Nelineární neuronová síť má zlepšit průchodnost WiFi sítí

Patrick Zandl · 5. květen 2004

Velkým problémem bezdrátových sítí při poskytování real-time aplikací (jako videokonference), je určení správné délky paketu posílaného sítí. Pokud je paket moc dlouhý a při přenosu se poškodí, musí se znovu vysílat a to komplikuje aplikaci život. Pokud je paket moc krátký, je zase vysoká režie na přenos. Určit optimální délku paketu jde v drátových sítích, kde jsou podmínky prakticky konstantní, ale v bezdrátových sítích je to problém. Řešením by byla proměnná délka paketu dle situace, která nastane v nejbližší době na přenosové trase. Na to je potřeba křišťálová koule. Nebo nově nelineární neuronová síť. S tou jako řešením přišla firma SmartPackets.

Nelineární neuronová síť SmartPackets se učí predikovat "budoucnost sítě" na základě minulých zkušeností s přenosy dat v ní. V síti 802.11b se prý dosáhlo zvýšení propustnosti dat až o 100%, algorytmus má v C celkem 19 KB. Obsáhlý, spíše publicistický článek najdete na EE Times.

Jsem k zázrakům skeptický. Stoprocentní zlepšení je hodně moc velké zlepšení a sice věřím, že automatickou optimalizací parametrů přenosu by se dosáhlo velkého zrychlení, že to bude tolik, by mne překvapilo. Na firemním webu se hovoří o propustnosti zvýšené o 200 až 800 procent a to je něco, čemu uvěřím, až to uvidím. Prý má stačit klientský software, který je ve fázi betatestů.

Pokud vás aplikace nelineárních neuronových sítí v telekomunikacích zajímají, na EE Times je další článek o tom, jak se pomalu začínají prosazovat.

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook