Jak se správně navrhuje program zastupitelstva

Patrick Zandl · 9. listopad 2020

Návrh programu není žádná věda, pokud chce obec pracovat transparentně a poctivě. Může se jí ale stát, pokud je potřeba něco ututlat. Už jen forma, jakou se sestavuje program zasedání zastupitelstva, může o ledasčem napovídat. Zároveň je potřeba, aby sestavení programu proběhlo podle zákona a později nemohlo být zastupitelstvo zneplatněno kvůli formálním pochybením.

Návrh programu připravuje rada obce, není-li ustavena, pak starosta obce Právo podávat návrhy na program jednání má kterýkoliv člen zastupitelstva, rady a výboru obce a také kterýkoliv občan obce, pokud si sežene podpisy od 0,5% obyvatel. Podstatné při tom je, že zastupitelstvo (nikoliv jen rada nebo sám starosta) se musí s takovým návrhem bodu programu seznámit a rozhodnout o tom, zda jej bude projednávat. Nemůže jej o své vůli zamítnout rada či starosta, ačkoliv by třeba jeho strana měla v zastupitelstvu většinu a na výsledku to nic nezmění.

Návrh bodu programu před zasedáním zastupitelstva

Pokud obec obdrží návrh člena zastupitelstva na projednání určité záležitosti, je vhodné jej “bez dalšího” zařadit do návrhu programu připravovaného zasedání zastupitelstva, který musí být zveřejněn na úřední desce obecního úřadu nejméně sedm dní před tímto zasedáním. To nicméně koliduje s častou praxí vyhlašovat termín zastupitelstva spolu s programem na poslední chvíli, tedy v sedmidenní zákonné lhůtě. Kvůli tomu zastupitel již nemá šanci podat svůj bod včas tak, aby se mohl zařadit do vyvěšeného programu zastupitelstva. K tomu existuje dvojí přístup.

Ten první, méně vstřícný, je automatické přesunutí návrhu tohoto bodu na další zastupitelstvo s výmluvou, že bod nemohl být správně vyvěšen. Druhý, vstřícnější, je zařazení bodu k projednávání dodatečně, v průběhu jednání zastupitelstva nebo jeho ruční dopsání do programu na úřední desce s tím, že jde o zastupitelem navržený bod.

Praxe není jednotná, nicméně je podezřelé, když není možné bod navržený zastupitelem projednat na nejbližším možném jednání zastupitelstva. Jako občan byste měli v případě takové praxe zbystřit. Samo o sobě to ale také nic neznamená, nemusí jít o nějakou levárnu. Dříve, když byla v zastupitelstvech málo aktivní opozice, bylo zařazování bodů opozičními stranami spíše výjimečné. Nikdo si nevšímal, že lhůta pro zveřejnění programu i termínu zasedání se kryje a není možné pohodlně doplnit body. Dnes, kdy se opozice zcela běžně vyhraňuje proti činnosti radnice, je návrh bodu zastupitelem mnohem běžnější a pak praxe nevyhlašovat termín jednání zastupitelstva v předstihu, je ke škodě transparentnosti.

Například u nás v Brandýse přetrvává praxe publikovat termíny zasedání zastupitelstva na poslední chvíli, cca 10 dní před setkáním zastupitelstva. To mimo jiné opozici komplikuje plánování kalendářů.

Návrh bodu programu v průběhu zastupitelstva

Druhým možným postupem je, navrhout bod programu v průběhu zasedání zastupitelstva, tedy nejlépe před schválením programu zastupitelstva. Zastupitel bod programu může navrhnout v zásadě kdykoliv v průběhu zasední, pokud tomu ovšem jednací řád nestanoví jinak. Dříve se méně transparentní obce této možnosti vyhýbaly poukázáním na fakt, že takový bod programu nemůže být sedm dní dopředu zveřejněn, nicméně Ústavní soud je toho názoru, že to není problém. Navíc je možné, aby zastupitel v průběhu jednání bod k projednání žádal ústně, nemusí tak činit písemnou formou.

Omezení navrhování projednávání bodů

Zastupitel je oprávněn v zásadě navrhnout projednání nového bodu kdykoliv v průběhu jednání zastupitelstva, všichni ostatní by to měli stihnout do začátku zastupitelstva, respektive do bodu schvalování programu. Jednací řád ale může tuto dobu omezit a to například jen na začátek zastupitelstva a na jeho závěr. Důvod je vcelku logický, zastupitelstvo má před sebou celou řadu bodů k projednání, jsou dlouho dopředu připravené a není vhodné dát možnost odsouvat jejich projednání nějakými obstrukcemi či vlamováním se do programu. Proto je z pohledu zákona zcela přípustné návrh nových bodů umožnit například jen na začátku a na konci zastupitelstva, kdy již byla celá práce odvedena.

Zákon také nestanoví, jakým způsobem se má projednávat program, zda je nutné jej schvalovat vcelku či po jednotlivých bodech. Zpravidla, pokud jde o návrh rady, bývá schvalován vcelku, protože velmi pravděpodobně takto projde, o návrzích ostatních se hlasuje zvláště. Řada zastupitelstev ale také nevidí problém, proč by se neměly nějaké body na program jednání zařazovat a nechává odhlasovat všechno vcelku. Bývá poslední dobou dobrou zvyklostí minimálně tady vyhovět, protože nezařazením bodu programu se riskují soudní tahanice, komplikace a navíc stížnosti a očerňovací články.

Je dobré také pamatovat na to, že jméno bodu v programu může být “neutralizováno”, pokud je předkládáno něco jako “Projednání zlodějského převodu pozemků tý svině místostarosty”, je zcela v pořádku, že na projednání se dostane jako bod programu “Projednání převodu pozemků pana místostarosty”.

No a na závěr je dobré si připomenout, že to jsme teprve předložili bod ke schválení projednávání, v této chvíli se ještě o bodu nevede rozprava. Čili se řeší pouze to, zda se bod projednat má, či zda není vůbec projednání hoden, nikoliv jeho samotný obsah.

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook