Michal Čupa bude šéfovat ruskému Golden Telecomu

Patrick Zandl · 12. únor 2004

Michal Čupa se stává provozním ředitelem (COO) ruského nezávislého telekomunikačního operátora Golden Telecom. V pozici COO nahrazuje Stana Abbelose, který z firmy odchází po osmi letech.

Vypadá to zvláštně, proč M. Čupa odchází do Ruska, ale je třeba si uvědomit, že u nás málo známý Golden Telecom je významný ruský operátor srovnatelný s Contactelem co do pozice na trhu, ovšem nesrovnatelně větší. Firma propojuje rusko optickou a satelitní sítí a má více jak 150 přípojných měst. V Kijevje a Oděse také nabízí mobilní sítě a firma je kotovaná na Nasdaqu. Další podrobnosti najdete v tiskové zprávě Golden Telecomu.

Zde najdete přehled posledních zpráv o Golden Telecomu a finanční propozice k jeho akciím na Nasdaqu. Stojí za to si všimnout, že přes 20% akcií koupil Telenor a to už v době, kdy tam Čupa pracoval...

PS: Zprávu také vydalo Euro, ale funkci pojmenovává šéf operačního úřadu, držel bych se standardnějšího provozní či operační ředitel...

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook