Pozor na úpravy v generálním povolení pro spektrum 2,4 GHz

Patrick Zandl · 26. únor 2003

Prvního března vstupují v platnost změny v generálním povolení ČTÚ 12/R/2000 týkající se zařízeních pracujících s rozprostřeným spektrem v pásmu 2,4 GHz, tedy i WiFi. Je dobré si je zrekapitulovat:

  • Maximální ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon (EIRP) je 100 mW. Tato mez musí být dodržena při libovolné kombinaci výstupního výkonu vysílače a použité antény.
  • U systémů s rozprostřeným spektrem využívajících techniku přímé sekvence nesmí spektrální hustota e.i.r.p. překročit hodnotu –20 dBW/1 MHz.
  • Pro systémy s rozprostřeným spektrem, které využívají techniky přeskoku kmitočtu, nesmí spektrální hustota e.i.r.p. překročit hodnotu –10 dBW/100 kHz.

Licenci i změny najdete zde na stránkách ČTÚ.

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook