka (Český Telecom), Miroslav Semrád (České radiokomunikace), Miloš Mastník (GTS Novera), Petr Šrámek (BenchCom) a nedostal jsem od tuesdayáků žádné instrukce ohledně toho, že bych se měl krotit, takže ještě uvidíme, v jaké sestavě diskusi dokončíme... :)

Další program:

16.30 Registrace
17.00 Úvod - Tomáš Nielsen (Rowan Legal, sdružení advokátů)
17.10 Poptávka po broadbandu - fikce nebo realita? John Gole (IDC CEMA)
17.30 Perspektivy rozvoje broadbandu do roku 2008 Michal Žilka (Český Telecom)
17.45 Broadband a jeho další vývoj, Miroslav Semrád (České radiokomunikace)
18.00 Příležitosti broadbandu očima GTS Novera, Miloš Mastník (GTS Novera) 18:15 Panelová diskuse

Web Monday.cz.

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook